Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Щупак - Нова програма

§ 1. Історія Нового часу

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

§ 2. Французька революція кінця XVIII ст.

§ 3. Консульство та Імперія у Франції. Наполеон І. Віденський конгрес і Священний союз

§ 4. Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об'єднання (1815-1870 рр.)

§ 5. Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Спроби осмислення нової дійсності

§ 6. Практичне заняття. Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення

§ 7. Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм

§ 8. Велика Британія — «майстерня світу». Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії

§ 9. Франція в період реставрації. Революція 1830 р. Липнева монархія. Австрійська імперія доби К. Меттерніха

§ 10. «Весна народів». Революції 1848-1849 рр. у країнах Західної й Центральної Європи

§ 11. Об'єднання Німеччини

§ 12. Об'єднання Італії

§ 13. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині XIX ст.

§ 14. Громадянська війна в США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

§ 15. Матеріали до уроку узагальнення з розділів 1 і 2

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX - на початку XX ст. Пробудження Азії

§ 16. Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу

§ 17. Практичне заняття. Еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності

§ 18. Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Ж. Клемансо

§ 19. Німецька імперія. Канцлерство О. фон Бісмарка. Вільгельм II. Перехід Німеччини до «світової політики»

§ 20. Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Д. Ллойд Джорджа

§ 21. Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Чесний курс» Т. Рузвельта. «Нова демократія» В. Вільсона

§ 22. «Великі реформи» в Росії. Зовнішня та колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905—1907 рр. Столипінські реформи

§ 23. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах

§ 24. «Доба Мейдзі» в Японії. Початок японської територіальної експансії

§ 25. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція

§ 26. Спроби модернізації Османської імперії

§ 27. Практичне заняття. Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки

Матеріали до уроку узагальнення з розділу 3

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина XIX - початок XX ст.)

§ 29. Міжнародні відносини наприкінці XIX ст. Утворення військово-політичних блоків. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку XX ст.

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець XVIII - початок XX ст.)

§ 30. Форми та напрями освіти. Університети

§ 31. Наукові й технічні досягнення. Література та мистецтво

§ 32. Практичне заняття. Масове виробництво. Зародження масової культури

§ 33. Науково-технічна революція зламу XIX—XX ст. та її вплив на людину й суспільство

Узагальнення до курсу

§ 34. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття

§ 35. Матеріали до уроку узагальнення з розділів 4 і 5