Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Щупак - Нова програма

Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Щупак - Нова програма

Навчальне видання містить інформацію про події, явища, процеси періоду Середніх віків (V—ХV ст.) на прикладі середньовічних цивілізацій: християнської, арабо-мусульманської, Середньовічного Сходу. Навчаючись за цим підручником, учні здобудуть знання про суспільний і політичний устрій середньовічної Європи, зародження європейського парламентаризму і права, взаємовплив народів і цивілізацій доби Середньовіччя та їх внесок у світову духовну спадщину.

Повторення і вступ. Запрошуємо до історичної мандрівки у часі і просторі

§ 1. Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу

§ 2. Середньовіччя як епоха розвитку людства

Мандрівка перша. Перші середньовічні держави

§ 3. Велике переселення народів

§ 4. Утворення «варварських королівств». Хлодвіг

§ 5. Карл Великий. Імперія франків

§ 6. Візантійська імперія

§ 7. Виникнення ісламу та Арабський халіфат

§ 8. Практичне заняття. Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію

Мандрівка друга. Середньовічний світ Західної Європи

§ 9. Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

§ 10. Середньовічне суспільство та християнська церква

§ 11. Практичне заняття. Замок. Рицарські традиції. Життя селян

§ 12. Середньовічне місто. Ремесло і цехи

§ 13. Торгівля й гільдії. Міська культура й повсякдення життя

Мандрівка третя. Європейське суспільство і держави в Х—ХV ст.

§ 14. Походи вікінгів та їхні завоювання

§ 15. Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени

§ 16. Практичне заняття. Наслідки Хрестових походів

§ 17. Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій

§ 18. Франція в XI—XV століттях. Столітня війна

§ 19. Англія в XI—XV століттях. Велика хартія вольностей

§ 20. Священна Римська імперія. Зовнішня політика германських імператорів

§ 21. Італійські торговельні республіки. Реконкіста та утворення королівства Іспанія

Мандрівка четверта. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

§ 22. Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

§ 23. Практичне заняття. Середньовічні школи й університети. Життя середньовічного студента

§ 24. Християнська церква в XI—XV століттях. Єретики і боротьба з ними

§ 25. Раннє Відродження і гуманізм

§ 26. Архітектура і мистецтво

Мандрівка п'ята. Країни Центральної та Східної Європи

§ 27. Польське королівство. Велике князівство Литовське

§ 28. Угорське та Чеське королівства. Гуситські війни

§ 29. Монгольська навала на Русь. Новгородська боярська республіка

§ 30. Московська держава. Іван ІІІ

§ 31. Практичне заняття. Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій

Мандрівка шоста. Середньовічний Схід

§ 32. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ

§ 33. Середньовічне суспільство Індії та Китаю

§ 34. Середні віки в історії людства

Додатки

Тематичний контроль знань

Словник термінів і понять

Дати, що допоможуть зрозуміти історію