Всесвітня історія. Повторне видання. 9 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Урок узагальнення за розділом V «Розвиток культури і повсякденне життя (кінець XVIII — початок XX ст.)»

1. Назвіть культурні та науково-технічні здобутки вказаного періоду, які ви вважаєте найбільш значущими. Свою думку обґрунтуйте.

2. Поясніть значення понять і термінів:

«романтизм», «класицизм», «реалізм», «еклектика», «модерн», «імпресіонізм», «масова культура», «масове виробництво».

3. Вкажіть хронологічні рамки таких мистецьких напрямів: класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм, модерн.

4. Поміркуйте над питаннями:

1) Як промисловий прогрес вплинув на розвиток європейської та американської освіти? Які нові завдання мала виконувати система освіти?

2) Як технічний прогрес XIX — поч. XX ст. вплинув на розвиток суспільної та філософської думки, загальних уявлень про світ?

3) Поясніть взаємозв’язок між масовою культурою та масовим виробництвом.

4) Наведіть приклади явищ масової культури кінця XIX — поч. XX ст.

5) Складіть ментальну мапу на тему: «Відкриття і винаходи XIX — поч. XX ст.».

6) Заповніть таблицю:

Мистецький напрям

Час поширення

Характерні риси

Представники та їхні найвидатніші твори