Всесвітня історія. Повторне видання. 9 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Урок-узагальнення за розділом IV «Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)»

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для характеристики вивченого історичного періоду. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Пригадайте, хто був правителем кожної з країн-учасниць Троїстого союзу та Антанти.

3. Поясніть значення понять і термінів: «геополітика», «військово-політичний союз», «мілітаризація», «метрополія».

4. Вкажіть дати або хронологічні рамки таких подій і явищ: утворення Троїстого союзу та Антанти, Перша та Друга Марокканські кризи, Друга Балканська війна.

5. Виконайте завдання за історичною картою:

  • А) покажіть на карті напрямки колоніальної експансії і колоніальні володіння Великої Британії та Франції;
  • Б) покажіть на карті території незалежних держав на Балканах, Японію, Китай, Османську імперію.

6. Поміркуйте над питаннями:

1. Перелічіть військові та політичні конфлікти, що відбувалися між «великими державами» в другій пол. XIX — на початку XX ст., будучи пов’язаними з колоніальним переділом світу.

2. Доведіть, що англо-німецькі суперечності на початку XX ст. стали визначальними у міжнародній політиці.

3. Чому провідні світові держави на початку XX ст. вважали, що незабаром розпочнеться велика війна?

4. Якими були мотиви вступу Російської імперії до Антанти?

5. Поясніть значення терміна «гонка озброєнь». Свідченням якого явища у міжнародних відносинах вона була?

6. Яку роль колоніальні володіння відігравали у світовій політиці в другій пол. XIX — поч. XX ст.?

7. Яким було місце України в планах країн-учасниць Троїстого союзу та Антанти?

8. Завершіть таблицю:

Назва

Суть

Наслідки

Іспансько-американська війна (1898)

Англо-бурська війна (1899-1902)

Російсько-японська війна (1904-1905)

Перша Балканська війна (1912-1913)

Друга Балканська війна (29 червня — 29 липня 1913)