Всесвітня історія. Повторне видання. 9 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. Повторне видання. 9 клас. Сорочинська

Цього року ви продовжите вивчення курсу Всесвітньої історії, розпочатий у попередніх навчальних роках. Цього року ви вивчатимете період «довгого ХІХ ст.» У цей час відбулося багато вагомих змін у житті цілих суспільств і окремих людей. Вашою опорою у вивченні цього нового матеріалу буде цей підручник.

Вступ

Розділ І. Європа в часи Французької революції та наполеонівських воєн

Тема 1. Криза «старого порядку» у Франції

Тема 2. Початок Французької революції кінця XVIII ст.

Тема 3. Завершення Французької революції кінця XVIII ст.

Тема 4. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта

Практичне заняття № 1. «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона»

Урок-узагальнення за розділом I «Європа в часи Французької революції та наполеонівських війн»

Розділ ІІ. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815-1870 рр.)

Тема 5. Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки

Тема 6. Велика Британія

Тема 7. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

Тема 8. Російська імперія

Тема 9. Франція у період Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева монархія

Тема 10. Австрійська імперія доби Клеменса фон Меттерніха

Тема 11. «Весна народів» 1848-1849 рр.

Тема 12. Франція Наполеона III. Кримська війна

Тема 13. Об’єднання Італії. Об’єднання Німеччини

Тема 14. Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня

Практичне заняття № 2. «Вплив промислової (індустріальної) революції на побут європейців»

Урок-узагальнення за розділом II «Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815-1870 рр.)»

Розділ ІІІ. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії

Тема 15. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку країн Західної Європи та Америки в останній третині ХІХ — поч. ХХ ст.

Тема 16. Французько-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції

Тема 17. Німецька імперія

Тема 18. Британська імперія

Тема 19. США

Тема 20. Російська імперія

Тема 21. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах

Тема 22. Спроби модернізації Османської імперії. Іранська революція

Тема 23. Доба Мейдзі в японській історії

Тема 24. Імперія Цін (Китай)

Практичне заняття № 3. «Наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки»

Урок-узагальнення за розділом III «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Пробудження Азії»

Розділ IV. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

Тема 25. Європа та світ напередодні Першої світової війни (1914-1918)

Практичне заняття № 4. «Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)»

Урок-узагальнення за розділом IV «Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)»

Розділ V. Розвиток культури і повсякдення життя (кінець XVIII — початок ХХ ст.)

Тема 26. Розвиток освіти. Найважливіші досягнення науки і техніки

Тема 27. Суспільна думка, література і мистецтво. Зародження масової культури

Практичне заняття № 5. «Розвиток культури і повсякденне життя (кінець XVIII — початок XX ст.)»

Урок узагальнення за розділом V «Розвиток культури і повсякденне життя (кінець XVIII — початок XX ст.)»

Узагальнення до курсу «Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття»

Словник термінів і понять

Запам’ятайте дати