Історія України. Повторне видання. 9 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. Повторне видання. 9 клас. Сорочинська

Підручник, що перед вами, допоможе дізнатися про нову добу української історії, котра тривала від кінця XVIII до початку XX ст. За цей час трапилося багато важливих та цікавих подій, але головною з них став початок українського національного відродження. Саме тоді українці, розділені між Австрійською і Російською імперіями, усвідомили свою єдність, належність до одного народу зі спільними мовою, історією, культурою, традиціями. Український народ, прокинувшись після тривалого «сну», почав шукати свого місця у світі.

Повторимо вивчене з історії України у 8 класі

Повторення. Вступ

§ 1. Вступ до історії України кінця XVIII — початку XX ст.

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.

§ 2. Українські землі в системі міжнародних відносин першої третини ХІХ ст.

§ 3-4. Соціально-економічний розвиток і регіональні особливості українських земель у складі Російської імперії

§ 5. Російський та польський визвольні рухи на українських землях у складі Російської імперії

§ 6. Початок українського національного відродження на українських землях у складі Російської імперії

Практичне заняття. Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства

Узагальнення за розділом «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.»

Розділ ІІ. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 7. Українські землі у складі Австрійської імперії

§ 8. Початок українського національного Відродження на українських землях у складі Австрійської імперії

§ 9. Національно-визвольний рух на українських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця

Узагальнення за розділом «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

Розділ ІІІ. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 10. Повсякденне життя. Розвиток освіти, науки та літератури

§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва й архітектури

Узагальнення за розділом «Повсякденне життя та культура України наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.»

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 12. Українське питання в контексті міжнародних відносин другої половини ХІХ ст.

§ 13. Вплив імперських реформ 60-70-х рр. На розвиток українських земель у складі Російської імперії

§ 14. Особливості модернізації промисловості та сільського господарства

§ 15. Зміни в соціальній структурі населення

§ 16. Зародження громадівського руху. Київська громада

§ 17. Український національний рух наприкінці 1860-х — у 1880-х рр.

§ 18. Народницький, соціал-демократичний та земський рухи

Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

Узагальнення за розділом «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

Розділ V. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 19. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських регіонів у другій половині ХІХ ст.

§ 20. Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини в 60—70-ті рр. XІХ ст.

§ 21. Перетворення Галичини на «Український П’ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині й Закарпатті у другій половині ХІХ ст.

Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях

Узагальнення за розділом «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

Розділ VІ. Україна на початку XX ст. перед викликами модернізації

§ 22. Соціально-економічний розвиток України в 1900-1914 рр.

§ 23. Суспільно-політичне життя українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

§ 24. Події революції 1905-1907 рр. в Україні

§ 25. Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні в 1907-1914 рр.

§ 26-27. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

Практичне заняття. Ідеї автономії і самостійності у програмах українських політичних партій

Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Узагальнення знань за розділом «Україна на початку ХХ ст. Перед викликами модернізації»

Розділ VІІ. Повсякденне життя та культура України у середині XIX — на початку XX ст.

§ 28-29. Зміни в повсякденному житті. Розвиток освіти й науки

§ 30. Українська література, театр, музика у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 31. Українське образотворче мистецтво й архітектура у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї

Узагальнення за розділом «Повсякденне життя та культура України у середині XIX — на початку XX ст.»

Узагальнення за курсом «Історія України. 9 клас»

Термінологічний словник