Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

Любі друзі!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчати систематичний курс історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події минулого нашої Батьківщини у XVІ–XVІІІ ст.

Повторимо вивчене з історії України у 7 класі

§ 1. Вступ до нової доби української історії

Розділ I. Українські землі в ХVІ ст.

§ 2. Політичне становище українських земель у першій половині ХVІ ст. Соціальна структура суспільства

§ 3. Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування

§ 4. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі

§ 5. Виникнення українського козацтва і Запорозької Січі. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Запорозька Січ — козацька республіка

§ 6. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі війни кінця ХVІ ст.

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства у XVI ст.

§ 7. Церковне життя. Особливості реформаційних та контрреформаційних рухів в Україні. Православні братства

§ 8. Культурно-освітнє життя. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії. Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Іван Федоров

§ 9. Містобудування та архітектура. Образотворче мистецтво

Узагальнення за темою «Українські землі в XVI ст.»

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 10. Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення греко-католицької церкви

§ 11. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика

§ 12-13. Походи козаків першої половини ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний

Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

§ 14. Церковне життя

§ 15. Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. XVII ст.

§ 16. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання

Узагальнення за темою «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Розділ IІI. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 17. Передумови, причини, початок Національно-визвольної війни. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір

§ 18. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина

§ 19. Воєнно-політичні події 1650–1653 рр.

§ 20. Воєнно-політичні події 1654–1657 рр.

Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Узагальнення за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.

§ 21. Гетьманство Івана Виговського

§ 22. Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

§ 23. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини у 60–80-х рр. ХVІІ ст.

§ 24. Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст. Закріплення розподілу Гетьманщини між Московською державою і Річчю Посполитою

§ 25. Слобідська Україна і Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко

Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки

§ 26. Лівобережна Гетьманщина наприкінці ХVІІ ст. Початок гетьманування Івана Мазепи

§ 27. Північна війна Московської держави зі Швецією і Україна. Повстання Семена Палія. Виступ гетьмана Івана Мазепи проти царської влади

§ 28. Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

§ 29. Церковне життя. Культура в другій половині ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст.

Наш край наприкінці 50-х рр. ХVІІ ст. — на початку ХVІІІ ст.

Узагальнення за темою «Українські землі наприкінці 50-х рр. ХVІІ ст. — на початку ХVІІІ ст.»

Розділ V. Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

§ 30. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація Гетьманату

§ 31. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

§ 32. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

§ 33. Національно-визвольна боротьба українського народу в середині ХVІІІ ст.: гайдамацький і опришківський рухи

§ 34. Правобережжя і західноукраїнські землі в останній чверті ХVІІІ ст.

§ 35. Культура України в другій половині ХVІІІ ст.

Практичне заняття. «Козацькі літописи ХVІІІ ст.»

Наш край у 20-90-ті рр. ХVІІІ ст.

Узагальнення за темою «Українські землі у 20–90-ті рр. ХVІІІ ст.»

Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщинуПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.