Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення знань за розділом І «Україна в повоєнний період»

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для цього періоду історії України. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «відбудова», «репатріанти», «тоталітарна економіка», «модернізація», «спецпоселення», «космополітизм», «лисенківщина», «ждановщина», «обмін населенням», операція «Вісла», операція «Захід».

3. Кого з історичних діячів цієї доби ви вважаєте найбільш визначними? Поясніть свій вибір.

4. Висловіть свою точку зору стосовно методів та наслідків радянізації західних областей УРСР.

5. Якими були основні суперечності соціально-економічного, культурного, релігійного та повсякденного життя українського населення у повоєнний час?

6. Виконайте завдання за історичною картою.

  • 1) Які території називали «Закерзонням»?
  • 2) Укажіть території, що увійшли до складу УРСР у 1940-1950-ті рр.
  • 3) Які території охопило проведення операції «Вісла» і «Захід»?
  • 4) Окресліть території, охоплені збройною боротьбою УПА проти радянської влади.

7. Схарактеризуйте територіальні зміни, яких зазнала УРСР у результаті Другої світової війни.

8. Що було спільного і відмінного в колективізації 1930-х рр. у Наддніпрянській Україні і в 1940-1950-ті роки на західноукраїнських землях? Які позитивні та негативні наслідки мала радянізація для Західної України?

9. Які чинники впливали на демографічні процеси в УРСР у повоєнний час?

10. Схарактеризуйте позитивні й негативні явища в розвитку української культури у 1940-1950-ті роки.

11. Яку можна дати оцінку рівня життя населення УРСР у повоєнні роки? Які чинники впливали на нього?

12. Сформулюйте підсумки боротьби ОУН-УПА на західноукраїнських землях у 1940-1950-ті роки.

13.3 якою метою ОУН і УПА зверталися до молоді з такими закликами?

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом І.

www.bohdan-digital.com/dodatok/istoriaU-11kl_TZ1.pdf