Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Узагальнення знань за розділом V «Становлення України як незалежної держави»

1. Складіть перелік подій, що відбулися за роки незалежності. Які з них ви вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «незалежність», «ринкова економіка», «приватизація», «гіперінфляція», «багатовекторність», «інтеграція», «Помаранчева революція».

3. Визначте здобутки і прорахунки політики президентів України: Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка.

4. У чому суперечливість процесу розбудови незалежної держави в Україні? Як це пов’язано з особливостями політичного й економічного життя?

5. Покажіть на карті:

  • а) адміністративно-територіальний устрій України;
  • б) країни, що мають спільний кордон з Україною;
  • в) території, які призвели до гострих конфліктів України з сусідами;
  • г) співвідношення політичних сил в Україні під час виборів.

6. Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві за роки незалежності. Охарактеризуйте і поясніть основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.

7. Які основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції?

8. Порівняйте шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу в період «перебудови» і початку розвитку Української держави.

9. Чому Україні не вдалося стати членом ЄС чи НАТО у час, коли більшість країн Східної Європи стали учасниками цих організацій?

10. Чим зумовлена активність України у миротворчих місіях ООН?

11. Чому процеси модернізації України відбувалися вкрай повільно?

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом V.

bohdan-digital.com/dodatok/istoriaU-11kl_TZ5.pdf