Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Практичне заняття № 6

Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики та відповіді

Мета: показати процес інтеграції України до світових, європейських та атлантичних структур; розкрити здобутки цього процесу; дати йому оцінку.

Завдання для підготовки до практичного заняття

1. Підготувати: 1) презентації: «Взаємовідносини України та ЄС», «Україна на шляху до НАТО», «Інтеграція Української економіки у світову. Шлях від МВФ до СОТ».

2. Підготувати відповіді на питання для обговорення на «круглому столі»:

  • а) Відносини з якими державами для України є пріоритетними?
  • б) Чи може багатовекторність бути основою національної безпеки?
  • в) Які основні зовнішні загрози України?

3. Повторити §26.

Хід заняття

  • 1. Перегляд і обговорення декількох кращих презентацій.
  • 2. Проведення «круглого столу».
  • 3. Формулювання висновків відповідно до мети заняття.