Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Узагальнення знань за розділом IV «Відновлення незалежності України»

1. Складіть перелік подій з історії України цього періоду, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять «перебудова», «гласність», «прискорення», «товариство «Меморіал», «Народний рух України», «Українська хвиля», «Демократичний блок», «Народна рада», «група 239», «суверенітет», «системна криза», «плюралізм», «інфляція», «андеґраунд», «неформальні організації», «путч», «національно-демократичний рух», «Революція на граніті».

3. На історичній карті покажіть:

  • а) міста, де були утворені громадські неформальні об’єднання — Український культурологічний клуб, «Товариство Лева», Українська Гельсінська спілка, товариство «Меморіал»;
  • б) населені пункти республіки, де влітку 1988 р. відбувалися мітинги;
  • в) місто, де відбувся перший в Україні політичний мітинг;
  • г) головні населені пункти, через які проходила акція «Українська хвиля» («живий ланцюг»);
  • ґ) кордони незалежної України.

4. Назвіть тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

5. Складіть синхроністичну таблицю подій в Україні, Європі та світі у 1985-1991 рр.

6. За додатковою літературою визначте, які точки зору існують щодо процесів «перебудови» в Україні і дайте їм власну оцінку.

7. Визначте і проаналізуйте основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства у 1985-1991 рр. Порівняйте процеси і явища суспільного життя в Україні та інших радянських республіках в цей період, установіть спільне й особливе.

8. Які політичні реформи були здійснені за роки «перебудови»? Охарактеризуйте їхні результати й наслідки.

9. Якими, на вашу думку, були основні причини розпаду СРСР й утворення незалежної України. Наведіть факти, що підтверджують вашу позицію.

10. Складіть розгорнутий план «Суверенізація УРСР. Проголошення незалежності України».

11. Автори дослідження «Історія України: неупереджений погляд» В. Петровський, Л. Радченко і В. Семененко вважають, що Україна здобула самостійність способом «оксамитової» антикомуністичної, демократичної революції». Якою є ваша оцінка наведеної точки зору? Аргументуйте свою позицію.

12. Підготуйте презентацію: «Здобуття Україною незалежності».

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV.

www.bohdan-digital.com/dodatok/istoriaU-11kl_TZ4.pdf