Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Сорочинська - Нова програма

§ 9. Події 1917 року в Криму

За цим параграфом ви зможете:

- характеризувати процеси, що відбувалися на півострові Крим на початковому етапі Російської революції 1917 р.;

- дізнатися, як виник Курултай та Кримська Народна Республіка;

- з'ясувати, як в Криму встановилася більшовицька влада.

Пригадайте:

1. До складу якого адміністративно-територіального утворення Російської імперії входив Крим напередодні революції?

2. Якими були особливості кримськотатарського національного руху в другій половині XIX — на початку ХХ ст.?

1. Крим напередодні важливих змін

Станом на 1917 р. Кримський півострів був частиною Таврійської губернії. Населення губернії станом на середину 1916 р. становило понад 2 млн осіб; в його складі були 34 % національності. З них 35 % становили кримські татари, 33 % — росіяни, 11,8 % — українці. Чисельність кримських татарів унаслідок цілеспрямованої політики російської влади за 130 років її панування (1783-1917 рр.) скоротилася з 4 млн до 150 тис. осіб.

За характером економічного розвитку Кримський півострів, як і раніше, був переважно сільськогосподарським регіоном, на території якого виросли невеликі промислові центри.

У роки Першої світової війни Крим став прифронтовою зоною. Півострів був важливою базою для дій проти комунікацій Четверного союзу в Чорному морі та постачання російської армії, що діяла на Кавказькому фронті.

• Яку частину населення Криму становили кримські татари?

2. Крим на початковому етапі Російської революції 1917 р.

Звістка про повалення самодержавства активізувала суспільно-політичне життя півострова. Найбільш численною і впливовою була загальноросійська партія есерів. Вплив більшовиків був мізерним: в Криму їх налічувалося не більше декількох десятків осіб. Серед українських партій найбільш впливовими були українські есери. Існувало два первинні осередки УСДРП.

Серед національних рухів найвпливовішою силою були кримські татари. В умовах національного піднесення, що охопило їх після початку революції у березні 1917 р., в Сімферополі відбулося загальне зібрання мусульман Криму, в якому брало участь до 2 тис. делегатів. Вони обрали Тимчасовий кримсько-мусульманський виконавчий комітет (Мусвиконком) на чолі з муфтієм Челебі Челебієвим. Його головним завданням, за висловом одного з організаторів, було «неухильне прагнення до організації демократичних кримськотатарських мас, прагнення до впровадження серед них свідомого й відданого ставлення до ідей загальноросійської та, зокрема, кримськотатарської революції, прагнення стати в усіх проявах кримськотатарського життя центром не директивним і керівним, а регулюючим і контролюючим».

Голос татарів. Друкований орган Мусвиконкому

Навесні-влітку 1917 р. сформувалася Національна (Народна) партія — Міллі-Фірка. Поява першої кримськотатарської політичної партії стала проявом політизації національного руху. У ній існувало дві течії — прибічників автономії Криму й тих, хто прагнув відновлення незалежної кримськотатарської держави. Партія виступала за скликання парламенту й проголошення Кримської Народної Республіки. Найвідомішими діячами кримськотатарського національного руху в цей час стали Челебі Челебієв (Номан Челебі Джихан) та Джаффер Сейдамет, що по черзі очолювали місцевий уряд. Саме завдяки їхній діяльності кримськотатарський рух набув організаційної оформленості й став відігравати важливу роль у подальших подіях на півострові.

Челебі Челебієв

У березні 1917 р. в Криму почали виникати ради робітничих і солдатських депутатів. Керівництво ними здійснювали популярні загальноросійські партії, як правило,меншовики та есери. Однак представники Мусвиконкому не могли увійти до них, оскільки ради формувалися з робітників, солдатів та матросів.

У липні 1917 р. Мусвиконком відправив делегацію до Києва для врегулювання відносин з Центральною Радою. У переданій нею УЦР доповідній записці висловлювалося прохання підтримати встановлення у Криму татарської автономії й бажання приєднати територію півострова до України. Генеральний Секретаріат визнав небажаним порушувати це питання перед Тимчасовим урядом до вирішення справи територіальної автономії для України.

Тим часом УЦР намагалася сприяти українському руху в Криму. За її підтримки з березня 1917 р. у Севастополі діяла Українська громада, що вела просвітницько-агітаційну роботу серед моряків-українців Чорноморського флоту. Результатом її зусиль стала акція 12 жовтня 1917 р., коли на більшій частині кораблів й у доках Чорноморського флоту було піднято українські національні прапори з одночасним сигналом-гаслом «Хай живе вільна Україна».

Коли УЦР проголосила створення УНР, Крим не був включений до її складу. Це обумовлювалося принциповою позицією керівників Центральної Ради, що до УНР входять ті землі, де українці є більшістю серед місцевого населення.

• Які були здобутки національного руху кримських татар на початку революційних подій 1917 р.?

3. Виникнення Курултаю та Кримської Народної Республіки

Мусвиконком не визнав більшовицького перевороту у Петрограді. Його члени виступили за створення на півострові демократичної республіки, вільної від більшовицького впливу. В листопаді 1917 р. було проведено вибори до Курултаю — Установчих зборів кримських татар. 13 грудня Курултай проголосив створення Кримської Народної Республіки (КНР), ухвалив її конституцію та оголосив себе (до скликання Всеукраїнських установчих зборів) Кримським національним парламентом. Він також сформував національний уряд (Директорію), який очолив Ч. Челебієв. Так виникла перша у світі мусульманська республіка.

Перший Курултай кримськотатарського народу, листопад 1917 р.

Реально взяти до своїх рук владу на півострові уряд КНР не зміг. Влада в Криму після більшовицького перевороту в Петрограді була у новоствореної Ради народних представників — «тимчасового вищого органу губернської влади». Представники кримських татар й українського населення півострова у її складі були меншістю. Тому під тиском переважаючих російських депутатів Рада народних представників висловилася за збереження Криму в межах Росії, проігнорувавши пропозиції про створення Кримської республіки.

• Коли і ким була проголошена Кримська Народна Республіка?

4. Встановлення більшовицької влади у Криму

Більшовицький Раднарком Росії не хотів визнавати жодної влади над Кримом, окрім своєї. За його вказівкою в ніч на 16 грудня кримські більшовики здійснили заколот у Севастополі. Від імені радянської влади вони розігнали міську раду робітничих, матроських і солдатських депутатів й утворили військово-революційний комітет, який став організатором захоплення влади в інших містах півострова.

Таким чином, в Криму склалося протистояння трьох сил, що претендували на владу — кримськотатарської Директорії, Ради народних представників та Військово-революційного комітету більшовиків.

За підтримки збільшовизованих матросів Чорноморського флоту, загонів більшовицьких військ, надісланих з Росії, та місцевої Червоної гвардії протягом січня 1918 р. радянську владу було встановлено на території усього півострова. Голову Директорії Ч. Челебієва, який намагався домовитися з більшовиками про припинення бойових дій, під час переговорів заарештували, а потім стратили.

Захопивши увесь півострів, більшовики оголосили про розпуск Курултаю і Ради народних представників. Увесь Крим охопив «червоний терор». Наприкінці березня 1918 р. місцеві більшовики проголосили створення в Криму Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди, що входила до складу РРФСР.

Висновки

• На початковому етапі революційних подій 1917 р. на півострові активізувався кримськотатарський національний рух.

• Поява Курултаю і проголошення ним Кримської Народної Республіки відображали спроби кримськотатарського руху реалізувати свої програмні ідеї.

• Встановлення більшовицької влади стало відображенням намірів кримських більшовиків зробити півострів складовою радянської Росії.

Запитання і завдання

1. Представники яких національностей становили більшість населення Криму? 2. Як виник Мусвиконком? Які здобутки його діяльності? 3. Як називався кримськотатарський національний уряд? 4. Як відбулося виникнення Курултаю та Кримської Народної Республіки? 5. Порівняйте, як відбувалося встановлення більшовицького режиму в УНР та Криму. 6. Коли і як було проголошено Радянську Соціалістичну Республіку Тавриди? 7. Об’єднайтесь у малі групи та обговоріть, якими були здобутки і прорахунки кримськотатарського національного руху на півострові у 1917 — на початку 1918 р. 8. Проведіть дискусію за проблемою: «Чому проголошення Кримської Народної Республіки не підтримала більшість населення півострова?».