Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Сорочинська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Сорочинська - Нова програма

Матеріал підручника об’єднано у шість розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, які, своєю чергою, складаються з окремих пунктів. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, котру необхідно розуміти.

Крім основного тексту, параграфи містять історичні документи, ілюстрації, карти та схеми. Працюючи з параграфом, належить обов’язково прочитати включений до нього документ і відповісти на запитання до нього.

§ 1. Вступ

Розділ І. Україна в роки Першої світової війни

§ 2. Перша світова війна та український національний рух

§ 3. Воєнні дії на території України в 1914-1915 рр.

§ 4. Бойові дії на території України в 1916 — на початку 1917 р.

Розділ ІІ. Початок Української революції

§ 5. Розгортання Української революції у березні-травні 1917 р.

§ 6. Проголошення автономії України

§ 7. Проголошення Української Народної Республіки

§ 8. Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності УНР

§ 9. Події 1917 року в Криму

§ 10. Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку-навесні 1918 р.

Розділ ІІІ. Боротьба за українську державність

§ 11. Українська Держава

§ 12. Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р.

§ 13. Західноукраїнські землі у 1918-1919 рр.

§ 14. Україна в другій половині 1919 року

§ 15. Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р.

§ 16. Україна навесні 1920 — у 1921 рр.

§ 17. Розвиток культури у 1914-1917 рр. та за доби Української Центральної Ради

§ 18. Розвиток культури України за доби Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР

§ 19. Розвиток культури України за більшовицького режиму

Розділ ІV. Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні

§ 20. Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальний устрій УСРР

§ 21. УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921-1923 рр. Впровадження непу

§ 22. Політика коренізації в УСРР

§ 23. Форсована індустріалізація

§ 24. Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932-1933 рр.

§ 25. Масові репресії. «Сталінська» конституція

§ 26. Національно-культурне життя радянської України

Розділ V. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

§ 27. Українські землі в складі Другої Речі Посполитої

§ 28. Українські землі в складі Румунії

§ 29. Українські землі в складі Чехословаччини. Карпатська Україна

§ 30. Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне й культурне життя української політичної еміграції

§ 31. Історія рідного краю в контексті загальноукраїнських подій 1914-1939 рр.

Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

§ 32. Україна на початку Другої світової війни 1939-1941 рр.

§ 33. Україна на початку німецько-радянської війни

§ 34. Україна в умовах нацистської окупації

§ 35. Рух Опору та його течії в Україні

§ 36. Вигнання з України нацистських загарбників

§ 37. Україна на завершальному етапі війни. Радість і смуток перемоги