Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Спеціальні історичні дисципліни. Методи природничих наук в історичних дослідженнях

За цим параграфом ви зможете:

  • дізнатись, які дисципліни допомагають у дослідженні минулого;
  • які науки допомагають історикам у їх дослідженнях.

Пригадайте!

  • 1. Що вивчає історія?
  • 2. За допомогою чого ми дізнаємося про минуле?

1. Спеціальні історичні дисципліни

Історичні джерела ретельно досліджують представники спеціальних історичних дисциплін. Їх налічують близько 80-ти. Крім того, вони ставлять самостійні завдання у різноманітних галузях історії. Наприклад, генеалогія — наука, що вивчає сімейні і родинні зв’язки та їхню історію; палеографія дає нам цінну інформацію про таку складову культури, як письмо.

Як правило, спеціальні історичні дисципліни поділяють на ті, що вивчають особливі види джерела (геральдика — герби, сфрагістика — печатки, нумізматика — монети), й ті, що застосовують особливі методи при роботі з джерелами (палеографія, хронологія тощо).

Спеціальні історичні дисципліни — допоміжні дисципліни, що вивчають певні види історичних джерел.

Інститут спеціальних історичних дисциплін

Печатки є важливими історичними джерелами. Їх вивчає сфрагістика

Дізнайтеся з додаткових джерел, що вивчають зазначені у схемі науки, і поміркуйте, чим саме вони корисні для вивчення історії. Відповідь можна оформити у вигляді лепбука або таблички-довідника.

2. Інші науки-помічники в дослідженні минулого

Як ми з вами вже з’ясували, історія є наукою. Кожна наука має як власні, специфічні методи дослідження, так і загальнонаукові.

Основний метод будь-якого наукового дослідження — це експеримент. Головна мета експерименту — встановити причинно-наслідкові зв’язки між певними діями та їхніми наслідками і перевірити факти. Наприклад, що відбудеться, якщо змішати дві речовини. Або що станеться, коли встановити взаємодію двох речей тощо. Експеримент переважно використовують науковці природничих наук. Для істориків експеримент перш за все — це відтворення елементів минулого, реконструкція. Проте минуле неможливо повторити, і повернутися в минуле — теж. Але якщо поглянути на події історії як на експеримент, результати котрого ми знаємо, то дослідження історії набуває зовсім іншого значення. Головним завданням історика стає уміння робити висновки, з’ясовувати закономірності з таких «природних експериментів». Тобто з’ясувати, чому саме так відбувався хід подій.

Робота з георадаром під час археологічних розкопок

Нині рівень досліджень історичних подій, процесів, явищ сягнув такої глибини, що для з’ясування окремих історичних моментів доводиться залучати знання і методи досліджень інших наук, таких як математика, фізика, хімія, біологія, географія тощо. До того ж прогрес природничих і математичних наук зробив їхні методи досліджень корисними для дослідження минулого.

Також традиційно пліч-о-пліч з історією працювали гуманітарні дисципліни: культурологія, літературознавство, краєзнавство, соціологія.

Аерофотозйомка допомагає археологам виявляти археологічні пам’ятки

Таким чином, щоби бути сучасним істориком, вже недостатньо стати обізнаним лише в суто історичній тематиці.

Наприклад, із 1958 р. в археологічних дослідженнях для визначення давності пам’ятки використовують властивості окремих хімічних елементів, зокрема вуглецю, що міститься в усіх органічних залишках. Так, віднайшовши у пам’ятці залишки рослини, тварини або людини та вимірявши кількість вуглецю в них, можна приблизно встановити, коли істота померла і, як наслідок, коли жила. Цей метод називають «радіовуглецевим датуванням». Його недоліком є те, що він має похибку в кілька сотень років. Для дослідження дуже давніх часів це не має принципового значення, але для дослідження недавнього минулого він не дуже зручний.

Досягнення в геології та фізиці сприяли винаходу георадарів, які спочатку використовували в геологічних розвідках, але вони чудово зарекомендували себе і під час пошуків археологічних скарбів. Нині віднайти археологічну пам’ятку, яка залягає на глибині до 30 см, не становить для приладів жодної проблеми.

Тепер для археологічних досліджень активно використовують аерофотозйомку і сканування земної поверхні за допомогою супутників.

Чималу допомогу в історичних дослідженнях надали біологи, особливо в дослідженні еволюції людини, походженні свійських тварин, раціоні харчування тощо.

Від початку XXI ст. для історичних досліджень активно використовують досягнення генетики — науки про спадковість та мінливість ознак організмів. Так, досліджуючи геном — сукупність спадкового матеріалу, який міститься у клітині організму, були розгадані важливі історичні загадки.

У 2015 р. вчені-генетики завершили величезний міжнародний проект «1000 геномів» (The 1000 Genomes Project), метою якого було повністю розшифрувати геноми тисячі осіб, щоб віднайти й описати більш 95 % генетичних варіацій, які трапляються у людей із частотою понад 1 %. Це дало змогу виокремити регіональні особливості генетичних змін і простежити їхнє поширення.

Ці та інші дослідження, які після них відбувалися й відбуваються, дали багато відповідей на питання, що давно турбували істориків та на які неможливо було відповісти традиційними методами досліджень. Так, удалося визначити переміщення багатьох народів, їхнє походження.

Супутниковий знімок місця археологічних розкопок

Історія, як й інші науки, не стоїть на місці, і нас чекає ще багато відкриттів.

Які науки і як допомагають історикам в їхніх дослідженнях?

Карта розселення сучасної людини, що була створена за допомогою історичних досліджень і досліджень геному людини

ВИСНОВКИ

• Для ретельного дослідження історичних джерел працюють представники низки спеціальних історичних дисциплін. Також історики послуговуються досягненнями і методами досліджень інших наук: фізики, біології, хімії, математики та низки гуманітарних дисциплін: культурології, літературознавства, краєзнавства, соціології.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Поміркуйте. Чому історикам необхідна допомога представників інших наук? Чому вони мають таку назву?
  • 2. Які науки називають спеціальними історичними дисциплінами? Чому вони мають таку назву?
  • 3. Обговоріть. Чому історичні події можна назвати «природним експериментом»?
  • 4. Як дослідження природничих наук допомагають історикам? За допомогою додаткових джерел наведіть приклади.
  • 5. Для якого періоду історії методи досліджень природничих наук найактуальніші?
  • 6. Розгляньте найдавнішу козацьку печатку. Висловіть припущення, які науки допомогли б дослідити його історикам і яким чином.