Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Розділ IV. Розвиток людства упродовж історії

§ 22. Поява і розселення людини на Землі. Перші люди на українських теренах

За цим параграфом ви зможете:

  • дізнатися, як, за науковими даними, виникла сучасна людина;
  • дізнатися, які людиноподібні істоти мешкали на Землі до появи сучасної людини;
  • уявити, як жили перші сучасні люди.

Пригадайте!

  • 1. Що вивчає історія?
  • 2. Які види історичних джерел ви можете назвати?

1. Теорії походження людини

За давніх-давен люди намагалися пояснити собі, звідки вони походять. Спершу вони пояснювали це так, що людину, як і весь світ, створили вищі сили: Бог або боги.

Сучасні вчені спираються на еволюційну теорію, розроблену англійським природодослідником XIX ст. Чарльзом Дарвіном. Ця теорія стверджує, що розвиток живих істот, тобто їхня еволюція, відбувається під впливом навколишнього середовища та у результаті природного добору.

Пригадайте, які відомі вам міфи про появу людини. Чи мають вони щось спільне?

За висновками археологів, істориків та антропологів, мільйони років тому розпочався еволюційний процес перетворення мавпоподібної істоти на сучасну людину. Процес формування сучасної людини називається антропогенез.

Що називають антропогенезом?

Цікаво знати

Природний добір полягає в тому, що виживають найбільш пристосовані організми. Їхні якості передаються нащадкам, внаслідок чого зростає пристосованість живих організмів до умов навколишнього середовища.

2. Перші людиноподібні істоти

Початком антропогенезу вважається те, що в Африці, яку на той час (близько 6 млн років тому) покривали густі ліси, мешкали мавпоподібні істоти. Вони переважно мешкали на деревах, але могли пересуватися і на двох задніх кінцівках. Коли клімат в Африці став змінюватися, ставши більш посушливим, замість лісів виникли степи з високою травою та поодинокими деревами — савани. У таких умовах мавпоподібним істотам все частіше доводилося вже зводитися з чотирьох кінцівок на дві, щоб роззирнутися: чи немає поблизу хижаків.

Сучасна реконструкція зовнішнього вигляду дитинчати австралопітека

У таких умовах 4 млн років тому в саванах Південно-Східної Африки з’явилися перші людиноподібні істоти. Вчені їх називають австралопітеками (від грецької — «південна мавпа»). Вони полювали на невеликих тварин, а також вживали рослинну їжу. Австралопітеки вже могли ходити прямо.

Прямоходіння було лише однією з умов виживання. Другою — було об’єднання з подібними до себе з метою захисту і полювання. Ще однією стало виготовлення знарядь праці, яке сприяло розвитку руки і мозку. Першими знаряддями праці були палиці та мінімально оброблені камені. Оброблений камінь зручніше брати у руку і користуватися, як заманеться: розбити тверду шкаралупу горіха, загострити палицю, використати його як зброю.

Сучасна реконструкція зовнішнього вигляду австралопітека, якій вчені дали ім’я Люсі.

Використання людиноподібною істотою спеціально виготовленого для конкретного завдання знаряддя праці перетворило її на людину. Першою істотою, яка вміла виготовляти знаряддя праці з каменю, була так звана «людина вміла» — Homo habilis. Вона з’явилася 2,5 млн років тому і розселилася у Східній та Південній Африці та на Близькому Сході.

Знаряддя праці «людини вмілої» — чоппер

Кам’яне рубило

1,8 млн років тому з’явився пітекантроп (із давньогрецької — «мавполюдина»). Його ще називають «людина прямоходяча». Пітекантропи швидше за все вміли користуватися вогнем, виготовляли списи для полювання і кам’яні рубила. Спільне життя і колективне полювання вимагали узгодженості дій, а отже, спілкування. Учені вважають, що серед пітекантропів завдяки спільній діяльності зародилася мова. Вони розселилися по Африці та Євразії. 1 млн років тому пітекантропи з’явилися і на території України. Сліди їхнього перебування знайдено поблизу села Королеве на Закарпатті.

• Який тип людиноподібних істот першим опинився на території України?

3. Сучасна людина

Помилково вважати, що розвиток людини відбувався по висхідній лінії. На певному етапі могли існувати різні типи давньої людини, які різнилися будовою тіла, черепа, об’ємом мозку. Вони конкурували між собою. Деякі з них вимирали, інші вдосконалювались і продовжували свій розвиток.

Так, 110 тис. років тому у світі розпочався льодовиковий період, що закінчився майже 12 тис. років тому. Значна частина Європи була вкрита льодовиком. Клімат був холодним та сухим. Територія сучасної України нагадувала сучасну тундру.

Межі зледеніння

У таких умовах на території Європи сформувався окремий тип людиноподібної істоти — неандерталець. В Україні решки неандертальців археологи відкрили в печері Киїк-Коба у Криму. Будова тіла неандертальців була такою, щоб якнайкраще пристосуватися до життя в холодному кліматі. Неандертальці, на відміну від інших тогочасних людиноподібних істот, мали світлу шкіру та волосся. Вони вміли виготовляти різноманітні знаряддя праці з каменю, шити одяг зі шкур, а також влаштовували поховання померлих. Близько 28 тис. років тому неандертальці вимерли, і вчені досі сперечаються щодо причин цього.

Сучасна реконструкція зовнішнього вигляду неандертальця

Цікаво знати

Рештки неандертальця (від назви долини Неандерталь, біля Дюссельдорфа у Німеччині) вперше знайшли під час будівельних робіт у 1848 р.

Полювання. Наскельний малюнок неандертальського художника

Розселення Homo Sapiens. Сучасні люди — Homo Sapiens, вони ж кроманьйонці, — з’явилися у Східній Африці 120 тис. років тому. Вони не були нащадками неандертальців, а еволюціонували з пітекантропів. Homo Sapiens розселився по всьому світу.

Близько 40-30 тис. років тому в Африці сформувалася людина розумна (Ноmо sapiens). Її ще називають кроманьйонцем — від печери Кро-Маньйон у Франції, де у 1868 р. робітники випадково знайшли рештки цієї давньої людини. Людина розумна розселилася на всіх континентах нашої планети.

Полювання на мамонта. Ця тварина важила 8-12 тонн

Коли з’явилася людина сучасного типу — Ноmо Sapiens?

Тогочасні люди постійно пересувалися з місця на місце і вели привласнювальний тип господарювання — не вирощували собі їжу, а знаходили та збирали те, що давала їм природа, а також полювали на оленів, бізонів, інших тварин, що мешкали у конкретному регіоні, наприклад, нині вимерлих мамонтів. Вони організовували тимчасові поселення — стоянки. Стоянка складалася із кількох жител, у кожному з яких разом мешкало до 20 осіб, скоріше за все, родичів. Каркас такого житла діаметром 4-5 м вкривали шкурами впольованих тварин. Із цих самих шкур виготовляли й одяг, який зшивали кістяними голками та висушеними сухожиллями тварин.

Сучасна реконструкція палеолітичної (тобто часів Кам’яної доби) стоянки влітку. Каркаси жител, виготовлені із кісток мамонтів

• Якими могли бути заняття мешканців такої стоянки?

Палеолітичні стоянки України

На стоянках Кирилівка, Межиріч та Мізин було знайдено сліди перебування людей сучасного типу.

ВИСНОВКИ

• Учені вважають, що людина походить від мавпоподібних істот, які мільйони років тому мешкали на території Африки.

• Людина сучасного типу — Homo Sapiens, або ж «людина розумна» — сформувалася завдяки процесові еволюції близько 40 тис. років тому.

• Перші люди сучасного типу часто переходили з місця на місце, а жили зі збиральництва та полювання.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Хто є автором еволюційної теорії? У чому її суть?

2. Коли людиноподібні істоти вперше з’явилися на території України? Як називається їхня найдавніша стоянка?

3. Виокреміть ті чинники, які сприяли перетворенню людиноподібної істоти на людину сучасного типу.

4. Обговоріть у парах, чому виготовлення знарядь праці є важливим чинником еволюції людини.

5. Які матеріали використовували людиноподібні істоти та найдавніші люди для виготовлення знарядь праці, зброї, одягу? Як узагальнено можна описати ці матеріали?

6. Складіть таблицю за зразком.

Час виникнення

Назва

Регіон розселення

Характерні риси

7. Поясніть, як ви розумієте, що таке привласнювальний тип господарювання. Як за такого способу господарювання люди добувають собі їжу та все необхідне для життя?

8. Що називають палеолітичною стоянкою? Спробуйте уявити та описати життя та заняття її мешканців.