Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

§ 12. Періодизація історії людства від давнини до сучасності

За цим параграфом ви зможете:

 • дізнатись, як організована періодизація історії людства;
 • співвідносити події світової та української історії;
 • впізнавати певних ключових історичних діячів історії України.

Пригадайте!

 • Що таке археологічна періодизація? На які періоди вона поділяє історію людства?

1. Як періодизувати світову історію

Для того, щоби впорядкувати свої знання про минуле, історики розробили систему історичної періодизації. Вона базована на вагомих змінах у людських суспільствах, які значною мірою, а іноді й докорінно змінювали їхнє життя.

Більшість сучасних істориків поділяє історію людства на такі періоди: Первісна доба, Стародавній світ (до цього періоду належить доба античності), Середні віки, ранньомодерний та модерний періоди. Ці назви походять від англійського слова «modern» — «сучасний».

Періодизація — умовний поділ історичного часу на впорядковану послідовність етапів, кожен із яких має власну назву і характерні особливості.

Періодизація світової історії

Назва періоду

Хронологічні межі

Домодерний світ

Первісна доба (поділяється на палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт)

від появи людини на Землі — III тис. до н. е.

Стародавній світ

Ill тис. до н. е. — 476 р.

Середні віки

476-1492 рр.

Модерний світ

Ранньомодерний період

бл.1492-1789 рр.

Модерний період

бл. 1789 р. — донині

Періодизація історії України

2. Домодерний світ

Найтривалішим періодом в історії людства була Первісна доба (Первісність), що тривала від появи людиноподібних істот до виникнення перших цивілізацій.

За Первісної доби сформувалася сучасна людина, яка зі своєї батьківщини, Африки, розселилася усім світом. Перші людиноподібні істоти з’явилися на теренах України близько 1 мли років тому. Перші люди були мисливцями-збирачами й у пошуках їжі постійно переходили з місця на місце.

Первісна людина. Реконструкція

Приблизно у X тис. до н. е. в Анатолії (регіон сучасної Туреччини) люди навчилися вирощувати рослини та одомашнили козу й вівцю, навчилися виготовляти посуд із обпаленої глини (кераміку) і тканину. Вони почали будувати постійні поселення. Зміни були разючими у житті людей. Період цих змін археологи називають новим кам'яним віком.

На землях сучасної України неоліт тривав у VII—V тис. до н. е.

Як змінилося життя людей під час неолітичної революції?

Приблизно у VІІІ тис. до н. е. тому, теж в Анатолії, люди навчилися виплавляти перший метал — мідь, з якої виготовляли знаряддя праці, зброю та прикраси. Це дало назву мідно-кам’яній добі — енеоліту. На території сучасної України вона представлена яскравою трипільською культурою IV—ІII тис. до н. е.

У III тис. до н. е. люди почали виплавляти бронзу — сплав міді та олова або свинцю. Протягом цього періоду в житті людських суспільств відбулися важливі зміни: виникли писемність, міста та держави, перші цивілізації: Стародавнього Єгипту, Межиріччя, Хараппська — в Індії, китайська. Виникнення цивілізацій знаменує початок історії Стародавнього світу.

Бронзові сокири

Постать

Давньогрецький історик Геродот з Галікарнасу (484-425 рр. до н. е.) мандрував світом і залишив багато цікавих та цінних записів про землі сучасної України й народи, які її населяли, зокрема скіфів.

Цікаво знати

Окремо в історії Стародавнього світу вирізняють античну добу («античний» латинською мовою означає «давній») — час існування цивілізацій Стародавніх Греції та Риму.

• З існуванням яких цивілізацій пов’язана доба?

За цієї доби в лісостепових регіонах України жили племена землеробів, а у степовій — кочові племена, що з часом змінювали одне одного: спочатку це були кіммерійці, потім скіфи, згодом — сармати. На півдні сучасної України було засновано давньогрецькі міста-колонії. Скіфи мали тісні зв’язки з цими колоніями, тому давні греки залишили записи про своїх сусідів. Завдяки цим писемним джерелам можемо дізнатися про життя давніх мешканців українських земель.

Пам’ятник князю Русі-України Володимирові Великому (бл. 960-1015) у Ґданську, Польща. У 988 р. він запровадив у своїй державі християнство, цим долучивши Русь-Україну до світової християнської цивілізації

Чи не наймогутнішою державою Стародавнього світу став Стародавній Рим, який завоював значну частину Європи, Близького Сходу та Північну Африку. Від падіння цієї імперії у 476 р. історики ведуть відлік Середніх віків. Цей історичний період не можна однозначно оцінити. З одного боку, через занепад, порівняно з часами Стародавнього Риму, мистецтв і наук, загального рівня життя їх ще називають «темними віками», а з іншого — у цей час сформувалися держави, які згодом виросли в сучасні, такі як Іспанія, Англія, Франція.

Князь Василь-Костянтин Острозький (1526-1608) був покровителем української культури, заснував Острозьку академію — цей навчальний заклад існує й у наш час

У Середні віки на території України було започатковано безперервний розвиток державного життя: розбудовувалася Русь-Україна, з якої веде свій родовід сучасна Україна. У період свого розквіту Русь-Україна була містком між Заходом та Сходом, який увібрав у себе їхні найкращі культурні здобутки. У 988 р. відбулося хрещення Русі, яке долучило її до культурної спільноти наймогутніших тогочасних держав.

Цікаво знати

Середні віки отримали таку назву, бо вчені XVI ст. вважали, що це був «середній час» між розквітом Античної культури та добою, коли вони жили.

Анна, донька київського князя Ярослава Мудрого, яка була в XI ст. королевою Франції. За легендою, вона привезла зі собою так зване Реймське Євангеліє, на якому під час коронації присягали королі Франції

Цей розвиток жорстоко перервала монгольська навала, проте навіть вона не знищила зорієнтований на Європу спадок Русі-України. Частково його змогло зберегти Королівство Руське, не втратили своїх традицій і пам’яті про минуле жителі українських земель у Великому князівстві Литовському та Королівстві Польському.

Які українські держави існували у період Середніх віків?

3. Модерний світ

Великі географічні відкриття, під час яких європейці дізналися про існування Південної та Північної Америки, Австралії, а також зміни у суспільному й економічному житті Європи розпочали ранньомодерну добу. Розвиток науки і технологій докорінно змінив господарство та повсякденне життя людини. Наприкінці ранньомодерного періоду людство дійшло висновку, що світ є цілісним, а його частини (від найдрібніших, які люди не могли побачити, а лише припускали їхнє існування, до найбільших — як материки та океани) тісно пов’язані між собою.

У ранньомодерний період українські землі перебували під владою різних держав: Великого князівства Литовського, Королівства Польського, потім — Речі Посполитої та Московії (згодом — Російської імперії) та Османської імперії. Незважаючи на різні політичні та релігійні впливи, українське населення змогло усвідомити і розвинути розуміння своєї єдності, попри регіональні й культурні відмінності, долучитися до європейських тенденцій у розвитку науки, філософії, культури та релігії. У ранньомодерні часи український народ спробував відновити свою державність у формі української Козацької держави (1649-1764 рр.), але її зруйнувала Російська імперія.

Запорозькі козаки

Постать

Під проводом Богдана Хмельницького розпочалася Національно-визвольна війна українського народу XVII ст., у результаті якої постала Козацька держава — Військо Запорозьке, або Гетьманщина.

Вільгельм Гондіус «Портрет Богдана Хмельницького», друга пол. XVII ст.

Початком модерної доби називають Французьку революцію кінця XVIII ст., під час якої було висловлено надзвичайно важливу для всього подальшого розвитку людства ідею, що всі люди є рівними у своїх правах, а народ здатен сам обирати владу в країні. У модерну добу відбулися ті перетворення в суспільстві та економіці, впродовж яких зрештою виник сучасний світ. Протягом XIX ст. великі європейські імперії — Британська, Французька, Німецька, Австрійська, Російська — поділили між собою більшу частину світу. Їхнє суперництво за вплив у світі призвело до Першої світової війни 1914-1918 рр., унаслідок якої деякі з них припинили своє існування. Ця кривава війна з мільйонними жертвами залишила багато нерозв’язаних питань, що згодом вилилось у ще руйнівнішу Другу світову війну 1939-1945 рр. Лише після її завершення людство усвідомило, наскільки цінним може бути мир. Та й то не всі можновладці затямили це.

Тривалий час українці не мали власної держави. У XIX ст. українські землі були поділені між двома імперіями — Австрійською (Австро-Угорською) та Російською. Але діяв рух національного відродження, під час якого українці почали цікавитися своїм минулим, своєю культурою та зрозуміли свою єдність, попри те, що кожна з імперій намагалася перетворити їх на вірних підданих. На початку XX ст., у час розпаду великих імперій, українці проголосили незалежні держави — Українську Народну Республіку (УНР) і Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР). 22 січня 1919 р. вони об’єдналися у соборну Україну.

Проголошення Акту злуки 22 січня 1919 р.

Постать

Михайло Грушевський (1866-1934) — автор десятитомної праці «Історія України-Руси». У своїй праці він виклав історію України від найдавніших днів до XVII ст. Також був головою Центральної Ради — органу, який проголосив незалежність УНР.

Цій державі не судилося довге життя — вона загинула, протистоячи численним ворогам, зокрема більшовикам, які прагнули підкорити своїй владі спочатку території вже колишньої Російської імперії, а згодом — увесь світ. У 1922 р. більшість українських земель опинилася в організованому з волі більшовиків Радянському Союзі, де ці землі стали називати Українською Соціалістичною Радянською Республікою (УСРР), а з 1937 р. Українською Радянською Соціалістичною Республікою (УРСР). Українські землі не були самостійними, а спроби спротиву населення своїй владі більшовики жорстоко придушували, ув’язнюючи та знищуючи всіх незгодних. Попри це, серед українців було багато тих, хто прагнув незалежної України. Ця боротьба за відновлення власної державності фактично не припинялася протягом усього існування Радянського Союзу й увінчалася 24 серпня 1991 р. проголошенням незалежної України.

Як Перша світова війна вплинула на долю людства?

ВИСНОВКИ

• Для зручності історики поділяють історію людства на окремі періоди: Первісність, Стародавній світ, Середні віки, ранньомодерний, модерний періоди.

• Українські землі мали культурні, економічні та політичні зв’язки з іншими країнами світу, але в їхньому розвиткові були і певні особливості.

• У періоди втрати державності українці продовжували боротися за її відновлення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. З якою метою історики запровадили періодизацію історії? Чи можна стверджувати, що періодизація допомагає розумінню історії?
 • 2. На які періоди поділяють історію людства? Використовуючи додаткові джерела, доберіть ілюстрацію до кожного періоду.
 • 3. Перелічіть у хронологічній послідовності українські держави, що існували в минулому.
 • 4. Поміркуйте. Як ви можете охарактеризувати розвиток українських земель у ранньомодерну добу?
 • 5. У малих групах складіть хронологічну таблицю, яка б узгоджувала події світової та української історії.
 • 6. Які видатні особистості української історії ви можете назвати? Підготуйте повідомлення/презентацію про відомого вам діяча чи діячку минулого.
 • 7. Накресліть лінію часу та позначте на ній визначні події історії України, про які ви дізналися у цьому параграфі.