Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

§ 11. Лічба часу в історії

За цим параграфом ви зможете:

  • дізнатись, як історики вимірюють час;
  • для чого та як розміщувати події у хронологічній послідовності;
  • виконувати історичні завдання;
  • укладати хронологічні таблиці.

Пригадайте!

  • 1. Від якої події ведуть відлік років нашої ери?
  • 2. Що таке календар? Для чого його використовують?

1. Одиниці вимірювання історичного часу

Історики переважно вимірюють час століттями, які скорочено позначають «ст.» і пишуть римськими цифрами. Десять століть становлять тисячоліття, котре позначають «тис.» і теж римськими цифрами. У римських цифрах ключовими є І (одиниця), V (п’ять) та X (десять). Зверніть, будь ласка, увагу, як позначають цифри від 1 до 20 арабськими і римськими цифрами: I, V, X.

Для того, щоби побудувати хронологічну послідовність подій чи явищ, їх потрібно датувати — вказати, скільки часу розділяє їх і визначену точку відліку. В більшій частині світу такою точкою відліку є народження Ісуса Христа. Усі події, які відбулися після Різдва Христового, називають подіями нашої ери. Усе, що трапилося до моменту народження Ісуса Христа, вважають подіями до нашої ери та скорочено записують — до н. е.

Хронологія — наука про порядок розташування подій у часі.

Історичний та календарний час

Як рахують роки в межах століть і тисячоліть?

І тис.

II тис.

III тис.

V ст.

Х ст.

XI ст.

XX ст.

XXI ст.

401-500 рр.

901-1000 рр.

1001-1100 рр.

1901-2000 рр.

2001-2100 рр.

1. Що треба зробити для того, щоби датувати подію?

2. Вкажіть, до якого століття належить 999 р., 1543 р., 43 р. до н. е.

2. Способи упорядкування хронологічних даних

Упорядкувати події та відобразити їх у послідовності допомагає лінія часу. Ця пряма поділена на відрізки, які означають роки, десятиліття, століття, тисячоліття.

Лінія часу (умовний напрямок руху часу вказаний зліва направо)

1. Позначте на лінії часу різними кольорами час до нашої ери (до Різдва Христового) і нашої ери (після Різдва Христового).

2. На лінії часу позначте: а) I cт. до н. е.; б) V cт. до н. е.; в) III cт.; г) 988 р.; д) 480 р. до н. е.

3. Який рік був раніше: 50-й рік до нашої ери чи 50-й рік нашої ери? На скільки років раніше? Який рік був наступним після 50-го року нашої ери? Який рік був попереднім?

Вертикальною рискою на лінії часу позначено початок нашої ери (Різдво Христове). Праворуч од риски — наша ера (після Різдва Христового). Тут роки обчислюють послідовно, один за іншим — перший, другий, третій і так до нинішнього року.

Зліва від розділової риски — час до нашої ери (до Різдва Христового) — ми дивимося назад, ніби в зворотний бік. Якщо захочемо порахувати роки в І ст. до н. е., то чим ближче до кінця століття, тим меншим буде число року. Тобто І ст. до н. е. почалося в 100 році до н. е., а закінчилося в 1 році до н. е. Наприклад, правитель Стародавнього Риму Гай Юлій Цезар був убитий у 44 році до н. е. Відзначимо цю подію на лінії часу. Наступним роком буде 43 рік до н. е., після нього — 42 рік до н. е. і так далі.

Найближчим роком до рубежу нашої ери буде 1 рік до н. е. Зверніть увагу, що нульового року нема: після 1 року до н. е. відразу настає 1 р. н. е.

Послідовний перелік подій за датами називається хронологічною таблицею. Кілька таких таблиць, що демонструють, які події та явища відбувалися одночасно у різних куточках світу, називають синхроністичною таблицею. Такі таблиці допомагають узагальнювати інформацію про минуле, простежувати закономірності, порівнювати історичний розвиток різних країн.

1. Розв’яжіть історичну задачу. Стародавній римський історик Тацит у своїй книзі написав, що починає розповідь із 821-го року «від заснування міста Рима». Який це був рік нашого літочислення, якщо Рим було засновано у 753 р. до н. е.?

2. Скільки століть минуло від початку нашої ери?

ВИСНОВКИ

• Історики вимірюють час не лише роками, а й століттями і тисячоліттями.

• Хронологія має велику вагу для історичних досліджень.

• Одним із основних способів упорядкування історичних даних є лінія часу, а також хронологічні та синхроністичні таблиці.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Як історики називають відрізок часу, що містить десять століть?

2. Обговоріть у класі. Чи може історична наука існувати без системи відліку часу?

3. Поясніть значення таких термінів: століття, до нашої ери, наша ера.

4. Потренуйтеся складати хронологічну таблицю за зразком:

Ім’я історичного діяча / діячки

Дата

Важливі події із життя

5. Розв’яжіть історичні задачі.

• У 514 р. до н. е. перський цар Дарій І рушив війною на племена скіфів, які мешкали в українських степах, і зазнав від них поразки. Скільки століть минуло від цієї події до наших днів?

• Грецьке місто-колонія Ольвія було засноване приблизно у 647 р. до н. е., а місто Миколаїв — у 1789 р. Скільки років розділяє ці події?

• Коли відбулося святкування 1000-річчя хрещення Русі-України, якщо ця подія сталася у 988 р.?