Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Шановні п’ятикласники та п’ятикласниці!

Цього навчального року ви почнете вивчати новий предмет — «Вступ до історії України та громадянської освіти». Разом із ним ви зможете розпочати знайомство з минулим нашої держави, дізнатися про окремі найважливіші події з історії Батьківщини, пам’ять про які зберігає український народ, задуматися, що таке суспільство та держава, чому найбільшою цінністю сучасного світу є людина.

Усе, що відбулося в минулому, стає історією. Історія береже пам’ять родини, суспільства, народу, держави. Це наука, що вивчає минуле людства.

Новий предмет є черговим щаблем пізнання минулого, з яким ви почали знайомитися у початковій школі, і розуміння сучасного життя суспільства.

Помічником і дороговказом у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Матеріал посібника є цікавим і різноманітним. Працювати з ним можна у класі з друзями чи самостійно вдома.

Бажаємо вам успіхів!

Вступ

§ 1. Предмет шкільної історії. Якими засобами учні / учениці її пізнаватимуть

За цим параграфом ви зможете:

  • скласти уявлення про новий навчальний предмет, його складові;
  • ознайомитися з основними елементами підручника.

Пригадайте!

  • Про які історичні події ви говорили у попередніх класах?

1. Ознайомлення з навчальним предметом

У цьому навчальному році ви будете вивчати новий предмет, що називається «Вступ до історії України та громадянської освіти».

Він об’єднує два навчальні курси, які важливі для розуміння життя людей і суспільства в минулому, сьогодні та в майбутньому.

Історія, що вивчає життя людини й суспільства в минулому, дасть вам змогу сформувати уявлення про історію як сферу людських знань і науку, що має свій предмет вивчення та методи дослідження. Ви дізнаєтеся про найважливіші події з історії нашої Батьківщини і світу, пам’ять про які зберігає український народ. Водночас маєте розуміти, що історія як наука та історія як шкільний навчальний предмет істотно відрізняються одна від одної. Ці відмінності будуть з’ясовані під час навчання.

Громадянська освіта розкриває сфери життя сучасного суспільства й людини в ньому. Кожна людина теж є частиною суспільства. Відповідно, кожна людина має власний досвід і бачення навколишнього світу. Її оточують люди, вона живе в родині, навчається у школі, відвідує різні гуртки за інтересами, є жителем/жителькою міста або села, мешкає в державі Україна.

• Який новий навчальний предмет ви починаєте вивчати? Висловіть припущення, що дасть вам вивчення нового предмета.

Перші уявлення про окремі події історії, правила життя в суспільстві ви вже отримали на уроках у початковій школі. У п’ятому і наступних класах ми продовжимо цей шлях.

2. Ознайомлення з підручником

Надійним помічником в опануванні нового предмета вам стане підручник, який ви тримаєте в руках. Пропонуємо кілька порад, дотримання котрих стане запорукою успішної роботи з книгою на уроках і вдома.

Щоби книга була добрим помічником, треба спочатку ознайомитися з її дороговказами — тими елементами, що підкажуть, як у ній орієнтуватися та організувати роботу.

Підручник має чотири розділи, які, своєю чергою, поділені на параграфи. Текст параграфів необхідно усвідомлено опрацьовувати, звертаючи увагу на виділені слова — нові поняття і терміни. Пояснення цих слів вміщено на полях сторінок або в словнику. Визначити, що саме необхідно прочитати до уроку, допоможе вчитель/вчителька. Буде також корисним, якщо ви самостійно захочете ознайомитися з іншими питаннями курсу.

Кожен новий параграф починається з повідомлення, про що ви з нього дізнаєтеся (За цим параграфом ви зможете:). Також на початку параграфа подано запитання, які допоможуть пригадати раніше вивчений матеріал та підготуватися до засвоєння нового (Пригадайте!).

Матеріал параграфа розподілено на пункти. Кожен пункт є окремим закінченим текстом, який розкриває складові змісту параграфа. Щоб краще осмислити цей текст, наприкінці кожного пункту вміщено ключове проблемне запитання або завдання.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають документи, думки провідних учених, додаткові факти, ілюстрації, карти й схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати вміщені до нього документи та додаткову інформацію, відповісти на запитання.

Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. Іноді ілюстрації супроводжуються запитаннями, акцентуючи увагу на інформації, яку слід отримати із зображення. Тобто кожна ілюстрація також є і частиною навчальної інформації.

Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де відбувалися події та які зміни вони спричинили.

Наведені в параграфах схеми, таблиці розкривають зв’язки між складовими історичних або суспільних явищ, пояснюють їхні особливості тощо.

Параграфи завершуються висновками, що допоможуть визначити і закріпити розглянуті в них провідні ідеї.

Перевірити свої знання вам дадуть змогу запитання і завдання, наведені після кожного параграфа. У цьому блоці використано ігрові форми навчальної діяльності. На такому етапі важливими є ваші вміння колективної роботи.

Підсумувати матеріал розділу ви зможете за допомогою узагальнювальних запитань і завдань, практичних занять (створення есе, презентації, проекту), узагальнень та здійснення контролю.

До підручника автори створили електронний додаток, на якому розміщено додаткові матеріали. Ви знайдете їх за відповідними QR-кодами.

Які головні елементи підручника?

ВИСНОВКИ

• Цьогоріч вивчатимемо новий навчальний предмет «Вступ до історії України та громадянської освіти», який поєднує дві навчальні дисципліни: історію і громадянську освіту.

Головним помічником на цьому шляху для вас буде підручник.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Яка назва нового навчального предмета? Які два навчальні курси він поєднує? Який курс вивчає минуле, а який — сьогодення?
  • 2. Дидактична гра «Знавець». Одна особа називає елементи підручника, інша — пояснює їхнє призначення. Потім хтось вказує призначення, а ще хтось — вказує елемент.
  • 3. Робота в групі. Запишіть коротке текстове повідомлення, про що ви сьогодні дізналися і навчилися під час уроку.
  • 4. Які ще засоби пізнання історії, крім підручника, ви можете назвати?
  • 5. Обговоріть. Для чого людина згадує події свого життя: зустрічі, переживання, враження?
  • 6. Навіщо нам знати про минуле? Поясніть, як ви розумієте вислів: «Історія — наука про минуле людства».
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст