Історія України. 7 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 7 клас. Сорочинська

Підручник містить систематизований виклад історії України для 7-го класу. Матеріал відповідає оновленій програмі Міністерства освіти і науки України.

Для учнів 7-х класів закладів загальної середньої освіти та вчителів історії.

Вступ. Розділ 1. Виникнення і становлення Русі-України

§ 1. Вступ до середньовічної історії України

§ 2. Східні слов’яни — предки українців у VI–IX ст.

§ 3. Виникнення та становлення Русі-України

§ 4. Князювання Ігоря та Ольги

§ 5. Князювання Святослава

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

§ 6. Князювання Володимира Великого

§ 7. Русь-Україна за правління Ярослава Мудрого

§ 8. Суспільний, політичний устрій та господарське життя Русі-України наприкінці X – у першій половині XI ст.

§ 9. Культура Русі-України

Розділ 3. Русь-Україна у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

§ 10. Правління Ярославичів

§ 11. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха та Мстислава Великого

§ 12. Причини дроблення Русі-України. Розвиток Київського, Переяславського і Чернігово-Сіверського, Галицького і Волинського князівств

§ 13. Кочові народи степів України Х — ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії. § 14-15. Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 16. Утворення Галицько-Волинської держави

§ 17-18. Монгольська навала. Утворення Золотої Орди. Відновлення Галицько-Волинського князівства за Данила Романовича

§ 19. Правління нащадків короля Данила. Загибель Галицько-Волинської держави

§ 20. Культура Галицько-Волинської держави

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

§ 21-22. Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського

§ 23. Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії та Османської імперії. Кримське ханство

§ 24. Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV–ХV ст.

§ 25. Господарський розвиток українських земель у другій половині ХІV–ХV ст.

§ 26. Культура українських земель у другій половині ХІV–ХV ст.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.