Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Сорочинська - Нова програма

Любі друзі!

Перш ніж розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, необхідно ознайомитися зі змістом та структурою підручника, з яким ви працюватимете. Матеріал цього навчального видання об’єднано у п’ять розділів, кожен з яких містить кілька параграфів, що, своєю чергою, поділяються на пункти. Дати основних подій, історичні поняття і терміни, персоналії історичних діячів, на які необхідно звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті жирним шрифтом.

§ 1. Вступ. Світ наприкінці XVIII ст. - на початку XX ст.

Розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

§ 2. Революція кінця XVIII ст. у Франції

§ 3. Імперія Наполеона Бонапарта та її падіння. Віденський конгрес

Практичне заняття. Утвердження, принципів громадянського рівноправ’я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона

Розділ II. Європа та Америка у добу революцій і національного об'єднання (1815—1870 рр.)

§ 4. Початок становлення індустріального суспільства. Спроби осмислення нової дійсності: основні ідеологічні концепції

Практичне заняття. Суспільні наслідки промислової революції (перевороту). Зміни у житті і побуті різних верств населення

§ 5. Велика Британія і Франція

§ 6. Німеччина, Австрійська імперія та Італія

§ 7. Російська імперія

§ 8. Революції 1848-1849 рр.

§ 9. Утворення національних держав Німеччини та Італії

§ 10. США у першій половині XIX ст. Громадянська війна 1861-1865 рр.

§ 11. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

Розділ III. Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 12. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки

Практичне заняття. Еволюція, європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності

§ 13. Франція

§ 14. Німецька імперія

§ 15. Велика Британія

§ 16. Італія

§ 17. США

§ 18. Російська імперія

§ 19. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах

Розділ IV. Пробудження Азії. Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)

§ 20. Японія

§ 21. Китай

§ 22. Спроби модернізації Османської імперії. Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації Персії (Ірану). Революція 1905-1911 рр.

Практичне заняття. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів

§ 23. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Розділ V. Розвиток культури (кінець XVIII — початок XX ст.)

§ 24. Наука, техніка, філософія XIX ст.

§ 25. Література та мистецтво XIX ст. — початку XX ст.

Практичне заняття. Масова культура і дозвілля

Узагальнення до курсу: «Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття»Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.