Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

§ 9. Практичне заняття (на вибір учителя)

Гуманістичні ідеї в творах Еразма Роттердамського / Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження

Мета (визначається за обраною темою):

1) визначити особливості прояву гуманізму в творчості Еразма Роттердамського;

2) охарактеризувати засоби і методи реалізації гуманістичних ідей в творчості майстрів Високого Відродження.

Завдання до практичного заняття: повторити матеріал §§ 7-8, підготувати повідомлення, презентацію (5-10 слайдів) за темою, визначеною вчителем відповідно до змісту заняття.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об’єднайтеся в малі групи й обговоріть результати, які ви отримали за своїми повідомленнями.

2. Представте класу результати роботи своєї групи.

3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.