Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 6. Практичне заняття (на вибір учителя)

Наслідки Великих географічних відкриттів / Цивілізації доколумбової Америки

Мета (визначається за обраною темою):

1) визначати наслідки Великих географічних відкриттів;

2) з’ясувати особливості цивілізацій доколумбової Америки.

Завдання до практичного заняття: підготувати повідомлення за темою, визначеного вчителем, відповідно до змісту заняття.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об’єднайтеся в малі групи й обговоріть результати, які ви отримали за своїми повідомленнями.

2. Представте класу результати роботи своєї групи.

3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.

Запитання і завдання для повторення

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для розвитку західноєвропейського суспільства цієї доби. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Великі географічні відкриття», «конкіста», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій», «революція цін», «мануфактура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий робітник».

3. Виконайте завдання за історичною картою:

A) покажіть напрями подорожей європейців у період Великих географічних відкриттів і назвіть результати, яких вони досягли;

Б) покажіть колоніальні володіння європейських держав у Новому Світі;

B) порівняйте землі і моря, відомі народам Старого Світу до і після епохи Великих географічних відкриттів.

4. Хто з історичних діячів мав, на вашу думку, найбільший вплив на розвиток тогочасного європейського суспільства? Поясніть свою точку зору.

5. Поміркуйте та висловіть власну думку про передумови, причини та вплив на розвиток європейського суспільства Великих географічних відкриттів.

6. Визначте характерні риси матеріального світу і повсякденного життя людини ранньої Нової доби.

7. Порівняйте середньовічне суспільство доби розвинутого Середньовіччя та капіталістичне суспільство Ранньомодерної доби у країнах Західної Європи.

Питання для порівняння

Середньовічне суспільство

Ранньомодерне суспільство

Тестові завдання

1. Хто здійснив першу в історії навколосвітню подорож?

A) Бартоломеу Діаш;

Б) Христофор Колумб;

B) Васко да Гама;

Г) Фернандо Маґеллан.

2. Коли було відкрито Америку?

A) 1490 р.;

Б) 1492 р.;

B) 1498 р.;

Г) 1510 р.

3. Подорож якого мореплавця відображено на фрагменті карти?

A) Бартоломеу Діаша;

Б) Христофора Колумба;

B) Фернанда Маґеллана;

Г) Васко да Гами.

4. Як називали іспанських шукачів пригод, які після відкриття Америки вирушили туди для завоювання нових земель?

A) авантюристи;

Б) меценати;

B) конкістадори;

Г) курфюрсти.

5. Завоювання держави якого з індіанських народів розпочав у 1531 р. Ф. Пісарро?

A) ацтеків;

Б) майя;

B) інків;

Г) чичба.

6. Яка європейська держава наприкінці XVI ст. найбільше постраждала від «революції цін»?

A) Англія;

Б) Франція;

B) Іспанія;

Г) Нідерланди.

7. Яка європейська держава у XVI ст. стала головним європейським виробником і постачальником коксу?

A) Англія;

Б) Франція;

B) Іспанія;

Г) Нідерланди.

8. Що навчилися використовувати у промисловості Нідерландів першої половини XVI ст. як джерело енергії?

A) сонце;

Б) воду;

B) вітер;

Г) пару.

9. Що з наведеного є ознакою праці на мануфактурі?

A) постійне використання машин і механізмів;

Б) поділ праці між робітниками;

B) використання праці учнів і підмайстрів;

Г) участь господаря підприємства у виробництві.

10. Яке місто Європи в XVI — першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення?

A) Лондон;

Б) Амстердам;

B) Париж;

Г) Рим.

11. Яка з тогочасних європейських країн мала близько 300 міст на своїй території?

A) Німеччина;

Б) Іспанія;

B) Італія;

Г) Нідерланди.

12. Поняття «доколумбові цивілізації» доцільно використовувати для позначення цивілізацій...

A) Південно-Східної Азії;

Б) Центральної і Південної Африки;

B) Америки;

Г) Близького Сходу.