Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

§ 29. Індія та Персія в XVI-XVIII ст.

За цим параграфом ви зможете:

- характеризувати розвиток Індії та Персії;

- розповідати про утворення держави Великих Моголів та утвердження в Персії династії Сефевідів;

- визначати наслідки проникнення європейців в Індію;

- скласти уявлення про культуру Індії та Персії.

Пригадайте:

1. Хто з європейців відкрив морський шлях в Індію навколо Африки?

2. Які релігії були найпоширенішими в Індії в середні віки?

3. Що таке варни і касти?

1. Держава Великих Моголів

На початку XVI ст. Індійський султанат, створений на початку XIII ст., розпався на безліч ворогуючих між собою князівств. Прагнення верховного правителя — делійського султана підкорити непокірних князів супроводжувалися жорстокими війнами. Найбільше «уславився» цим султан Ібрахім Лоді. Налаштовані проти нього васали об’єдналися й запросили на допомогу Захіруддіна Мухаммада Бабура — правителя Кабула.

Постать в історії

Бабур

Бабур, який був нащадком Чингізхана і Тимура, правив Ферганою. Після невдач у міжусобних війнах і поневірянь наприкінці XV ст. йому поталанило захопити Афганістан, а Кабул перетворити на свою резиденцію. Великий полководець і грізний воїн, він водночас був талановитим літератором. Знаними у світі стали його мемуари «Бабур-наме», в яких він яскраво й талановито описав не лише свої походи й завоювання, а й флору та фауну Індії.

Бабур, маючи сильне військо, оснащене артилерією, у битві біля Паніпата (1526 р.) розгромив війська делійського султана, 1526 р. вважають датою заснування держави Великих Моголів, яка проіснувала 200 років. Бабур прийшов до Індії з Моголистану (сучасна територія Казахстану і Киргизії), тому його і всіх тих, хто був із ним. називали моголами.

Бабур правив недовго. У 1530 р. він помер, а його наступником став син Хумаюн, якому протягом 25 років довелося обстоювати право на державу, створену батьком. Хумаюн помер після невдалого падіння з мармурових східців. Престол наслідував його 13-річний син Джалалуддін Акбар (1556-1605 рр.).

Хумаюн (деталь мініатюри з Бабур-наме, 1590-ті рр.)

Постать в історії

Акбар

Акбар (Великий) був одним із найвидатніших імператорів Індії. За його правління імперія Великих Моголів досягла найвищої могутності. У 1561 р., коли Акбару виповнилося 18 років, він розпочав підкорення Індостану. Землі тих племен, які чинили опір, безжалісно спустошував, а тим, хто підкорявся, дозволяв зберігати місцеве самоуправління за умови сплати щорічної данини. Внаслідок таких дій створив величезну імперію. Одним із найвизначніших досягнень Акбара була адміністративна реформа, внаслідок якої він створив міцну централізовану систему управління. Будучи неписьменним, Акбар сприяв розвиткові науки та культури.

Імперія Великих Моголів станом на 1600 рік (картосхема)

Правління Акбара було встановлено жорстокими методами, але, як вважають історики, його можна вважати взірцем для майбутніх правителів імперії.

Упродовж 1568-1592 рр. Акбар завоював долини річок Інду та Гангу. Будучи мудрим правителем, він розумів, що для підтримання спокою в державі необхідно домогтися лояльності всіх підданих, тому скасував податок на немусульман (джизію).

У 1575 р. за його наказом було збудовано молитовний дім для релігійних дискусій. Там християни, буддисти, індуси, іудеї вели дискусії в присутності Акбара. Він запровадив у палаці деякі їхні звичаї. Така релігійна толерантність зумовила обурення мусульманського духовенства, яке у 1580 р. підняло повстання. Придушивши його, Акбар проголосив нову релігію — «дін-і-ілахі» («божественна віра»).

За часів сина Акбара — Джахангіра (1605- 1658 рр.) імперія жила у спокої та мирі. Розвивалися культура, мистецтво, архітектура, наука.

Після смерті Джахангіра розпочалася боротьба за владу між його чотирма синами. Переможцем став Аурангзеб (1658-1707 рр.) — сильний, вольовий правитель, жорстокий і підступний. Будучи правовірним мусульманином, він ліквідував релігійну толерантність, а 1679 р. відновив джизію, Попри те, що за роки його правління територія імперії значно збільшилася, її з кожним роком стрясати повстання. За своє довге правління Аурангзеб так і не спромігся втихомирити суспільство, Імперія почала розвалюватись. У 1674 р. було проголошено державу Маратхів, а після смерті імператора утворитися три держави, що вели між собою непримиренну боротьбу. Ця міжусобиця підготувала ґрунт для завоювання Індії англійськими колонізаторами.

Релігійні диспути в молитовному домі (мініатюра)

Аурангзеб

► Хто вважається засновником держави Великих Моголів?

2. Устрій держави Великих Моголів та її розвиток

Моголи створили блискучу еклектичну цивілізацію, що поєднала релігійні та культурні традиції як Стародавньої Індії, так і ісламських країн, особливо Ірану та Середньої Азії.

Моголи, завоювавши Індію, не порушили її традиційного способу життя, а лише влились у правлячу еліту, органічно поєднавшись із нею завдяки віротерпимості. Як тільки гармонію між завойовниками і завойованими було порушено, держава Великих Моголів загинула.

Опорою влади верховного правителя (шаха) були землекористувачі, які за службу отримували землі з сільськими громадами в умовне володіння. Кожен землекористувач повинен був споряджати кінний загін воїнів, збирати податки. Якщо він порушував договір із шахом, то його землю передавати іншому. Через це землекористувач не сприяв розвитку свого господарства, а отримані з селян податки витрачав на спорудження палаців, розкішне вбрання, коштовності, розваги. За такої системи управління селянська община потерпала так само, як і тисячу років тому.

Розвиток ремесла в імперії Великих Моголів був зумовлений тим, що шахи й землекористувачі надавали великі замовлення ремісникам і вимагали від них товару високої якості й художньої цінності. Отож індійський ремісник, на відміну від європейського, працював на замовлення, а не на ринок, і виробляв не товар для масового споживача, а твори мистецтва для вибагливого покупця.

Значного розвитку набула торгівля з іншими країнами. По-перше, іслам прихильно ставився до торгівлі, по-друге, існував великий попит на індійські товари, особливо після проникнення до Індії європейців. Торгівля в Індії була настільки розвиненою, що там уже існувати розгалужена банківська система і векселі.

А втім, ремесло і торгівля, які обслуговували переважно потреби шаха і заможної верхівки, із занепадом держави Великих Моголів також деградувати.

► Які галузі господарства отримали розвиток у державі Великих Моголів?

Орнамент часів імперії Великих Моголів

3. Проникнення європейців до Індії

Початок XVI ст. в Індії знаменувався проникненням європейців. Першими прибули на Індійське узбережжя португальці з експедицією Баско да Гами 1498 р. Вдавитись до воєнної сили на початку XVI ст., вони захопили декілька портів на західному узбережжі Португальські володіння в Індії управлялися віце-королем, який розширяв сфери панування, захоплюючи території місцевих феодалів. Разом із португальськими гарнізонами й купцями в Індії з'явилися монахи-місіонери.

Із XVII ст. європейська експансія посилилася. Англійці та голландці заснувати в 1600 р. й 1602 р. Ост-Індські торгові компанії та поступово витісняли португальців. Торговельні бази голландців знаходилися на Коромандельському березі, у Бенгалії, Біхарі, Гуфлаті. Але постійні міжусобні війни в цих регіонах, а головне — конкуренція з англійцями призвели до послаблення позицій голландських купців в Індії.

У 1639 р. англійці закріпились у місті Мадрасі, а потім — у Бомбеї. Одночасно французи захопили місто Пондішері. Боротьба англійських і французьких колонізаторів тривала десятки років. Остаточно витіснити французів з Індії англійці зуміли лише в 60-х рр. XVIII ст.

Отже, величезна країна з багатомільйонним населенням через роздробленість і міжусобиці втратила незалежність, перетворившись у XIX ст. на колонію Англії — найрозвиненішої капіталістичної країни Європи.

► Які європейські країни намагались колонізувати Індію?

4. Розвиток культури

Індійська культура за правління Великих Моголів досягла високого рівня. Цьому сприяла політика підтримки діячів мистецтва, яку вони провадили. Найвидатнішим письменником Індії часів Акбара став Абу-ль-Фазл. Він створив кількатомну історію правління Акбара, яка стала джерелом знань про події в тогочасній Індії. Свій твір Абу-ль-Фазл написав перською мовою, яка була державною в імперії Моголів.

Одним із шедеврів могольської культури стало мистецтво мініатюр, яке згодом слугувало взірцем для творчості Рембрандта.

Два перські майстри — Мір Сід Алі та Абдус Самад, які прибули до Індії разом із шахом Хумаюном, очолили імператорську майстерню живопису («кітаб-хан»), засновану Акбаром. Акбар відіграв важливу роль у створенні оригінального могольського стилю. Він вимагав від майстрів реалізму й відмови від перських традицій. У майстерні як мусульмани, так і індуси працювали над створенням ілюстрацій до історичних творів, портретів і живописних сцен. Так було створено живописні мініатюри до мемуарів Бабура та Акбара.

Ілюстрації і текст «Акбар-наме» Абу-ль-Фазла

Іншим досягненням тих часів була обробка напівкоштовних та коштовних каменів. Справжнім витвором мистецтва став всесвітньо відомий «трон Павича», оздоблений коштовностями, на якому майже 100 років сидіти могольські імператори.

За Акбара та його наступників в Індії споруджувалися величні й грандіозні монументальні будівлі: храми-мечеті, палаци-фортеці, усипальниці. Один із величезних палаців-фортець Акбара було побудовано в Делі. Фортечні мури, складені з великих кам'яних брил, були заввишки до 20 м. Інший палац-фортеця, що його Акбар звів поблизу міста Агри, стояв майже в пустелі та скидався на місто-привид із будинками, парками, ставками й атьтанками, що з'єднуватися між собою брукованими дорогами.

Шедевром архітектурного стилю імперії Великих Моголів стала славнозвісна мечеть-мавзолей Тадж-Махал в Агрі. Її було збудовано за наказом шаха Шах-Джахана у 1631-1642 рр. на спомин про його дружину, яка померла, народивши чотирнадцяту дитину. Мечеть споруджено з прекрасного білого мармуру, її прикрашають білі бані та мінарети, що віддзеркалюються в басейні, облаштованому поряд.

Фортеця в Агрі

Тадж-Махсиі

► Назвіть видатні пам'ятки культури Індії періоду панування Великих Моголів.

6. Перське царство

Історія Персії схожа з історією Османської імперії. Це могутня держава, яка наприкінці XVII ст. фактично припинила свій поступ. На чолі держави стояв шах, якому сплачувався податок підданими з землі та худоби. Проте цей податок було важко збирати, бо третина населення вела кочовий спосіб життя. Осіле населення займалося землеробством. Найбільш розвинутими були райони, де існувала система іригації. Високої майстерності досягли перські ремісники, які об’єднувалися у цехи. У Персії також традиційно була розвинута торгівля.

У 1502-1736 рр. у Персії правила династія Сефевідів.

Перший шах нової династії Ісмаїл (1502-1524 рр.) і його наступники за короткий час підкорили, крім Азербайджану та Ірану, частини Вірменії, Іраку, Туркменистану та Афганістану. Швидкому поширенню влади Сефевідів сприяло те, що вони не порушували традиційних ісламських форм правління і збирання податку. Навіть скоротили податок із врожаю і міст до 1/6. Проте влада у держав і більше трималася на авторитеті шаха, ніж на єдності країни і будь-які про рахунки правителів призводили до повстань і відділення частин держави. У 80-ті рр.

XVI ст. народні повстання ослабили владу шаха, чим відразу скористалися вороги: Османська імперія захопила Ширван і Азербайджан; узбецькі хани Бухари — частину Хорасана і Герат; Великі Моголи — більшу частину Афганістану.

До зовнішніх негараздів додалася економічна криза: фактично припинився рух караванними шляхами, була зруйнована зрошувальна система, ремісники розорювалися, населення втікало з насиджених місць тощо.

Свою назву династія веде від шейха Сефі ад-Діжа, який заснував монаший орден Сефевійя (помірковані шиїти). Це був один з орденів, що існували серед сунітів і шиїтів. Ордени мали чітку організацію, їхні члени були фанатично віддані своєму шейху, який вважався святим. У XV ст. шейхи ордену володіли землями в Азербайджані, більшість членів ордену були з тюркських кочових племен. Це робило його досить войовничим. Члени ордену стали носити особливу чалму з 12-ма червоними смугами, які символізували 12 святих імамів, за що отримали назву кизилбаши (червоноголові). У 1499 р. орден почав завойовницькі війни. Спочатку він підкорив весь Азербайджан, а згодом — Тебриз, де шейх Ісмаїл був проголошений шахом Персії. Створення державних утворень чернечим орденом було непоодиноким явищем в ісламському світі у середні віки. Проте у Персії відбулось поєднання традиційного адміністративного апарату, що існував на цих землях з часів Перської імперії Ахеменідів, зі структурами монашого ордену кочівників, що перетворило Персію на стабільну та могутню державу.

Вихід зі скрутного становища знайшов шах Аббас І (1587-1629 рр.), який згодом отримав прізвисько Великий, Ставши правителем у 17-річному віці, він швидко позбувся опікунів і зосередив у своїх руках усю повноту влади. У 1587- 1588 рр. Аббас І здобув важливу перемогу над узбецькими ханами Бухари, у 1590 р. — уклав невигідний мир з турками. Але це розв’язало йому руки для проведення внутрішніх реформ, метою яких було зміцнення централізованої влади.

Він сформував розгалужений апарат управління, створив регулярну армію, яка була озброєна рушницями і гарматами, провів фінансову реформу, зокрема деякі важливі міста і столиця Ісфахан були звільнені від податків. Сприяв розвитку ремесла і торгівлі (торгівля шовком стала державною монополією). Проведені реформи зміцнили владу шаха і дали змогу взятися за розв’язання зовнішньополітичних проблем. У результаті трьох війн з турками він відновив владу над втраченими за договором 1590 р. територіями, відвоював у Великих Моголів Афганістан, за допомогою англійської Ост-Індської компанії вибив португальців з важливого транзитного порту Ормуз, що у гирлі Перської затоки. Підтримував дипломатичні зв’язки з багатьма європейськими державами, направляв до Італії на навчання іранських майстрів. Саме за Аббаса І Сефевідський Іран досяг вершини своєї могутності.

Шах Ісмаїл

Аббас I Великий

Надір

Наступники Аббаса І виявилися не такими вправними правителями. На початку XVIII ст. внутрішні негаразди і поразки від зовнішніх ворогів знову поставили Іран у скрутне становище. Країна втратила значні володіння на користь Туреччини і Росії, афганські племена навіть захопили столицю країни. Проте полководець Надір-хан зумів завдати поразки всім ворогам і відновити Персію у колишніх межах. Ставши шахом, Надір (1736-1747 рр.) продовжив завоювання і приєднав більшу частину Закавказзя, а середньоазійські хани визнали свою васальну залежність. Найбільш вдалим був похід Надір-шаха проти Великих Моголів у 1739 р. Він захопив Делі та вивіз у свої володіння нечувані багатства. Награбоване дало змогу скоротити податки, побудувати великі військові підприємства, відновити систему іригації, розвинути торгівлю. За його правління в Ірані панувала віротерпимість (сам шах був сунітом, а більшість іранців дотримувалися шиїзму).

Всі ці позитивні заходи були перекреслені діями шаха в останні роки життя. Із віком у нього з’явилася підозрілість. Після численних поразок Надір знову збільшив податки і навіть став збирати ті, які не сплачувалися за запровадженими пільгами. Будь-які виступи жорстоко придушував. Шах підозрював усіх у змові й навіть хотів знищити своїх родичів. Як наслідок, у результаті змови шаха було вбито. По смерті Надіра Іран розпався на п’ять ворогуючих ханств. Зрештою, у 1758 р. Карім-хан відновив єдність країни, провів господарські реформи. Але шахом себе не проголошував. У зовнішній політиці він взяв курс на обмеження відносин з країнами Європи, не бажаючи повторити долю Індії. По його смерті знову почалася міжусобиця, яка завершилася встановленням нової Каджарської династії у 1796 р.

► Коли в Персії панувала династія Сефевідів?

► За якого правителя часів Сефевідів Персія досягла найбільшої могутності?

6. Культура Персії

Культура Персії XVI-XVIII ст. розвивалася у межах ісламу, зберігаючи перські традиції. Найвищого рівня свого розвитку досягла у період правління шаха Аббаса І. Наочним втіленням розвитку культури тієї доби є столиця Аббаса І Ісфахан, в якій мешкало 600 тис. осіб. При будівництві старе місто не стали зачіпати, а поряд звели нове за чітким планом. У ньому побудували 162 мечеті, 49 медресе — вищі релігійні школи, 273 громадські лазні, центральний критий ринок і безліч караван-сараїв і лавок торговців. Через усе місто проходив проспект Чарбаг (сад) завширшки 58 метрів і завдовжки 5 кілометрів. Місто було забудоване величними палацовими ансамблями.

Особливо виділялася шахська площа Майдані Накші Джахан (образ Всесвіту) (500 метрів завдовжки) з двома мечетями і палацом Алі-капу. Не менш вишуканими були мости через річку Заендеруд. Ці будівлі збереглися й до сьогодні й належать до кращих світових архітектурних зразків.

Особливо славилась Персія витворами своїх ремісників: перські тканини, передует килими, а також зброя і посуд є взірцями художнього смаку. Весь цей товар йшов на експорт, бо надзвичайно цінувався у Європі,

Високого рівня досягло образотворче мистецтво. Величні споруди прикрашали мозаїкою, плиткою, фресками, різьбою по алебастру і дереву. Іранські мініатюри XV-XVII ст. належать до найкращих зразків світової художньої класики. Широкої слави зажили автори мініатюр Бехзад, Реза Аббасі, Султан Махмуд.

Найзнаменитішим твором мініатюр стало всесвітньо відоме «Тахмаспове Шах-наме». Велична поема була переписана під керівництвом Бехзада найкращими каліграфістами і прикрашена 250 мініатюрами для сина Ісмаіл-хана Тахмаспа. З XVII ст. мініатюри стають самостійним жанром мистецтва. не пов’язаним із літературним твором. Саме вони були найвищим досягненням культури Сефевідського Ірану.

Мечеть Ісфахан

Перська мініатюра

Палац Алі-Капу (сучасний вигляд)

Перський килим

Важливими центрами культури вважалися міста Герат, Тебриз та Ісфахан. Вони також стали осередками переписування рукописних книг. Великою славою користувалися каліграфи Султан Алі та Мір-Алі. У 1641 р. в Ісфахані вірменин Якоб Ян відкрив першу друкарню. Йому вдалося надрукувати багато християнських богослужбових книг вірменською мовою.

Продовжувався і розвиток літератури. Перською мовою традиційно писали поезію. Створювали твори, які описували правління того чи іншого шаха.

► Назвіть видатні пам'ятки культури Сефевідського Ірану.

Висновки

Індія була однією з найбагатших країн Азії. У XVI ст. вона зазнала чергової навали завойовників — моголів, які створили імперію Великих Моголів. Держава проіснувала до початку XVIII ст. Її розпад збігся з процесом активного проникнення англійців, які поступово перетворювали Індію на свою найбільшу і найбагатшу колонію.

Культура Індії доби Великих Моголів поєднала елементи й традиції індійської, перської, середньоазійської, арабської культур і залишила нащадкам пам’ятки неповторної краси.

Головним суперником османів на сході стала Персія, в якій правила династія Сефевидів. Вершини своєї могутності Сефевідський Іран досяг за часів Аббаса І. Як і Османська імперія, наприкінці XVII ст. Персія припинила свій позитивний поступ і швидко стала занепадати, потрапляючи у залежність від європейських держав.

Закріпимо знання

1. Коли Бабур завоював Індію?

2. Назвіть причини релігійної реформи Акбара.

3. Які здобутки індійської культури за часів імперії Великих Моголів ви знаєте?

4. Як була утворена держава Сефевідів?

5. Які реформи були проведені Аббасом І? Який їхній результат?

6. Чим уславився Надір-хан?

7. Які нові архітектурні риси мала збудована столиця Сефевідів Ісфахан?

8. Чому Бабур зумів досить легко оволодіти Індією?

9. Що притягувало європейців до Індії? Які наслідки для Індії мало відкриття шляху до неї європейцями?

10. Яку внутрішню політику проводив шах Акбар?

11. Що зумовило занепад імперії Великих Моголів?

12. Як ви гадаєте, чому шах Ізмаїл у разі небезпеки ховав у печері майстра Бехзада? Визначте основні риси перської мініатюри.

13. Визначте особливості розвитку ремесла й торгівлі в Індії в XVI—XVII ст.

14. Складіть таблицю «Досягнення індійської та іранської культур в XVI-XVII ст» за схемою:

Питання для порівняння

Основні досягнення

Османська імперія

Персія

15. Складіть історичний портрет Акбара, Аббаса І (на вибір).

16. У чому проявлявся вплив країн Сходу на Європу в XVII—XVIII ст.? Яким чином відбулося проникнення європейців у країни Сходу?

17. Чому в Ірані періоди піднесення змінювалися періодами занепаду?

• Запам'ятайте дати:

1502-1736 рр. — правління в Персії династії Сефевідів.

1526 р. — заснування держави Великих Моголів в Індії.

1556-1605 рр. — правління Акбара.

1587-1629 рр. — правління шаха Аббаса І в Персії.

А тим часом в Україні...

1550-ті рр. — заснування Запорозької Січі.

1569 р. — укладення Люблінської унії.

1578 р. — надання прав і привілеїв реєстровому козацтву.

1596 р. — укладення Берестейської церковної унії.

Запитання і завдання для повторення

1. Складіть синхроністичну таблицю подій, які ви вважаєте найважливішими у розвитку Китаю, Японії, Індії, Персії. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «імперія», «іслам», «індуїзм», «конфуціанство», «синтоїзм».

3. Складіть історичні портрети Аббаса І, Бабура, Акбара.

4. Виконайте завдання за історичною картою:

A) покажіть події, які призвели до створення імперії Великих Моголів в Індії та встановлення династії Цин в Китаї;

Б) вкажіть території, що увійшли до складу Османської імперії у XVI-XVII ст.;

B) спираючись на карту, схарактеризуйте проникнення європейців до Індії та Китаю у XVI-XVIII ст.;

5. Якими були характерні риси державного устрою країн Сходу?

6. Схарактеризуйте найважливіші зміни в політичному та соціально-економічному житті країн Сходу в XVII-XVIII ст. Складіть порівняльну таблицю.

7. Які були досягнення культури країн Сходу у ХVІ-ХVIIІ ст.?

Тестові завдання

1. Хто був засновником держави Великих Моголів у 1526 р.?

A) Бабур;

Б) Хумаюн;

B) Акбар;

Г) Джахангір.

2. Унаслідок якої події у Китаї розпочалося правління династії Цин?

А) вторгнення західноєвропейських колонізаторів;

Б) захоплення Пекіна маньчжурською армією;

В) боротьба за владу при імператорському дворі між угрупованнями прихильників Мін і Цин;

Г) припинення династії Мін через відсутність нащадків по чоловічій лінії.

3. У якому році в Японії було встановлено сьогунат клану Токугави?

A) 1543 р.;

Б) 1582 р.;

B) 1603 р.;

D 1639 р.

4. Прочитайте документ. Про якого історичного діяча у ньому йдеться?

«У 1739 р. його військо виступило у грабіжницький похід на столицю Великих Моголів Делі. У вирішальній битві налякані гарматним вогнем бойові слони моголів розтоптали власне військо, і перси вступили в Делі без бою. До Ісфахана були вивезена скарбниця правителів Індії. Серед награбованого були два відомі на весь світ алмази «Гора світла» і «Алмаз-шах». Але це не врятувало його, і незабаром він був убитий у власному шатрі».

A) Бабур;

Б) Акбар;

B) Аббас І;

Г) Надір,

5. У період правління якого делійського султана було збудовано цей храм?

A) Бабур;

Б) Акбар;

B) Джахан;

Г) Аурангзеб.

6. Яка європейська країна домоглася наприкінці XVIII ст. домінуючого становища у торгівлі з Індією?

A) Португалія;

Б) Нідерланди;

B) Франція;

Г) Англія.

7. Яка країна Сходу першою намагалась «закритися» від проникнення європейців?

A) Китай;

Б) Японія;

B) Персія;

Г) Індія.

8. Яка династія правила в Ірані (Персії) у період XVI — початку XVII ст.?

A) Сасанідів;

Б) Пехлевидів;

B) Сефевідів;

Г) Каджарська.

9. У якому році почалось правління в Китаї династії Цин?

A) 1549 р.;

Б) 1622 р.;

B) 1628 р.;

Г) 1644 р.

10. Купці якої європейської країни першими прибули до Китаю і розгорнули там бурхливу торгівлю?

A) Португалії;

Б) Іспанії;

B) Нідерландів;

Г) Англії.

11. Якою була за формою правління імперія Цин?

A) республіка;

Б) обмежена монархія;

B) абсолютна монархія,

Г) тиранія, деспотія;

12. Мистецтво живописних мініатюр було розвинене в...

A) Індії та Персії;

Б) Китаї та Османській імперії;

B) Індії та Османській імперії;

Г) Персії та Китаї.