Підручник з Біології і екології. 11 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Ваша сила випливає з ваших знань.

Фірдоусі

Узагальнення теми 9. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології

Результатом біологічних досліджень є знання, необхідні для забезпечення сталого розвитку людства, розв'язування глобальних проблем, розроблення та впровадження досягнень біотехнології, що визначають рівень розвитку багатьох галузей, передусім селекції, медицини, сільського господарства, промисловості, охорони довкілля й біорізноманіття.

СЕЛЕКЦІЯ - наука про створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Основними розділами є селекція, рослин, селекція тварин і селекція мікроорганізмів.

Основні напрями сучасних досліджень

Біологічні основи

Науки, що є теоретичною основою

• Маркерна селекція

• Геномна селекція

• Адаптивна селекція

Вчення про центри походження культурних рослин

Закон гомологічних рядів

Вчення про мутації

Вчення про гетерозис

Біоетичний підхід

Молекулярна біологія, молекулярна генетика, біохімія, мікробіологія, екологія, генетика, еволюційна біологія

МЕДИЦИНА - система наукових знань і практичної діяльності, спрямованої на збереження здоров'я й лікування захворювань. Основними розділами є теоретична медицина й практична медицина.

Основні напрями сучасних досліджень

Біологічні основи

Науки, що є теоретичною основою

Репродуктивна медицина Трансплантологія

Донорство

Біомедична інженерія

Регенеративна медицина

Генотерапія

Онкологія

Вчення про стрес

Теорія хвороб цивілізації

Екологічний підхід

Психосоматика

Етологічний підхід

Біоетичний підхід

Біологія людини, екологія людини, етологія людини, біотехнологія, вірусологія, мікробіологія, епідеміологія, імунологія, антропологія, біоінформатика

БІОТЕХНОЛОГІЯ - це комплекс наук, засобів, методів, спрямованих на одержання і використання процесів, клітин, продуктів життєдіяльності організмів у промисловому виробництві. Основними розділами є харчова, промислова, ветеринарна, екологічна, медична біотехнологія

Основні напрями сучасних досліджень

Біологічні основи

Науки, що є теоретичною основою

Генна інженерія

Клітинна інженерія

Екологічна інженерія

Біоінженерія

Промислова мікробіологія

Закономірності збереження й реалізації генетичної інформації

Екологічний підхід

Геноміка

Протеоміка

Біоетичний підхід

Молекулярна генетика

Молекулярна біологія

Біохімія

Мікробіологія

Екологія

Біологія людини

Селекція

ГДЗ до підручника можна знайти тут.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.