Підручник з Біології і екології. 11 клас. Соболь - Нова програма

Щоб берегти землю, природу, треба її полюбити,

Щоб полюбити, треба пізнати. Пізнавши - неможливо не полюбити.

М. Пришвін

Узагальнення теми 7. Екологія

ЕКОЛОГІЯ (грец. ойкос - дім, логос - наука) - це наука про взаємозв'язки живого між собою та з навколишнім середовищем. Термін «екологія» вперше ввів німецький зоолог Е. Геккель ще у 1866 р.

Об'єкти досліджень

Предмет досліджень

Основне завдання екології

Організми Надорганізмові біосистеми

Екологічні взаємозв'язки організмів і надорганізмових біосистем із середовищем існування

Вивчення закономірностей організації надорганізмових біосистем

Розділи екології

Методи екології

Функції екології

• Біоекологія (аут-, дем-, синекологія, екосистемологія, біосферологія)

• Геоекологія,

• Екологія людини

• Техноекологія

• Космічна екологія

• Спостереження

• Експеримент

• Вимірювання

• Біотестування

• Екологічна індикація

• Екологічний моніторинг

• Екологічне моделювання

• Пізнавальна

• Освітня

• Світоглядна

• Практична

ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

Аутекологічні закономірності

• Закон сукупної дії екологічних чинників (закон О. Мітчерліха, 1909)

• Закон взаємокомпенсації екологічних чинників (закон Е. Рюбеля, 1930)

• Закон обмежувального чинника (закон мінімуму, закон Ю. Лібіха, 1840)

• Закон оптимуму

• Закон толерантності (закон Шелфорда, 1913)

Демекологічні закономірності

• Правило стабільності вікової структури

• Принцип територіальності

• Закон обмеженого росту (закон Ч. Дарвіна)

• Принцип мінімального розміру популяцій

• Принцип конкурентного витіснення (принцип Гаузе)

• Принцип залежності від щільності (принцип Ніколсона)

Екосистемологічні закономірності

• Правило екологічної піраміди (закон Ліндемана)

• Закон односпрямованості потоку енергії

• Закон внутрішньої динамічної рівноваги екосистем (закон Реймерса)

Біосферологічні закономірності

• Закон біогенної міграції хімічних елементів (В. І. Вернадський)

• Закон константності (В. І. Вернадський)

• Закон єдності живої речовини (В. І. Вернадський)

• Закон ноосфери (В. І. Вернадський)