Підручник з Біології і екології. 11 клас. Соболь - Нова програма

Знання про будову і функціонування власного організму потрібні кожній людині незалежно від ї посади, освіти або віку. Кожна людина має навчитися жити так, щоб не заподіяти шкоди ані своєму здоров'ю, ані здоров'ю оточуючих.

І. Павлов

Узагальнення теми 6. Біологічні основи здорового способу життя

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ - це спосіб життєдіяльності людини, що відповідає її генетичним особливостям, конкретним умовам життя й спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я.

СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВ'Я

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

1. Фізичне здоров'я

• Упорядкованість будови й функцій

• Біологічна адаптованість

• Стан імунної системи

2. Психічне здоров'я

• Інтелектуальне благополуччя

• Емоційне благополуччя

• Духовне благополуччя

3. Соціальне здоров'я

• Моральність

• Соціальна адаптованість

• Статева культура

1. Єдність складників здоров'я

2. Активність

3. Ритмічність

4. Адаптивність

5. Відповідність

6. Самоорганізованість

7. Індивідуальність

ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ

СКЛАДНИКИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

I. Спосіб життя

Шкідливі звички. Неправильне харчування. Дистрес. Нестача сну. Шкідливі умови праці. Гіподинамія. Зловживання ліками. Низький рівень культури

II. Навколишнє середовище

Ксенобіотики. Хвороботворні організми. Кліматичні зміни. Шумовий вплив. Сонячна активність. Шкідливий вплив випромінювання

III. Спадковість

Спадкові зміни. Спадкова схильність до певних захворювань

IV. Охорона здоров'я

Неефективність профілактичних заходів. Низька якість медичних послуг

1. Раціональне харчування

2. Рухова активність

3. Розумне чергування праці й відпочинку

4. Загартовування

5. Відмова від шкідливих звичок

6. Культура здоров'я

7. Особиста гігієна

ГРУПИ ЗАХВОРЮВАНЬ

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ

1. Неінфекційні

2. Інфекційні

3. Інвазійні

4. Захворювання, що передаються статевим шляхом

І. Первинна

ІІ. Вторинна

ІІІ. Третинна