Підручник з Біології і екології. 11 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Щось безтілесне, нечисте, їдке й смердюче стало для людей задоволенням і навіть необхідністю життя.

Х. В. Гуфеланд, німецький лікар

§ 23. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ КУРІННЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Основні поняття й ключові терміни: Нікотинова залежність. Нікотин. Тютюнокуріння.

Пригадайте! Що таке алкалоїди?

Поміркуйте!

Тютюн справжній (Nicotiana tabacum) - однорічна рослина родини Пасльонові, з якої добувають сировину для тютюнових виробів. Батьківщиною тютюну вважають Болівію та Перу, а до Європи його завезли експедиції Х. Колумба. Основним складником тютюну є отруйний алкалоїд нікотин, названий на честь французького посла Ж. Ніко, який у 1560 р. надіслав насіння тютюну з Бразилії до Парижа. З того часу й почалося поширення тютюнокуріння, від якого нині в світі щорічно вмирає близько 6 млн людей. Україна від куріння втрачає 100-120 тисяч осіб, що становить 13 % усіх смертей. Із них 10 тисяч - від пасивного куріння. Чому ж люди добровільно себе отруюють й стають залежними від нікотину?

ЗМІСТ

Як виникає тютюнова залежність?

Згідно з міжнародною класифікацією захворювань тютюнову залежність включено до розділу «Психічні й поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин». Цей вид залежності класифікують як розлад психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну, що містить нікотин.

Найпоширенішим способом вживання тютюну й нікотину є тютюнокуріння. Є ще куріння кальяну, жувальний і нюхальний тютюн. В останні роки поширюється такий спосіб, як вейпінг (від англ. to vape - вдихати та видихати пару). Це добування нікотину в процесі парування ароматизованої рідини електронних сигарет (іл. 45). Починаючи «курити» електронні сигарети, діти та молодь масово стають залежними від нікотину. Крім того, вейпінг привчає до тютюнокуріння і є своєрідним містком для переходу до звичайних цигарок.

Нікотин - це алкалоїд, який спричиняє залежність і є психоактивною речовиною. Звикання зумовлене тим, що нікотин сприяє вивільненню дофамінів, які збуджують центри задоволення в мозку, і пригнічує дію ферменту (моноаміноксидази), який їх руйнує. Людина відчуває насолоду і відчуття задоволення від куріння. Саме це й призводить до звикання. Для підтримування відчуття задоволення потрібне збільшення дози й частоти надходження нікотину.

Іл. 45. Будова електронних сигарет першого покоління

Нікотинова залежність є складною комбінацією біохімічних реакцій в організмі, а також генетичних чинників (ген CYP2A6, що розташований у 19-й парі хромосом й відповідає за синтез ферменту цитохром Р-450), набутих форм поведінки та соціальних впливів. Основними психологічними й соціальними причинами куріння є: психологія натовпу, стрес, нудьга, цікавість, наслідування дорослим, неповага до себе, слабка воля, невміння знімати стрес, бажання подобатися й відповідність іміджу та ін.

Отже, нікотинова залежність - це психічний і поведінковий розлад унаслідок вживання виробів, що містять нікотин.

Які загальні особливості дії нікотину на організм людини?

Нікотин - органічна нітрогеновмісна речовина, що належить до алкалоїдів. За фізичними властивостями нікотин - це масляниста пекуча рідина з гірким присмаком і неприємним запахом, добре розчиняється у воді й органічних розчинниках. За хімічною природою є нітратною основою, що реагує з кислотами з утворенням солей. Хімічна формула нікотину C10H14N2.

Завдяки своїм властивостям нікотин добре всмоктується слизовою оболонкою ротової порожнини, дихальних шляхів, шлунково-кишкового каналу та шкірними покривами. Далі надходить у кровоносне русло й швидко переноситься кров'ю. Вже через 10-20 с після вдихання тютюнового диму нікотин досягає ЦНС. На відміну від багатьох інших токсинів цей алкалоїд проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр на межі між кров'ю судин і нервовою тканиною ЦНС.

Іл. 46. Нікотиновий ацетилхоліновий рецептор, що формує йонний канал

Дія нікотину на організм є дозозалежною. Малі дози нікотину мають психостимулювальну дію на кору головного мозку, сприяють секреції адреналіну, підвищують рівень глюкози в крові. Це пояснюється активацією ацетилхолінових рецепторів, що забезпечують передачу нервових імпульсів через синапси (іл. 46). Великі дози нікотину діють подібно до відомої отрути кураре, що паралізує м'язову систему. За високої концентрації молекули нікотину блокують ацетилхолінові рецептори, що є причиною його токсичності.

Систематичне вивчення дії нікотину на живий організм дало підставу вченим припустити двофазність реакцій організму на його вживання. Спочатку виявляються підвищена подразливість і збудливість систем і органів, а потім цей стан змінюється пригніченням.

Більша частина нікотину (близько 90 %), що потрапив в організм, зазнає біотрансформації у печінці, менша - метаболізується в нирках й легенях. Період розкладу нікотину в організмі людини становить близько 2 год.

Отже, нікотин - речовина, для дії якої характерні дозозалежність, двофазність реакцій.

У чому полягає негативний вплив тютюнокуріння на організм людини?

Тютюнокуріння - вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну. Уся шкода куріння пов'язана насамперед з процесом спалювання тютюну й утворенням диму, що вдихається. З тютюновим димом в організм людини потрапляють сотні хімічних речовин, більшість з яких чинять шкідливу дію на організм людини. Це нікотин, чадний газ, синильна кислота, радіоактивні елементи (Полоній, Радон), сполуки важких металів (Плюмбуму, Кадмію), ефірні масла, спирти (метанол, бутанол), альдегіди (формальдегід, ацетальдегід) та ін. Понад 40 речовин чинять канцерогенну дію, тобто стимулюють утворення і розвиток злоякісних (ракових) пухлин. Нікотин не вписаний до офіційного переліку канцерогенних речовин. Наукова література свідчить, що нікотин не сприяє розвитку раку в здорових тканинах і не має мутагенних властивостей, але прискорює ріст і міграцію наявних ракових клітин, а також сприяє перетворенню деяких передракових клітин на ракові.

Тютюновий дим упливає передусім на дихальну систему. Починається з того, що тютюновий дим контактує зі слизовими оболонками верхніх дихальних шляхів, знижуючи їх опірність до інфекцій. Прямим наслідком куріння тютюну є часті риніти, трахеїти, бронхіти, хронічні пневмонії. Найбільш поширеним наслідком тютюнокуріння є рак легень.

Куріння надзвичайно шкідливо впливає на стан кровоносної системи. Через звуження судин під дією нікотину може порушитися живлення серцевого м'яза. Кров, що циркулює в організмі людини, яка курить, збіднена на кисень, тому що близько 10 % гемоглобіну зв'язуються з молекулами чадного газу з утворенням карбоксигемоглобіну. Дефіцит кисню зумовлює зростання рівня ліпідів і холестерину у крові, що в подальшому спричиняє серцеву недостатність та атеросклеротичне ураження судин. У людей, які курять на відміну від людей, які не курять, в 2-3 рази частіше розвиваються інфаркт, стенокардія.

Під час тютюнокуріння виникають запальні процеси органів травної системи і, як наслідок, хронічні гастрити, ентерити, виразки шлунка й дванадцятипалої кишки.

Складові тютюну згубно діють на нервову систему, спричиняючи в ній різного роду розлади. У людини, яка курить, спостерігається знижена розумова працездатність, послаблюються пам'ять і вольові якості. Крім того, вона відчуває підвищену дратівливість, у неї порушений процес засинання, вона часто відчуває головний біль. Під впливом систематичної дії нікотину на судинну систему головного мозку розвивається склероз мозкових судин.

Тривале отруєння організму тютюновим димом може бути однією з причин порушення функцій ендокринної системи. Від куріння надмірно посилюється функція щитоподібної залози, порушуються діяльність статевих залоз, вироблення тропних гормонів та ін.

Звуження судин органів статевої системи під впливом куріння негативно позначається на розмноженні та дозріванні статевих клітин як у чоловіків, так і у жінок, а у вагітних спричиняє кисневе голодування плода і зумовлює ускладнення й вади внутрішньоутробного розвитку.

Отже, дихальна, кровоносна, нервова, ендокринна, травна, статева системи - це перелік систем організму, які найчастіше вражаються під час тютюнокуріння.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Самостійна робота з таблицею. Негативний вплив тютюнокуріння на організм людини

Визначте захворювання систем органів людини, що виникають внаслідок негативного впливу тютюнокуріння. Заповніть таблицю та обґрунтуйте судження про негативний вплив тютюнокуріння на організм людини.

Система

Захворювання

Нервова

Дихальна

Травна

Кровоносна

Ендокринна

Статева

Біологія + Англійська мова

Джордж Бернард Шоу (1856-1950) - видатний англійський драматург ірландського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури (1925), уславився як людина надзвичайно гострого розуму і мови, схожої на лезо бритви. У нього є вираз: «A cigarette is a fuck cable, at one end of which there is a light, and at the other - a FOOL!». Запропонуйте переклад виразу й своє пояснення.

СТАВЛЕННЯ

Біологія + Психологія. Психологія натовпу

Одним із прикладів нерозумної поведінки є «ефект натовпу», що був досліджений французьким соціологом Гюставом Ле Боном (1841-1931). Учений довів, що люди, групуючись, стають одним цілим і починають поводитися протилежно до того, як вони діяли б наодинці. Скупий у натовпі стає щедрим, а щедрий - скупим, боягуз - сміливим і навпаки, людина, яка не курить, - починає курити. Як навчитися не піддаватися шкідливим впливам оточення?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1-6

1. Що таке нікотинова залежність? 2. Наведіть приклади причин тютюнокуріння. 3. Що таке нікотин? 4. Назвіть особливості впливу нікотину на організм людини. 5. Що таке тютюнокуріння? 6. Назвіть шкідливі речовини тютюнового диму.

7-9

7. Як виникає тютюнова залежність? 8. Які загальні особливості дії нікотину на організм людини? 9. У чому полягає негативний вплив тютюнокуріння на організм людини?

10-12

10. Обґрунтуйте судження про негативний вплив тютюнокуріння на організм людини.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.