Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення теми 2. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ — це сукупність процесів, що забезпечують надходження речовин й енергії із середовища, їхнє перетворення у біологічних системах та видалення продуктів життєдіяльності й енергії назовні.

Склад харчових продуктів

Поживні речовини (структурна та енергетична функції)

Додаткові речовини (захисна, регуляторна, інформаційна функції)

Білки (розщеплюються на амінокислоти)

1 г білків під час окиснення вивільняє 17,6 кДж енергії

Жири (розщеплюються на жирні кислоти і гліцерол)

1 г жирів під час окиснення вивільняє 38,9 кДж енергії

Вуглеводи (розщеплюються до моносахаридів)

1 г вуглеводів під час окиснення вивільняє 17,6 кДж енергії

Вода. Мінеральні речовини. Органічні кислоти. Клітковина. Пектини. Вітаміни. Харчові добавки. Смакові добавки

Таблиця 3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ Й ЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ Й БІЛКІВ

Назва

Класифікація

Функції

Вуглеводи

I. Моносахариди (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза)

II. Дисахариди (лактоза, сахароза, трегалоза, мальтоза)

III. Полісахариди (глікоген, крохмаль, целюлоза, муреїн, хітин)

Енергетична. Структурна. Резервна. Захисна

Ліпіди

I. Прості ліпіди (воски, олії, жири)

II. Складні ліпіди (гліколіпіди, фосфоліпіди, ліпопротеїни)

III. Ліпоїди (стероїди, терпени)

Енергетична. Структурна. Резервна. Захисна. Регуляторна. Водоутворювальна

Білки

I. Прості білки (альбуміни, глобуліни, гістони, склеропротеїни)

II. Складні білки (глікопротеїни, ліпопротеїни, нуклеопротеїни, хромопротеїни, фосфопротеїни)

Енергетична. Структурна. Резервна. Захисна. Регуляторна. Рецепторна. Каталітична. Рухова. Транспортна

Самоконтроль знань

Тест 3. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

І. Завдання з вибором правильної відповіді (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Розщеплення органічних речовин гумусу під дією ферментів з клітин грибів є прикладом

А анаболізму

Б катаболізму

В метаболізму

Г травлення

2. Який із мікроелементів бере участь в утворенні вітаміну В12?

А Кобальт

Б Манган

В Цинк

Г Молібден

3. Укажіть нітрогеновмісну основу рибонуклеотидів, якої немає в ДНК.

А аденін

Б гуанін

В тимін

Г урацил

4. Укажіть рослину-напівпаразита, для якої характерне автотрофне й гетеротрофне живлення.

А вишня

Б омела біла

В росичка

Г повитиця

5. Укажіть умову, від якої не залежить активність травних ферментів.

А температура

Б концентрація субстрату й ферменту

В рН середовища

Г концентрація йонів Натрію й Калію

ІІ. Завдання на встановлення відповідності (2 бали за правильне зіставлення)

6. Установіть відповідність між групою біомолекул та представниками.

А моносахариди

Б амінокислоти

В ліпоїди

Г полісахариди

1 аланін, валін, лейцин

2 тестостерон, естроген

3 колаген, кератин, осеїн

4 рибоза, глюкоза

5 целюлоза, хітин

7. Установіть відповідність між процесами обміну речовин та структурами еукаріотичної клітини, що їх здійснюють.

А реплікація

Б гліколіз

В біосинтез ліпідів

Г фотосинтез

1 хлоропласти

2 гладка ЕПС

3 гіалоплазма

4 шорстка ЕПС

5 ядро, нуклеоїд

ІІІ. Завдання з вибором правильної комбінації відповідей (3 бали за правильну комбінацію)

7. Укажіть ознаки, що характеризують зображений орган дорослої людини.

А Назва

1 нирка

2 шлунок

3 селезінка

4 печінка

Б Належність до системи

1 травна

2 дихальна

3 видільна

4 кровоносна

В Значення

1 сечоутворення

2 біотрансформація

3 кровотворення

4 газообмін