Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біорізноманіття визначається як розмаїття живих організмів з усіх джерел, складниками яких вони є.

Конвенція ООН про біорізноманіття (ст. 2)

Узагальнення теми 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ — це мінливість живої природи всередині видів, між видами та між екосистемами.

ОСНОВНІ ГРУПИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Неклітинні форми життя

Археї

Бактерії

Еукаріоти

Основні ознаки

1) Молекулярний рівень життя;

2) субмікроскопічні розміри;

3) паразитизм;

4) здатність до самовідтворення

1) Без’ядерні організми;

2) клітинна оболонка з псевдомуреїну;

3) клітинні мембрани одношарові;

4) ДНК має інтрони, є білки-гістони

1) Без’ядерні організми;

2) клітинна оболонка з муреїну;

3) клітинні мембрани двошарові;

4) ДНК без інтронів, немає білків-гістонів

1) Ядерні організми;

2) наявність гістонів і хромосом;

3) мозаїчна будова генів;

4) ендоцитоз;

5) складні джгутики

Основні групи

Віруси

Пріони

Віроїди

Кренархеоти

Евріархеоти

Локіархеоти

Торархеоти

Геймдальархеоти

Одінархеоти

Спірохети

Мікоплазми

Актинобактерії

Протеобактерії

Ціанобактерії

Водорості

Зелені рослини

Твариноподібні організми

Справжні тварини

Грибоподібні організми

Гриби

Самоконтроль знань

Тест 2. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Розділ біосистематики, що займається визначенням еволюційних взаємин серед різних видів життя на Землі — це систематика

А штучна

Б фенетична

В філогенетична

Г еволюційна

2. Пристосованість до певних умов існування передбачає критерій

А каріотипічний

Б біохімічний

В екологічний

Г морфологічний

3. Що представляє генетичний матеріал вірусу тютюнової мозаїки?

А одноланцюгова РНК

Б дволанцюгова РНК

В одноланцюгова ДНК

Г дволанцюгова ДНК

4. Який світлочутливий пігмент забезпечує фотосинтез у солелюбних археїв-галофілів?

А бактеріородопсин

В фікобілін

Б бактеріохлорофіл

Г хлорофіл а

5. Який тип живлення у ціанобактерій?

А фотоавтотрофний

Б хемоавтотрофний

В фотогетеротрофний

Г хемогетеротрофний

II. Завдання на встановлення відповідності (2 бали за правильне зіставлення)

6. Установіть відповідність між групою вищих рослин і представниками.

А Справжні мохи

Б Папороті

В Хвойні

Г Квіткові

1 молодильники, баранець

2 сфагнум, політрих

3 тис, туя, кипарис

4 магнолія, робінія

5 щитник, орляк

7. Установіть відповідність між групою справжніх тварин і представниками.

А Жалкі

Б Плоскі черви

В Круглі черви

Г Членистоногі

1 Венерин пояс, мнеміопсис

2 Аскариди, гострики

3 Дафнії, комарі

4 Планарії, сисуни

5 Актинії, гідри

III. Завдання з вибором правильної комбінації відповідей (3 бали за правильну комбінацію)

8. Укажіть назви таксонів, що характеризують систематичне положення зображеної тварини.

А Вид

1 равлик виноградний

2 слизун чорний

3 планарія молочна

4 беззубка річкова

Б Клас

1 Двостулкові

2 Черепашкові

3 Черевоногі

4 Головоногі

В Тип

1 Членистоногі

2 Хордові

3 Молюски

4 Слизовики