Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма

Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма

Підручник містить теоретичний й практичний матеріал, щоб зацікавити вас, мотивувати, вказати на необхідність пізнання феномену життя, його найзагальніших закономірностей функціонування та збереження в сучасних умовах екологічної кризи.

У цьому підручнику зміст ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із застосуванням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати теоретичні знання. Він допоможе вам у продуктивній й творчій діяльності та формуванні ставлення до навколишнього світу.

Вступ

§ 1. Міждисциплінарні зв'язки біології та екології

§ 2. Рівні організації біосистем та їхній взаємозв'язок

§ 3. Властивості живого

§ 4. Стратегія сталого розвитку природи й суспільства

Самоконтроль знань

Тема 1. Біорізноманіття

§ 5. Біорізноманіття. Біосистематика

§ 6. Сучасні критерії виду

§ 7. Неклітинні форми життя. Віруси

§ 8. Роль вірусів у природі й житті людини

§ 9. Прокаріотичні організми: археї

§ 10. Прокаріотичні організми: бактерії

§ 11. Еукаріоти

§ 12. Гриби

§ 13. Різноманітність грибів

§ 14. Рослини. Водорості

§ 15. Вищі рослини

§ 16. Справжні тварини

§ 17. Багатоклітинні тварини

Узагальнення теми 1. Біорізноманіття

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

§ 18. Обмін речовин і перетворення енергії — основа функціонування біосистем

§ 19. Біоелементи. Біонеорганічні речовини: огляд будови й біологічна роль

§ 20. Біоорганічні речовини. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі

§ 21. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі

§ 22. Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії

§ 23. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

§ 24. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів

§ 25. Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму

§ 26. Вітаміни, їх роль в обміні речовин та енергії

§ 27. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

§ 28. Обмін речовин в організмі людини

§ 29. Порушення обміну біоелементів і біоенергетичних речовин, пов'язані з їх нестачею або надлишком

§ 30. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин

§ 31. Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук та їх знешкодження в організмі людини

§ 32. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини

Узагальнення теми 2. Обмін речовин і перетворення енергії

Тема 3. Спадковість і мінливість

§ 33. Основні поняття генетики

§ 34. Закономірності спадковості. І та ІІ закони Менделя

§ 35. Закономірності спадковості. Закон чистоти гамет. ІІІ закон Менделя

§ 36. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань

§ 37. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

§ 38. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

§ 39. Гени. Регуляція активності генів

§ 40. Каріотип людини. Хромосомний аналіз

§ 41. Геном людини

§ 42. Генетика людини

§ 43. Успадкування ознак у людини

§ 44. Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість у людини

§ 45. Закономірності мінливості людини

§ 46. Мутації та їхні властивості

§ 47. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

§ 48. Генетичний моніторинг у людських спільнотах

§ 49. Особливості генофонду людських спільнот

§ 50. Закономірності розподілу алелів у популяції

§ 51. Сучасні завдання медичної генетики

§ 52. Хвороби спадкового походження

Узагальнення теми 3. Спадковість і мінливість

Тема 4. Репродукція та розвиток

§ 53. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

§ 54. Особливості регенерації організму людини

§ 55. Трансплантація тканин та органів у людини

§ 56. Репродукція клітин

§ 57. Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають

§ 58. Старіння та смерть клітин

§ 59. Онкологічні захворювання та онкогенні чинники

§ 60. Мейоз. Особливості гаметогенезу в людини. Статеві клітини

§ 61. Суть та біологічне значення запліднення

§ 62. Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною сутністю

§ 63. Ембріогенез людини

§ 64. Постембріональний розвиток людини

Узагальнення теми 4. Репродукція та розвиток