Підручник з Біології. 9 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології. 9 клас. Соболь - Нова програма

Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із використанням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати сучасні знання. Він допоможе сформувати власні способи діяльності, щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб - потребу творити.

Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики.

Вступ

§ 1. Біологія як наука

§ 2. Біологічні системи. Біологічне пізнання

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

§ 3. Хімічний склад клітини. Неорганічні сполуки

§ 4. Вода та її властивості

§ 5. Органічні молекули живого. Біополімери

§ 6. Вуглеводи: властивості та роль

§ 7. Ліпіди: властивості та біологічна роль

§ 8. Білки, їхня організація та функції

§ 9. Нуклеїнові кислоти

§ 10. Молекулярний рівень організації життя

Узагальнення теми 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

Тема 2. Структура клітини

§ 11. Клітина та її дослідження

§ 12. Клітина та її структура

§ 13. Клітинна мембрана

§ 14. Цитоплазма та основні клітинні органели

§ 15. Ядро: структурна організація та функції

§ 16. Різноманітність клітин

Узагальнення теми 2. Структура клітини

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 17. Обмін речовин та енергії

§ 18. Розщеплення органічних речовин у живих організмах

§ 19. Клітинне дихання, його біохімічні механізми

§ 20. Фотосинтез: світлова та темнова фази

§ 21. Хемосинтез. Потік речовин, енергії та інформації з клітини

Узагальнення теми 3. Принципи функціонування клітини

Тема 4. Збереження та реалізації спадкової інформації

§ 22. Ген та його будова

§ 23. Геном про- та еукаріотів

§ 24. Хромосоми, їхні функції та будова

§ 25. Транскрипція. Основні типи РНК

§ 26. Генетичний код. Біосинтез білка

§ 27. Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК

§ 28. Поділ клітин. Клітинний цикл. Мітоз

§ 29. Мейоз. Рекомбінація ДНК

§ 30. Статеві клітини та запліднення

§ 31. Закономірності індивідуального розвитку

§ 32. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів

Узагальнення теми 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 33. Генетика. Методи генетичних досліджень

§ 34. Закони Менделя. Домінування ознак. Розщеплення ознак

§ 35. Закони Менделя. Незалежне успадкування ознак

§ 36. Взаємодія генів

§ 37. Зчеплення генів. Кросинговер

§ 38. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

§ 39. Мінливість. Модифікаційна мінливість

§ 40. Комбінаційна та мутаційна мінливість

§ 41. Мутації. Мутагенез

§ 42. Медична генетика

Узагальнення теми 5. Закономірності успадкування ознак

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 43. Еволюція органічного світу

§ 44. Теорія еволюції

§ 45. Еволюційні чинники

§ 46. Популяція. Мікроеволюція. Вид. Видоутворення

§ 47. Макроеволюція

§ 48. Еволюція людини

§ 49. Походження та історичний розвиток життя

Узагальнення теми 6. Еволюція органічного світу

Тема 7. Біорізноманіття

§ 50. Основи еволюційної філогенії та систематики

§ 51. Система органічного світу. Віруси

§ 52. Бактерії. Археї

§ 53. Еукаріоти

Узагальнення теми 7. Біорізноманіття

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 54. Екосистема. Різноманітність екосистем

§ 55. Екосистеми та їх функціонування

§ 56. Екологічні чинники

§ 57. Середовище існування

§ 58. Екосистеми та їхня стабільність

§ 59. Біосфера як цілісна система

§ 60. Біосфера та її збереження

Узагальнення теми 8. Надорганізмові біологічні системи

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 61. Поняття про селекцію

§ 62. Методи селекції

§ 63. Біотехнологія

§ 64. Основи генетичної інженерії

§ 65. Генетично модифіковані організми (ГМО)

§ 66. Клітинна інженерія

Самоконтроль знань 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Узагальнення курсу

ГДЗ до підручника можна знайти тут.