Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Гормони - чарівні гінці таємничої і всемогутньої ендокринної системи.

Дитяча енциклопедія

§ 56. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ

Основні поняття й ключові терміни: ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ГОРМОНИ.

Пригадайте!

Що таке гуморальна регуляція?

Поміркуйте!

Загальна маса всіх залоз внутрішньої секреції - близько 100 г, але, незважаючи на маленьку масу, вони мають величезне значення. Людина може жити з однією ниркою, але вона помре, якщо видалити одні лише надниркові залози. Учені-історики стверджують, що органи ендокринної системи на Сході знали ще давно й шанобливо величали їх «залозами долі». Яке ж значення для організму людини мають залози?

ЗМІСТ

Які особливості ендокринної регуляції функцій?

Хімічні сполуки, які здійснюють гуморальну регуляцію, можуть бути продуктами обміну речовин (метаболітами) або вироблятися залозами секреції. Є три типи цих залоз:

- залози зовнішньої секреції (екзокринні залози) - це залози, які виділяють через протоки свої секрети на поверхню тіла або в порожнини тіла та органів (наприклад, слинні, потові, сальні, шлункові, молочні, слізні, кишкові);

- залози внутрішньої секреції (ендокринні залози) - це залози, які виділяють гормони (інкрети) у внутрішнє середовище й не мають вивідних шляхів. До цієї групи належать гіпофіз (1), епіфіз (2), щитоподібна (3), прищитоподібні (4), вилочкова (5), надниркові залози (6);

- залози змішаної секреції (мезокринні залози) - залози, які виділяють як секрети, так і гормони. Це підшлункова (7) й статеві залози: яєчники (8) та яєчка (9) (іл. 112).

Іл. 112. Ендокринна система людини

Гормони утворюють залози внутрішньої секреції та ендокринні частини залоз змішаної секреції. Саме ці залози й забезпечують ендокринну регуляцію, яка є частиною гуморальної регуляції функцій організму людини.

Таблиця 45. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ

Рівень

Характеристика

Молекулярний

Біологічно активними речовинами, що здійснюють регуляцію, є гормони

Клітинний

Залози, в яких синтезуються гормони, утворені залозистим епітелієм. Гормони досягають клітин-мішеней і вступають у взаємодію із специфічними рецепторами

Тканинний

Нейрони разом з міжклітинною нейроглією утворюють нервову тканину. Залози, в яких секретуються гормони, утворені залозистим епітелієм

Органний

Органами ендокринної регуляції є залози внутрішньої та змішаної секреції

Системний

Регуляцію функцій здійснює ендокринна система, в якій центральними органами є гіпоталамус і гіпофіз

Організмовий

Діяльність ендокринної системи організована за принципами взаємодії, ієрархічності, зворотного зв'язку, взаємозв'язку із зовнішнім середовищем

Отже, ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ - це регуляція функцій організму, яка здійснюється через рідинні середовища за допомогою гормонів, що забезпечують загальний і тривалий уплив на клітини та органи.

Як організована робота ендокринної системи?

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА - сукупність залоз, що утворюють гормони та забезпечують ендокринну регуляцію. Ендокринна система людини бере участь у гуморальній регуляції, забезпечує збереження гомеостазу в змінних умовах середовища, регулює ріст, розвиток, розмноження організму. Разом з імунною системою формує та підтримує імунітет, з нервовою - здійснює регуляцію діяльності органів, психічну діяльність, емоційну реакцію. Наука про будову і функцію залоз внутрішньої секреції називають ендокринологією. Діяльність ендокринної системи організована за певними принципами.

Принцип взаємодії вказує на те, що залози внутрішньої секреції функціонують не ізольовано, а пов’язані у своїй діяльності в єдину систему. Так, гормони гіпофіза впливають на роботу щитоподібної, підшлункової, надниркових та статевих залоз, гормони статевих залоз впливають на роботу щитоподібної залози, а гормони щитоподібної - на статеві. У гуморальній функції організму беруть участь не тільки ендокринні залози, а й окремі клітинні групи в складі органів травлення, кровообігу, виділення, розмноження. Так, у плаценті секретується жіночий гормон прогестерон, нирки секретують у кров еритропоетин, що стимулює утворення еритроцитів.

Принцип ієрархічності полягає в тому, що внутрішньоклітинні процеси регуляції підпорядковані регуляції на рівні органів. Ланцюжок нейрогуморальної регуляції має такий вигляд: гіпоталамус - гіпофіз - ендокринні залози - клітини-мішені з рецепторами. «Координаційним центром» ендокринної регуляції є гіпоталамус, який аналізує сигнали від ЦНС і виділяє ряд регуляторних нейрогормонів.

Принцип зворотного зв’язку вказує на зворотну дію результатів регуляції. Так, якщо в крові людини зростає рівень глюкози, то виділення інсуліну збільшується, якщо ж рівень глюкози знижується, тоді ж одразу знижується виділення інсуліну.

Принцип взаємозв’язку із зовнішнім середовищем полягає в тому, що процеси ендокринної регуляції змінюються відповідно до змін зовнішнього середовища. Так, уплив холоду, стресових ситуацій спричиняє стан емоційної напруги, під час якого активується виділення адреналіну.

Отже, діяльність ендокринної системи організована за принципами взаємодії, ієрархічності, зворотного зв'язку, взаємозв'язку із зовнішнім середовищем.

Які властивості та значення гормонів?

ГОРМОНИ - це біологічно активні речовини залоз внутрішньої секреції, що здійснюють ендокринну регуляцію. За хімічною природою гормони поділяють на три класи: 1) стероїдні гормони (наприклад, статеві гормони); 2) похідні амінокислот (наприклад,тироксин); 3) білкові (наприклад, гормон росту). За характером дії гормони поділяють на тропні (регулюють діяльність ендокринних залоз) та ефекторні (регулюють життєві функції). Дія гормонів визначається їхніми властивостями.

Висока біологічна активність гормонів пов’язана з їхньою здатністю в дуже малих кількостях викликати зміни у організмі. Свою дію на обмін речовин гормони виявляють у різний спосіб: підвищують проникність мембран, регулюють активність ферментів, діють на ядро клітини та ін.

Специфічність дії полягає в тому, що гормони здатні взаємодіяти з певними клітинами-мішенями завдяки наявності в них молекул-рецепторів. Наприклад, тиреотропний гормон гіпофіза взаємодіє лише з рецепторами щитоподібної залози.

Дистантність дії, тобто дія гормону на деякій відстані від залози, яка його утворює. Гормони переносяться від місця синтезу до клітин-мішеней, де взаємодіють з певним рецептором на мембранах клітин або проникають усередину клітини.

Короткочасність дії гормонів пов’язана з тим, що вони після виконання своєї функції швидко розщеплюються в лізосомах клітин-мішеней або видаляються із сечею, потом, неперетравленими рештками.

Полярність дії полягає в тому, що гормони змінюють діяльність органів, збуджуючи або гальмуючи їхню роботу. Так, інсулін знижує рівень цукру в крові, а глюкагон - підвищує.

Гормони регулюють обмін речовин та енергії (тироксин, інсулін), процеси росту й розвитку органів (гормон росту), статеве дозрівання й розмноження (статеві гормони), психічні явища (ендорфіни), реакцію організму на стресові ситуації (адреналін).

Отже, в організмі немає жодної фізіологічної функції, яка не перебувала б під упливом гормонів.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Самостійна робота з ілюстрацією

Розгляньте ілюстрацію, визначте назви зображених органів та їхнє розташування в організмі людини. Заповніть таблицю.

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

Назва

Місцерозташування

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

Біологія + Косметологія

Гормони відіграють важливу роль у фізіології шкіри, тому порушення гормонального балансу негайно позначається на її стані. Наприклад, дисбаланс гормонів щитоподібдної залози може призвести до надмірної сухості шкіри. А зниження рівня статевих гормонів прискорює старіння шкіри. При надлишку жіночих статевих гормонів можливе посилення пігментації шкіри. Чоловічі статеві гормони стимулюють секрецію шкірного сала. Але в косметології застосування гормонів заборонено. Чому? Застосуйте знання й доведіть доцільність цієї заборони.

Біологія + Література

Іл. 113. Кадр із фільму «Собаче серце»

Михайло Булгаков (1891-1940) - всесвітньо відомий прозаїк і драматург, закінчив медичний факультет Київського університету, працював спершу в Кам’янці-Подільському в губернській земській лікарні (нині - міська лікарня № 1), пізніше в Чернівцях. Один із найвідоміших творів М. Булгакова - сатирична повість «Собаче серце» (1925). За сюжетом цього твору професор Преображенський пересаджує псу Шаріку сім’яники й гіпофіз. Експеримент удався - пес не гине, а, навпаки, поступово перетворюється на людину. Застосуйте знання та доведіть або спростуйте успішний результат такої операції.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке ендокринна регуляція? 2. Назвіть три групи залоз секреції, що здійснюють гуморальну регуляцію. 3. Що таке ендокринна система? 4. Назвіть органи ендокринної системи. 5. Що таке гормони? 6. Наведіть приклади гормонів.

7-9

7. Назвіть особливості ендокринної регуляції функцій. 8. Як організована робота ендокринної системи? 9. Опишіть властивості та значення гормонів.

10-12

10. Доведіть значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму до умов середовища.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.