Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдяки умовним рефлексам відбувається

пристосування організму до конкретних умов існування.

З підручника

§ 50. УМОВНІ РЕФЛЕКСИ ЛЮДИНИ. НАБУТА ПОВЕДІНКА

Основні поняття й ключові терміни: УМОВНІ РЕФЛЕКСИ. НАБУТА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ. Динамічні стереотипи.

Пригадайте! Що таке вища нервова діяльність?

Вступна вправа

Установіть відповідність між найбільшими науковими відкриттями та їх авторами:

А Вчення про природний добір

1 Дмитро Менделєєв

Б Періодична система хімічних елементів

2 Михайло Ломоносов

В Загальна теорія відносності

3 Чарлз Дарвін

Г Закон збереження речовини

4 Ісаак Ньютон

Д Закон всесвітнього тяжіння

5 Альберт Ейнштейн

Чому вчення І. П. Павлова про умовні рефлекси є також одним із найбільших досягнень науки?

ЗМІСТ

Які особливості умовних рефлексів?

І. П. Павлов звернув увагу на те, що вища нервова діяльність пов’язана не лише з упливом безумовних подразників, а й залежить від умов, що супроводжують ці подразнення. Наприклад, у собаки слиновиділення починається не лише тоді, коли їжа потрапляє в рот, а й на вигляд та запах їжі. І. П. Павлов пояснив це явище, розробивши теорію умовних рефлексів. Які ж основні особливості відрізняють умовні рефлекси від безумовних?

Іл. 110. Схема утворення умовного слиновидільного рефлексу: 1 - слуховий нерв; 2 - слуховий центр кори; 3 - харчовий центр довгастого мозку; 4 - слинна залоза; 5 - язик; 6 - тимчасовий нервовий зв'язок; 7 - смаковий центр кори

- Умовні рефлекси виникають у відповідь на дію умовних подразників (попередньо байдужий подразник, що став сигнальним подразником для певної набутої реакції).

- Ці реакції є набутими, тобто можуть виникати на основі безумовних та нижчих умовних рефлексів.

- Умовні рефлекси є індивідуальними пристосувальними реакціями, що проявляються по-різному в різних особин виду.

- Це тимчасові реакції, тобто постійно утворюються та зникають залежно від конкретних умов.

- Умовні рефлекси власних рефлекторних дуг не мають і тому здійснюються через функціональні тимчасові нервові зв’язки, що виникають між кірковими центрами життєвих функцій та центрами сенсорних систем, пов’язаних із дією умовного подразника.

- Утворюються і здійснюються за участю вищих відділів ЦНС (кори й підкірки), у яких і відбувається утворення тимчасових нервових зв’язків.

- Можуть об’єднуватися в складні ланцюги умовних рефлексів - динамічні стереотипи, які є фізіологічною основою умінь, навичок, звичок і способів діяльності.

Таблиця 41. РІЗНОМАНІТНІСТЬ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ

Група

Суть і приклади

А. За проявом рефлекторної відповіді

Вегетативні

Рефлекси, пов'язані з діяльністю внутрішніх органів (наприклад, дихальні рефлекси під час фізичного навантаження)

Соматорухові

Рефлекси, пов'язані з діяльністю скелетних м'язів (наприклад, рухові рефлекси під час бігу з перешкодами)

Б. Залежно від умовних подразників

Штучні

Рефлекси, які виробляються на подразники, що не стосуються безумовного (наприклад, слиновидільний рефлекс на світло лампи)

Натуральні

Рефлекси, що виробляються на природні безумовні подразники (наприклад, рефлекс апетитного соковиділення на запах їжі)

Біологічна роль умовних рефлексів: 1) забезпечують пристосовуваність організмів до конкретних умов існування, а для людини - навчання й різноманітність інтелектуальної діяльності; 2) забезпечують відповідь на безумовний подразник ще до початку його дії, тобто мають сигнальне значення; 3) є основою для формування умовних рефлексів вищого порядку і ВНД людини.

Отже, УМОВНІ РЕФЛЕКСИ - це набуті індивідуальні реакції на дію подразників, що дають змогу людині пристосуватися до змінних умов середовища.

Які ознаки та значення набутої поведінки людини?

НАБУТА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ - сукупність складних набутих індивідуальних поведінкових реакцій, пов’язаних у своєму виникненні здебільшого із соціальними потребами та вищими емоціями. Які ж особливості набутої поведінки людини?

1. Функціональною основою набутої поведінки людини є умовні рефлекси та динамічні стереотипи. Динамічний стереотип — складна система послідовних стабільних умовних рефлексів, що полегшує виконання багаторазово повторюваних дій. Яскравим прикладом динамічних стереотипів є різноманітні рухові навички: ходьба, біг, плавання, катання на лижах, гра на музичних інструментах, уміння писати та ін. Ці системи умовних рефлексів є основою для навичок та звичок. Динамічні стереотипи дають змогу людині виконувати певні дії без значного напруження нервових центрів кори великого мозку.

2. Провідну роль у виникненні проявів набутої поведінки відіграють соціальні потреби (іншими словами, вищі мотивації). Провідними соціальними потребами для людини є ті, що необхідні для життя в суспільстві. Це потреби в безпеці, любові, визнанні, самоствердженні та ін.

3. Набута поведінка потребує попереднього научіння. Научіння людини - це способи накопичення індивідуального досвіду. Основними видами научіння є звикання, наслідування (соціальне научіння), закарбування, научіння шляхом спроб та помилок, осяяння, вироблення умовних рефлексів та ін. Вищою формою научіння в людини є пізнавальне (когнітивне) научіння, що робить можливим прогнозування результатів дій. Це складний спосіб пізнання, що вимагає високого розвитку аналітико-синтетичної діяльності мозку.

4. Набута поведінка індивідуальна, тобто має набуті реакції, що є різними в усіх представників виду.

5. Набуті реакції формуються в процесі індивідуального розвитку залежно від досвіду людини. Розрізняють минулий культурний досвід людини, накопичений попередніми поколіннями, та індивідуальний досвід, набутий упродовж життя. Культура - це сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей, створених упродовж історії людства. У формуванні досвіду велику роль відіграє навчання (учіння) - специфічна форма індивідуальної активності, спрямованої на засвоєння знань, умінь, навичок та способів діяльності.

6. Основні центри, що контролюють виникнення проявів набутої поведінки, розташовані в корі та підкірці півкуль великого мозку. Ці структури беруть участь у регуляції умовно-рефлекторної діяльності організму та вищих емоцій, що виникають за наявності певного рівня інтелекту та є продуктом соціального впливу. Це моральні, інтелектуальні, практичні й естетичні почуття.

7. Основною відмінністю набутої поведінки людини від умовно-рефлекторної діяльності тварин є наявність проявів розумової діяльності, що формується в суспільстві за участю праці, мови й абстрактного мислення. Продуктом мислення є свідомість, що забезпечує особливе відображення людиною навколишнього світу, себе та інших людей у ньому. Завдяки свідомості людина пристосовується до умов життя в суспільстві.

Отже, набута поведінка людини має виражений соціальний характер, складається з умовних рефлексів та динамічних стереотипів, проявляється комплексом розумових дій та забезпечує соціальну пристосовуваність до змінних умов середовища життя.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Завдання для закріплення знань

У робочому зошиті порівняйте безумовні та умовні рефлекси, сформулюйте висновок.

Таблиця 42. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗУМОВНИХ ТА УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ

Ознака порівняння

Безумовні рефлекси

Умовні рефлекси

На дію яких подразників виникають?

Це спадкові чи набуті реакції?

Це тимчасові чи сталі реакції?

Це індивідуальні чи видові реакції?

Що є функціональною основою?

Де розташовуються нервові центри?

Прояви якої поведінки утворюють?

Біологія + Література

У Ліни Костенко є рядки:

«Криши, ламай, трощи стереотипи!

Вони кричать, пручаються - ламай!

Хоч давня звичка з профілем - Ксантиппи

благає, плаче, просить: "Не займай!"».

Хто така Ксантиппа? Яка роль динамічних стереотипів у формуванні набутої поведінки людини?

Біологія + Психологія

За словами психолога А. Колдінга-Йоргенсена, через захоплення соціальними мережами підлітки поступово втрачають свої соціальні навички. Спілкування в соціальних мережах приносить таку саму велику шкоду здоров’ю, як і надмірне споживання напою Coca-Cola. Фахівці заявляють, що спілкування у Twitter і Facebook, в інших мережах обманюють мозок - змушують його думати, що таке спілкування задовольняє соціальні потреби людини. Але тіло людини «знає», що сидить на стільці і не відчуває ні близькості співрозмовника, ні його запаху, ні мови жестів. «Це все одно, що пити солодкий напій Coca-Cola й уявляти, що в організм потрапляють вітаміни й усі необхідні корисні речовини», - говорять психологи. Яке значення для людини мають набуті розумові дії, що забезпечують спілкування?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке умовні рефлекси? 2. Наведіть приклади умовних рефлексів. 3. Що таке тимчасові функціональні зв'язки? 4. Що таке набута поведінка? 5. Наведіть приклади динамічних стереотипів? 6. Назвіть декілька особливостей набутої поведінки людини.

7-9

7. Назвіть особливості умовних рефлексів. 8. Яке біологічне значення мають умовні рефлекси? 9. Опишіть ознаки та значення набутої поведінки людини.

10-12

10. На конкретному прикладі доведіть значення набутих проявів у житті людини.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.