Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хто не вміє слухати, той не вміє говорити.

П. Таранов

§ 44. СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА

Основні поняття й ключові терміни: СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. ВУХО ЛЮДИНИ. СЛУХ.

Пригадайте!

Що таке сенсорні системи?

Поміркуйте!

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. Більшість явищ у природі супроводжується характерними звуками, які сприймаються та розпізнаються вухом людини і слугують для орієнтування та спілкування. А які звуки людське вухо не сприймає?

ЗМІСТ

Яке значення має слухова сенсорна система?

СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА - це сукупність анатомічних утворів, які забезпечують сприйняття звукових коливань і формування слухових відчуттів. Людина сприймає звукові коливання в діапазоні від 16 до 20 000 Гц, і для неї характерний просторовий бінауральний слух (сприймання звуків парними органами слуху). Інфразвуки (частота менш ніж 16 Гц) і ультразвуки (частота більш ніж 20 000 Гц) орган слуху людини не здатний сприймати.

Слухова сенсорна система сприймає інформацію про напрямки й джерела звуків, дає змогу орієнтуватися в просторі та здійснює формування в корі півкуль слухових відчуттів. Їхня роль у житті людини особливо зростає під час сприймання мови та музики. Слухові відчуття в процесі розвитку людини дуже тісно пов’язані з мовою. Дитина, яка втратила слух у ранньому віці (до того, як навчилася говорити), втрачає й мовну здатність, хоча її голосовий апарат залишається неушкодженим.

Таблиця 30. ВІДДІЛИ СЛУХОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ

Відділ

Характеристика

Периферичний

Перетворення звуків у нервові імпульси здійснюють фонорецептори (волоскові клітини) спірального органа, розташованого в завитці

Провідниковий

Проведення імпульсів здійснюють правий і лівий слухові нерви в складі присінково-завиткової пари черепно-мозкових нервів (VІІ пара)

Центральний

Обробка слухової інформації відбувається у слуховій зоні скроневої частки кори півкуль

Отже, основними функціями слухової сенсорної системи людини є сприйняття звуків, що забезпечує орієнтування в просторі та спілкування з іншими людьми.

Як функції органа слуху пов'язані з його будовою?

ВУХО ЛЮДИНИ - орган чуття, що забезпечує слух. Цей чутливий утвір складається з трьох частин: зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

Зовнішнє вухо здійснює проведення звукових коливань. У ньому розрізняють вушну раковину, зовнішній слуховий прохід та барабанну перетинку. Вушна раковина вловлює звукові коливання та спрямовує їх у зовнішній слуховий прохід. Її форма дає змогу орієнтуватись у напрямку надходження звуку й краще сприймати звуки, що надходять спереду. Зовнішній слуховий прохід має довжину до 2,5 см, покритий шкірою з волосками й залозами, що виділяють вушну сірку для захисту від пилу і води. Поступове звуження проходу дає змогу концентрувати хвилі й підсилювати звук. Барабанна перетинка - це тонка сполучнотканинна мембрана (товщина 0,1 мм) на межі зовнішнього й середнього вуха, ззовні вкрита шкірою, а зсередини - слизовою оболонкою. Така будова забезпечує сприйняття й передачу звукових коливань на слухові кісточки.

Іл. 99. Будова вуха людини. Зовнішнє вухо: 1 - вушна раковина; 2 - слуховий прохід; 3 - барабанна перетинка. Середнє вухо: 4 - барабанна порожнина; 5 - молоточок; 6 - коваделко; 7 - стремінце; 8 - слухова труба. Внутрішнє вухо: 9 - завитка зі спіральним органом; 10 - слуховий нерв

Середнє вухо розташоване між барабанною перетинкою зовнішнього вуха й овальним вікном внутрішнього вуха. Цей відділ складається з барабанної порожнини, заповненої повітрям (близько 1 см3), слухових кісточок та слухової (євстахієвої) труби. Слухова труба сполучає барабанну порожнину з носоглоткою, завдяки чому тиск повітря з обох сторін перетинки дорівнює атмосферному. У середньому вусі розташовані три послідовно з’єднані суглобами слухові кісточки (молоточок, коваделко, стремінце), які зв’язують барабанну перетинку з внутрішнім вухом. Ці кісткові утвори передають коливання, зменшуючи їх амплітуду й збільшуючи силу.

Внутрішнє вухо в людини розташоване у скроневій кістці. Це кістковий утвір, що має (окрім інших утворів) завитку, яка і є органом слуху. Завитка - спірально закручений канал в 2,5 оберту, що містить всередині завитковий лабіринт. На перетинці цього лабіринту розташований звукосприймальний апарат - спіральний (кортіїв) орган. Він містить звукові рецептори (волоскові клітини), які перетворюють коливання рідини завитка, зумовлені дією звукових хвиль, на нервові імпульси. Через слуховий нерв ці імпульси надходять до слухової зони кори півкуль. Інша частина внутрішнього вуха - три півколові канали з овальним і круглим мішечками, заповненими рідиною, утворюють орган рівноваги - вестибулярний апарат.

Отже, вухо людини має три відділи й пристосоване до сприймання звукової інформації, необхідної для орієнтування в просторі та спілкування.

Як відбувається сприйняття слухової інформації в людини?

СЛУХ - вид чуття або сукупність процесів у слуховому аналізаторі, що здійснюють сприйняття звукової інформації. Звукові хвилі, потрапляючи за допомогою вушної раковини у зовнішній слуховий прохід, підсилюються в 2-2,5 раза й спричиняють коливання барабанної перетинки. Її вібрації передаються на слухові кісточки, що діють як важелі, зменшуючи амплітуду коливань і збільшуючи їхню силу (до 50 разів). Стремінце поєднане з мембраною овального вікна й здійснює через неї передачу коливань на рідину каналів завитки. Рідина проводить механічні коливання до основної мембрани спірального органа. Уся ця сукупність процесів називається механічним звукопроведенням. Далі волоскові клітини спірального органа при коливанні мембрани збуджуються, й у них виникають нервові імпульси. Відбувається рецепторне звукосприймання. Нервові сигнали, що виникли в слухових рецепторах, передаються слуховим нервом (нервове проведення збудження). Інформація про зміни в довкіллі надходить до слухової зони, де відбувається кіркове формування слухових відчуттів.

Іл. 100. Сприйняття звукових хвиль вухом людини

Звукові коливання надходять до завитки також через кістки черепа. Цей шлях сприйняття звуків малоефективний, тому застосовується в окремих випадках. Так сприймаються звуки людиною у воді або в людей, що використовують слухові апарати.

Отже, слух у людини здійснюють такі процеси: механічне звукопроведення, рецепторне звукосприймання, нервове проведення збудження та кіркове формування слухових відчуттів.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Лабораторне дослідження. ВИМІРЮВАННЯ ПОРОГА СЛУХОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ

Мета: формувати уміння вимірювати поріг слухової чутливості для правого й лівого вуха.

Обладнання: механічний годинник, сантиметрова лінійка.

Хід роботи (дослідження виконують групи із 3 учнів)

1. Вимірювання порогу чутливості здійснюється в умовах повної тиші. Один учень сидить на стільці із заплющеними очима. Другий учень повільно наближає годинник до правого вуха досліджуваного, доки той не почує звук. Третій учень лінійкою заміряє відстань від годинника до вушної раковини першого учня.

2. Потім таке саме дослідження проводять з лівим вухом.

3. Підсумок роботи.

Біологія + Медицина

Із хвороб вуха найчастіше трапляється отит. Залежно від того, який віділ вуха вражений, розрізняють зовнішній, середній та внутрішній отити. У більшості випадків запалення вуха виліковується, але якщо не дотримуватися порад лікаря, займатися самолікуванням, то процеси можуть призвести до важких ускладнень. Передачазвукових коливань може порушуватися через втрату рухомості слухових кісточок - отосклероз. Втрата слуху може відбутися й через порушення провідності слухового нерва. Які ж основні причини захворювань вуха? Як називаються наука і медична спецільність лікарів, що лікують вушні хвороби?

Завдання на застосування знань

Обґрунтуйте основні правила гігієни слуху, подані в таблиці.

Правило

Анатомо-фізіологічне обґрунтування

Регулярно мити вуха

Не слід тамувати чхання

Не слід голосно сякатись

Оберігайте вуха від занадто сильних звуків

Не зловживайте навушниками для прослуховування музики (не більш ніж 1 год на день)

Своєчасно лікуйте захворювання глотки

При болях у вусі негайно звертайтеся до лікаря

Під час нежиті користуйтеся одноразовими серветками

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке слухова сенсорна система? 2. Назвіть відділи слухового аналізатора. 3. Що таке вухо людини? 4. Назвіть відділи органа слуху. 5. Що таке слух? 6. Назвіть основні процеси слуху.

7-9

7. Яке значення має слухова сенсорна системи? 8. Як функції органу слуху пов'язані з його будовою? 9. Як відбувається сприйняття слухової інформації в людини?

10-12

10. Застосуйте знання для обґрунтування необхідності дотримання правил профілактики порушень слуху та попередження захворювань органу слуху.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.