Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Жити - означає відчувати впливи,

щомиті реагуючи на будь-які зміни в довкіллі.

«Основи системної біології»

Узагальнення теми 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

НЕРВОВА СИСТЕМА - сукупність структур нервової тканини, які здійснюють сприйняття, аналіз і передачу інформації, що забезпечує пристосованість організму до постійних змін довкілля.

Функції нервової системи в організмі людини

Функція

Сутність

Інформативна

Сприймання впливів середовища на організм

Провідникова

Перетворення інформації на нервові імпульси та їхнє проведення

Інтегративна

Аналіз інформації, загальний контроль усіх дій та об'єднання усіх органів організму в єдине ціле

Рефлекторна

Формування пристосувальних реакцій відповідно до впливів середовища

Анатомічно нервову систему поділяють на центральну й периферичну, а функціонально - на соматичну та вегетативну.

Таблиця 27. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА (ЦНС) - основна частина нервової системи, що здійснює аналіз інформації та передачу імпульсів для рефлекторної відповіді, розміщена в порожнині черепа й хребтовому каналі (утворена сірою й білою речовиною)

ГОЛОВНИЙ МОЗОК - відділ ЦНС, що розташований у черепі та виконує рефлекторну, провідникову, інформативну й інтегративну функції

СПИННИЙ МОЗОК - частина ЦНС, що розташований у каналі хребта та виконує рефлекторну й провідникову функції

Відділи головного мозку

1. Великий, або кінцевий (дві півкулі)

2. Проміжний (таламус і гіпоталамус)

3. Середній (ніжки мозку, дах мозку)

4. Задній (міст та мозочок)

5. Довгастий

Відділи спинного мозку

1. Шийний (8 сегментів)

2. Грудний (12 сегментів)

3. Поперековий (5 сегментів)

4. Крижовий (5 сегментів)

5. Куприковий (1 сегмент)

Периферична нервова система (ПНС) - частина нервової системи з нервів, вузлів, сплетень, що містяться за межами ЦНС, сполучені з головним і спинним мозком, здійснюють передачу нервових імпульсів (утворена 12 парами черепно-мозкових, 31 парою спинномозкових нервів, нервовими вузлами, нервовими сплетеннями)

Вегетативна нервова система - частина НС із рухових нервових волокон, що забезпечує іннервацію внутрішніх органів, ендокринних залоз, кровоносних судин, пристосовуючи їх до потреб всього організму

Соматична нервова система - частина НС із чутливих і рухових нервових волокон, що забезпечує іннервацію опорно-рухового апарату, шкіри й органів чуття

Отже, нервова система є регуляторною системою організму людини, що забезпечує зв'язок із середовищем та здійснює нервову регуляцію його функцій.

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Тест-застосування 8. НЕРВОВА СИСТЕМА

1. Як називається процес поширення по нервах імпульсів, що виникли в смакових рецепторах язика під час споживання холодного морозива?

А збудження

Б фільтрація

В гальмування

Г реабсорбція

2. Де відбувається аналіз інформації від удару неврологічним молоточком по ділянці під колінною чашечкою?

А у рецепторах

В у головному мозку

Б у спинному мозку

Г у рухових волокнах

3. Сильний удар у сонячне сплетення призводить до сильного болю, різкого зниження частоти серцевих скорочень, зупинки дихальних рухів тому, що в сплетенні є...

А нервові вузли з чутливими волокнами від внутрішніх органів

Б біла речовина для проведення імпульсів

В нервові центри рефлексів дихання й серцевої діяльності

Г нервові вузли з руховими волокнами до внутрішніх органів

4. Назвіть найбільший за довжиною та діаметром нерв організму людини:

А блукаючий

Б сідничний

В стегновий

Г ліктьовий

5. Укажіть правильну послідовність оболонок спинного мозку, починаючи ззовні:

А тверда, м'яка та павутинна

В м'яка, тверда та павутинна

Б павутинна, тверда та м'яка

Г тверда, павутинна та м'яка

6. Яка маса головного мозку в дорослої людини з масою тіла 80 кг, якщо на мозок припадає близько 2 % від маси тіла?

А 1,3 кг

Б 1,4 кг

В 1,5 кг

Г 1,6 кг

7. Укажіть назву найбільшого із черепно-мозкових нервів, що іннервує шию, голову, грудну та черевну порожнини:

А блукаючий

Б зоровий

В трійчастий

Г нюховий

8. Ви зайшли до перегрітого приміщення, у вас розширюються судини шкіри, посилюється потовиділення, частішає дихання. Який відділ головного мозку керує цими реакціями?

А гіпоталамус

Б мозочок

В середній мозок

Г довгастий мозок

9. Якщо ви праворука людина, тренуйтесь писати або чистити зуби лівою рукою. Це ...

А злагоджує роботу півкуль

Б тренує праву півкулю

В тренує ліву півкулю

Г розвиває кору обох півкуль

10. Який із відділів нервової системи пожвавлює роботу органів в організмі учнів під час виконання цікавих творчих завдань?

А парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи

Б симпатичний відділ вегетативної нервової системи

В соматична нервова система

Г ретикулярна формація

11. «Жонглер зупинився у центрі площі, дістав три апельсини й почав ними жонглювати. Люди зібралися в коло й дивувалися грації та пластичності його рухів...» (Пауло Коельйо, «Мактуб»). Яка структура головного мозку забезпечує такі вправні рухи?

А кора великого мозку

Б проміжний мозок

В підкірка великого мозку

Г довгастий мозок

12. Укажіть назву речовини-нейромедіатора, що виробляється нейронами та викликає почуття щастя й задоволення в людини:

А дофамін

Б адреналін

В інсулін

Г ацетилхолін

ГДЗ до підручника можна знайти тут.