Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Усі життєві прояви в організмі - чи то простий чи то

складний м'язовий рух, робота травних залоз, обмін речовин

тощо - здійснюються за участю нервової системи.

«Анатомія людини»

§ 35. НЕРВОВА СИСТЕМА

Основні поняття й ключові терміни: НЕРВОВА СИСТЕМА. Нервові центри. Центральна нервова система. Периферична нервова система.

Пригадайте!

Що таке нервова регуляція?

Поміркуйте!

Один із засновників неврології, Сантьяго Рамон-і-Кахаль (1852-1934), писав: «Як ентомолог, який переслідує яскраво забарвленого метелика, я полював в казковому саду сірої речовини за нейронами з їх елегантними формами, що нагадували таємничих метеликів душі, тріпотіння крилець яких - цілком можливо, колись - хто знає? - зможе прояснити таємницю душевного світу». А як організований цей казковий сад нервової системи?

ЗМІСТ

Яка організація та значення нервової системи людини?

Нервова система людини утворена близько 20 мільярдами зірчастих, видовжених, пірамідальних, овальних, кубічних нейронів, що мають нервові закінчення. Ці розгалуження відростків сприймають інформацію із середовища (чутливі закінчення), з’єднують нейрони (синаптичні закінчення) і передають імпульси на робочі органи (рухові закінчення).

Органи нервової системи побудовані із сірої та білої речовини. Скупчення тіл нейронів та їх коротких відростків у межах ЦНС утворює сіру речовину, а сукупність їхніх довгих відростків - білу речовину. Нейрони сірої речовини утворюють нейронні сітки для аналізу інформації, а біла речовина здійснює проведення імпульсів.

Іл. 77. Сіра (на поверхні) і біла (всередині) речовина головного мозку людини

За межами ЦНС нейрони утворюють нервові вузли. Вони побудовані з багатьох нейронів і захищені сполучнотканинною капсулою. Розташовані вузли в органах або навколо органів по ходу нервів і забезпечують обробку й перерозподіл імпульсів.

Для швидкого проведення імпульсів та надійного з’єднання нервових центрів з органами і тканинами організму нервова система має нерви. У будові нерва виділяють аксони (1), що вкриті мієліновою оболонкою (2) (іл. 78). Разом вони утворюють нервові волокна (3). Всередині нервів проходять кровоносні судини (4). Ззовні нерви вкриті сполучнотканинною оболонкою (5), в товщі нерва є жирова тканина (6), нервові пучки (7) з власною внутрішньою оболонкою (8). Нерви поділяють на: рухові (містять рухові волокна), чутливі (мають чутливі волокна) та змішані (побудовані з чутливих і рухових волокон).

Іл. 78. Будова нерва

Така організація нервової системи спрямована на здійснення чотирьох основних функцій.

Таблиця 26. ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Функція

Сутність

Інформативна

Сприймання впливів середовища на організм

Провідникова

Перетворення інформації у нервові імпульси та їхнє проведення

Інтегративна

Аналіз інформації, контроль дій та об'єднання складових частин організму в єдине ціле

Рефлекторна

Формування відповідних пристосувальних реакцій організму

Отже, НЕРВОВА СИСТЕМА - це сукупність структур нервової тканини, які здійснюють сприймання, аналіз і передачу інформації, що забезпечує пристосування організму до впливів середовища.

Що є осередками аналізу інформації в організмі людини?

Для забезпечення аналізу інформації та рефлекторної діяльності в нервовій системі існують нервові центри. Як ви вже знаєте, рефлекторна дуга кожного рефлексу має центральну частину, розташовану в головному чи спинному мозку. Наприклад, центр колінного рефлексу - в поперековому відділі спинного мозку, центри дихання, слиновиділення, серцевої діяльності - в довгастому відділі головного мозку.

Нервові центри людини порівнюють з мініатюрними копіями зір, навколо яких зосереджені «планети» - окремі групи клітин. Ці «зорі» складаються з багатьох сотень нейронів, при цьому їхня роль у нервовому центрі неоднакова: одні нейрони обов’язково беруть участь в здійсненні рефлексу, інші виконують допоміжну роль. Крім того, до нервового центру (наприклад, дихального) можуть входити нейрони-ритмоводії, які забезпечують автоматію.

Всі нервові центри мають ряд спільних властивостей. Нервові центри одних життєвих функцій пов’язані з центрами інших. Так, під час споживання їжі змінюються не лише діяльність травних залоз, а й дихання, кровообіг, робота серця, оскільки центри цих функцій взаємодіють між собою (взаємодія центрів). При тривалому збудженні у нервових центрах розвивається втома, що проявляється поступовим зниженням, а потім і припиненням рефлексу (втомлюваність центрів). Втома нервових центрів пов’язана зі зменшенням запасів речовин та енергії, необхідних для роботи нейронів. З припиненням впливу подразника на організм збудження в нервовому центрі може зберігатися (післядія збудження). Тривалість цього збереження у різних центрів за різних умов є різною - від кількох секунд до багатьох років, що має значення для процесів пам’яті.

Отже, нервові центри - складна сукупність нейронів, що є осередками для аналізу інформації та здійснення регуляції певної функції організму.

Які є відділи нервової системи?

Для зручності вивчення нервову систему людини поділяють на центральну і периферичну.

Центральна нервова система (ЦНС) - основна частина нервової системи, до складу якої входять головний та спинний мозок. Значення ЦНС полягає у здійсненні складних рефлекторних реакцій, що забезпечують діяльність органів й систем організму. До того ж ЦНС забезпечує зв’язок організму з навколишнім середовищем. Відділи ЦНС побудовані з білої й сірої речовини.

Периферична нервова система (ПНС) - частина нервової системи, що розташована поза головним і спинним мозком. Основу цього відділу становлять нерви, нервові вузли, нервові сплетення. Основною функцією ПНС є передача нервових імпульсів по всьому організму. Нерви ПНС поділяють на спинномозкові та черепномозкові. Спинномозкові нерви є змішаними, їх у людини 31 пара, і вони іннервують усі ділянки тіла людини, розташовані нижче шиї. Черепномозкові нерви відходять від головного мозку і можуть бути чутливими, руховими і змішаними. Усього черепномозкових нервів є 12 пар, і вони іннервують органи чуття і деякі м’язи.

Іл. 79. Нервова система людини: 1 - головний мозок; 2 - черепно-мозкові нерви (12 пар); 3 - спинний мозок; 4 - спинномозкові нерви (31 пара)

Функціонально нервову систему прийнято поділяти на соматичну й автономну (вегетативну). Соматична нервова система забезпечує діяльність скелетних м’язів, органів чуттів, залоз зовнішньої секреції, шкіри, а вегетативна нервова система відповідає за діяльність внутрішніх органів, залоз секреції, кровоносних судин.

Отже, нервову систему умовно поділяють на центральну, до якої входять спинний і головний мозок, та периферичну, яку утворюють нервові структури за межами центральної.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Самостійна робота на застосування знань

Завдання 1. Визначте назви позначених елементів будови та їхнє значення в нервовій діяльності.

Назва

Функція

1 -

2 -

3 -

4 -

Завдання 2. Заповніть таблицю в робочому зошиті й доведіть значення названих структур для забезпечення функцій нервової системи.

Назва структури

Особливості будови

Функція

Нервові закінчення

Синапси

Сіра речовина

Біла речовина

Нерви

Нервові вузли

Нервові центри

Біологія + Музика

«Музика, створена великими композиторами, має цілющу силу. Як ліки від головного болю пропонуються «Весняна пісня» Мендельсона, «Гуморески» Дворжака.Романтична музика Шуберта, Шумана, Чайковського, Ліста створює відчуття вільного простору. Рок-музика в стилі Елвіса Преслі, «Роллінг стоунз» в невеликій кількості може зняти нервове і м’язове напруження. Але найчудодійнішими для нервової системи є мелодії у Моцарта...» - так описано вплив музики на організм. Застосуйте свої знання й запропонуйте пояснення позитивного впливу музики на нервову систему.

Біологія + Хімія

Кураре - найсильніша із рослинних отрут, що її виготовляють з кори рослини Strychnos toxifera (стріхнос отрутоносний). Індіанці Південної Америки змащували накінечники своїх стріл для полювання на тварин. У 1851 році Клод Бернар отримав кураре у подарунок від Наполеона ІІІ і своїми дослідами довів, що отрута не впливає ні на м’язи, ні на нерви. Пізніші дослідження науковців показали, що паралізуюча дія отрути відбувається на рівні синапсів. Як відбувається блокування передачі імпульсів за допомогою хімічних речовин?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке нервова система? 2. Назвіть функції нервової системи людини. 3. Що таке нервові центри? 4. Наведіть приклади нервових центрів. 5. Що таке центральна нервова система? 6. Що таке периферична нервова система?

7-9

7. Опишіть організацію та значення нервової системи людини. 8. Що є осередками аналізу інформації в організмі людини? 9. Які є відділи нервової системи?

10-12

10. Доведіть значення структур нервової системи для забезпечення її функцій.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.