Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основний принцип будівельної механіки живого - за найменшої затрати

матеріалу і великої легкості забезпечити максимальну міцність споруди.

«Анатомія людини»

§ 30. СКЕЛЕТ ЛЮДИНИ

Основні поняття й ключові терміни: СКЕЛЕТ ЛЮДИНИ. Череп. Скелет тулуба. Скелет кінцівок.

Пригадайте!

Що таке кістка?

Поміркуйте!

Кістка людини міцніша за граніт, за міцністю наближається до міді й заліза, а за пружністю переважає дуб. Так, стегнова кістка людини у вертикальному положенні може витримувати вантаж масою майже 1 500 кг, хоча її власна маса становить лише 200 г. Які ж особливості будови й хімічного складу зумовлюють таку міцність кісток?

ЗМІСТ

Яка будова й функції скелета людини?

Скелет (від грец. скелетос - висохлий) людини складається з кількох відділів: скелета голови (череп), скелета тулуба та скелета кінцівок.

Іл. 67. Скелет людини: 1 - череп; 2 - плечовий пояс; 3 - грудна клітка; 4 - плечова кістка; 5 - ліктьова кістка; 6 - променева кістка; 7 - хребет; 8 - тазовий пояс; 9 - крижі; 10 - стегнова кістка; 11 - велика гомілкова кістка; 12 - мала гомілкова кістка; 13 - стопа; 14 - кисть

Скелет людини

І. Скелет голови

Мозковий відділ

Лицевий відділ

ІІ. Скелет тулуба

Хребет

Грудна клітка

ІІІ. Скелет кінцівок

Плечовий пояс

Скелет вільної верхньої кінцівки

Тазовий пояс

Скелет вільної нижньої кінцівки

Череп - частина скелета людини, який захищає головний мозок і органи чуттів. У черепі людини розрізняють два відділи - мозковий, у якому містяться головний мозок і органи чуття, та лицевий, який утворює основу дихального апарату й травного каналу.

Скелет тулуба - частина скелета, яка захищає спинний мозок та органи грудної порожнини. Скелет тулуба складається з хребта й грудної клітки. Хребет є віссю скелета й побудований із хребців. Він виконує опорну (передає масу тіла на кінцівки, зв’язує частини тіла), захисну (захищає спинний мозок) та рухову (повертає тулуб) функції. Грудна клітка утворена грудними хребцями, ребрами та грудиною. Вона забезпечує дихання та захищає серце й легені.

Скелет кінцівок - це частина скелета, що забезпечує опору й переміщення тіла в просторі. Скелет верхніх кінцівок складається з плечового пояса (лопатки й ключиці) та скелета вільної верхньої кінцівки (плеча, передпліччя та кисті). Верхні кінцівки в людини є органами праці. У скелеті нижньої кінцівки розрізняють тазовий пояс і скелет вільної нижньої кінцівки (стегно, гомілку й стопу). Нижні кінцівки виконують функції опори й переміщення, утримують тіло у вертикальному положенні.

Будова скелета людини має багато спільного зі скелетом хребетних тварин: хімічний склад кісток, з’єднання кісток, будова кісток, основні частини скелета тощо. Це свідчить про єдність їхнього походження та філогенетичну спорідненість.

Проте скелет людини має ряд особливостей, властивих лише йому. Ці особливості пов’язані з прямоходінням, працею й мовою.

Отже, СКЕЛЕТ ЛЮДИНИ - сукупність кісток і хрящів, що з'єднуються у відділи для забезпечення життєдіяльності організму.

Які особливості скелета людини?

Череп людини має мозковий та лицевий відділи. Мозковий відділ складається з 8 кісток, які з’єднані нерухомо за допомогою швів. Непарними кістками є лобна, потилична, клиноподібна та решітчаста, а парними - тім’яні й скроневі. Лицевий відділ також має парні (верхньощелепні, виличні, носові, піднебінні, слізні та нижню носову раковину) і непарні (нижньощелепну і під’язикову) кістки. У людини мозковий відділ черепа розвинений краще, ніж лицевий, що зумовлено збільшенням маси головного мозку й ослабленням функції щелеп. У зв’язку з розвитком членороздільної мови в людини з’являється підборідний виступ нижньої щелепи.

Іл. 68. Кістки черепа: 1 - лобова; 2 - тім'яна; 3 - клиноподібна; 4 - скронева; 5 - потилична; 6 - носова; 7 - слізна; 8 - вилична; 9 - верхньощелепна; 10 - нижньощелепна

Скелет тулуба людини утворюють хребет та грудна клітка. Хребет у людини має 4 вигини: два вперед - лордози (шийний і поперековий), два назад - кіфози (грудний, крижовий). Вигини хребта в процесі еволюції з’явились у людини як пристосування до прямоходіння. Хребет людини складається із 33-34 хребців, з’єднаних у відділи: шийний (7 хребців), грудний (12 хребців), поперековий (5 хребців), крижовий (5 хребців зростаються з утворенням крижової кістки) та куприковий (4-5 хребців, що зростаються з утворенням куприка). Грудна клітка утворена ззаду грудними хребцями, спереду - грудиною, а з боків - ребрами. У людини грудна клітка сплющена спереду назад, що пов’язано з вертикальним положенням тіла й зміною функцій верхніх кінцівок.

Іл. 69. Скелет тулуба людини

Скелет кінцівок має чотири відділи. Пояс верхніх кінцівок (плечовий пояс) утворюють парні ключиці й лопатки. У людини розширені лопатки й добре розвинуті ключиці забезпечують велику рухливість плечового суглоба і вільної верхньої кінцівки. Скелет вільної верхньої кінцівки має плечову, ліктьову й променеву кістки та кістки кисті. До складу кисті входять п’ясток з 5 кісточок, зап’ясток з 8 кісточок і кістки пальців. Великий палець має дві фаланги, усі інші - по 3 (усіх фаланг пальців 14). У кисті людини великий палець протиставлений решті, спостерігається збільшення розмірів п’ясткових, зап’ясткових кісток і фаланг пальців. Це пов’язано з формуванням руки як органа праці, що може виконувати велику кількість дуже точних рухів. Пояс нижніх кінцівок (тазовий пояс) включає дві кульшові кістки, утворені окремими кістками, що зростаються після 16 років. Таз у людини широкий і міцний, слугує для підтримання й захисту внутрішніх органів під час прямоходіння. Скелет вільної нижньої кінцівки з’єднує стегнову, малогомілкову і великогомілкову кістки, надколінну чашечку та кістки стопи: плесно з 5 кісточок, заплесно з 7 кісточок і кістки пальців (мають 14 фаланг). Пристосуванням до прямоходіння є масивні й міцні стегнові кістки та аркоподібна стопа з малорухливими пальцями.

Іл. 70. І. Кисть людини (1 - зап'ясток; 2 - п'ясток; 3 - фаланги пальців). ІІ. Стопа людини (1 - заплесно; 2 - плесно; 3 - фаланги пальців)

Отже, формування особливостей скелета людини відбувалося як пристосування до прямоходіння, праці та мови.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Самостійна робота з ілюстраціями

Порівняйте скелет людини зі скелетом горили та знайдіть ознаки подібності та відмінності. Зробіть висновок про причини подібності та відмінності.

ПОДІБНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ Й ГОРИЛИ

Відділ скелета

Ознака

подібності

відмінності

Череп

Хребет

Грудна клітка

Плечовий пояс

Тазовий пояс

Верхні кінцівки

Нижні кінцівки

Біологія + Космос

Космічна біологія - біологічна наука, що вивчає можливість існування живих організмів у космосі та на інших планетах, крім Землі. Ця наука розглядає вплив на живі організми умов космосу: гравітації, температури, життя у вакуумі. Які зміни розвиваються в скелетній системі людини під час перебування в космосі?

Біологія + Медицина

Під час виконання фізичних вправ поліпшується кровообіг, завдяки чому рівень Кальцію в кістках буде завжди в межах норми. Крім цього, фізичні вправи допомагають м’язам ставати розвинутішими, створюючи свого роду «м’язовий скелет», який бере на себе частину навантаження, знижуючи тим самим навантаження на скелет. Пам’ятайте: у будь-якому віці фізична активність допоможе поліпшити стан суглобів, підтримувати кісткову масу, попередити переломи й остеопороз. Що таке остеопороз? Які харчові продукти містять багато Кальцію?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке скелет людини? 2. Назвіть основні відділи скелета людини. 3. Що таке череп? 4. Що таке скелет тулуба? 5. Що таке скелет кінцівок? 6. Назвіть причини особливостей скелета людини.

7-9

7. Опишіть будову й функції скелета людини. 8. Назвіть особливості черепа й хребта людини. 9. Назвіть особливості скелета кінцівок людини.

10-12

10. Порівняйте скелет людини й ссавців.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.