Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Кров людська не водиця, проливати не годиться.

Українське прислів'я

§ 20. ГРУПИ КРОВІ. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ. ЗСІДАННЯ КРОВІ

Основні поняття й ключові терміни: ГРУПИ КРОВІ. Переливання крові. ЗСІДАННЯ КРОВІ.

Пригадайте!

Що таке кров?

Знайомтеся!

Карл Ландштейнер (1868-1943) - австрійський лікар, імунолог. У 1900 році К. Ландштейнер взяв кров у себе та в п’яти своїх співробітників, відділив плазму від еритроцитів та змішав еритроцити з плазмою крові різних осіб. За наявністю або відсутністю склеювання еритроцитів у різних зразках поділив кров на групи, які надалі почали називати групами крові системи АВ0 (читається «А-Бе-нуль»). У 1930 році Ландштейнеру було присуджено Нобелівську премію з фізіології і медицини «за відкриття груп крові людини».

ЗМІСТ

За якими ознаками розрізняють групи крові?

ГРУПИ КРОВІ - це спадкові ознаки крові, що не змінюються впродовж життя людини. У 1901 році, коли К. Ландштейнер опублікував результати своїх досліджень, було започатковано відкриття систем груп крові. Сьогодні їх відомо вже понад тридцяти: система АВ0, резус-система, системи Даффі, Льюїс, Лютеран, Келл, Кідд та ін.

Групи крові за системою АВ0 визначаються наявністю в еритроцитах антигенів А і В та сполук плазми крові - антитіл α і β. За комбінацією цих речовин виокремлюють 4 групи крові: І (0) - немає антигенів А і В, але є антитіла α і β; ІІ (А) - містить антигени А і антитіла β; ІІІ (В) - має антигени В та антитіла α; IV (АВ) - антигени А і В, антитіл α і β немає. Склеювання (аглютинація) еритроцитів відбувається в результаті реакції антиген-антитіло, тобто коли антиген А зустрічається з антитілами α, а антигени В - з антитілами β.

За статистикою, найпоширенішою є І (0) група крові (33,5 % населення), а найменш поширеною - IV (АВ) (5 % населення). Розподіл людей з певною групою крові за системою АВ0 має свої відмінності у різних країнах. Так, в українців найпоширенішою є друга група (А) - 40 %. Далі йдуть І (0) - 37 %, ІІІ (В) - 17 %, IV (АВ) - 6 %.

За резус-системою виокремлюють дві групи крові: резус-позитивну та резус-негативну. В еритроцитах більшості людей (85 %) є антиген, виявлений уперше К. Ландштейнером та Р. Вінером у 1940 році в крові мавп макак (Macacus rhesus), і тому названий резус-фактором. Відсутність його виявлено в 15 % людей. За його наявністю чи відсутністю кров називають резус-позитивною (Rh+-кров) чи резус-негативною (Rh--кров). Якщо Rh+-кров перелити людині з R--кров’ю, то в неї утворяться Rh-антитіла й виникне резус-конфлікт. Повторне введення такій людині Rh+-крові може спричинити склеювання еритроцитів і важкі ускладнення. Резус-фактор має значення не тільки під час переливання крові, а й під час вагітності. Якщо у Rh--жінки формується Rh+-плід, то його кров призводить до утворення в крові матері Rh-антитіл.

Іл. 44. Виникнення резус-конфлікту в людини

Отже, групу крові визначають за наявністю чи відсутністю в еритроцитах та плазмі певних антигенів та антитіл.

Які сучасні принципи переливання крові?

Переливання крові - операція, що полягає в перенесенні в організм певної кількості крові або її компонентів. Переливання крові здійснюють у разі великих втрат крові, деяких захворюваннь тощо. Людина, яка дає кров, називається донором, а та, яка одержує, - реципієнтом. Люди з І (0) групою крові теоретично є універсальними донорами, а люди з IV (АВ) - універсальними реципієнтами. У дорослої людини без шкоди для її здоров’я можна взяти 200 мл крові. Донорську кров консервують, добавляючи спеціальні речовини, що запобігають її зсіданню. Таку кров можна зберігати тривалий час.

Переливання крові, згідно із сучасними рекомендаціями, здійснюється з урахуванням певних положень: а) для переливання використовують лише одногрупну кров; б) у деяких випадках людина з IV (AB) групою крові може стати «універсальним донором» плазми, оскільки в його крові немає антитіл; в) не слід користуватися кров’ю одного й того самого донора під час повторного переливання, тому що обов’язково відбудеться імунізація до однієї із систем; г) найкращим донором є людина, яка сама для себе може здати кров (заздалегідь). Сьогодні для переливання використовують цільну кров (рідше), компоненти крові (еритроцитарна маса, лейкоцитарна маса, тромбоцитарна маса, плазма), кровозамінники (поліглюкін, желатиноль, сольові розчини та ін.).

Іл. 45. Схема переливання груп крові за системою АВ0

Отже, правильне визначення групи крові є життєво важливим для людини, яка потребує переливання крові, тому що несумісність груп крові донора та реципієнта може призвести до зсідання крові й смерті хворого.

Які основні етапи зсідання крові?

ЗСІДАННЯ КРОВІ - захисна реакція організму, що попереджає втрату крові при пошкодженні судин. У процесі зсідання крові беруть участь білки, вітаміни (вітамін К), солі Кальцію тощо. Зсідання крові розпочинається через 1-2 хв після початку кровотечі й закінчується утворенням тромбу через 3-5 хв.

У процесі зсідання крові виокремлюють три основні етапи. На першому етапі руйнуються тромбоцити й вивільняється тромбопластин. Під час другого етапу розчинений у плазмі крові протромбін під дією тромбопластину та йонів Кальцію перетворюється на тромбін. Третій етап зсідання крові пов’язаний із перетворенням розчинного в плазмі крові фібриногену на нерозчинний волокнистий білок - фібрин. Нитки фібрину переплітаються, між ними затримуються клітини крові, формується кров’яний згусток, що щільно закупорює рану й припиняє кровотечу.

Іл. 46. Каскадний механізм зсідання крові

Процес утворення фібрину врівноважується утворенням певної кількості фібринолізину, що розчиняє тромби. Крім того, в організмі людини існує й протизсідальна система, основою якої є гепарин (сполука, що утворюється спеціальними клітинами багатьох органів, зокрема печінки та легень).

Отже, в організмі людини функціонують системи зсідання крові (фібрин), протизсідальна (гепарин) і фібринолітична (фібринолізин), що є виявом захисних реакцій, спрямованих на збереження об'єму рідин внутрішнього середовища.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Самостійна робота з ілюстраціями

Групу крові за системою АВ0 визначають за допомогою методу стандартних сироваток ІІ і ІІІ груп. На тарілку наносять краплину крові кожної із груп, за допомогою піпетки добавляють по краплині досліджуваної крові. За відсутністю чи наявністю склеювання в краплинах сироватки визначте групу крові для кожного з чотирьох варіантів. Застосувавши знання про визначення груп крові за системою АВ0, поясніть результати.

Біологія + Психологія

Чи знаєте ви, що японці під час знайомства часто запитують: «Яка у вас група крові»? На думку японців, група крові визначає індивідуальні особливості кожної людини. Так, японський учений Масахіко Номі написав книжку «Ви такі, яка ваша група крові», у якій довів взаємозв’язок основних рис характеру людини з її групою крові. Ось уривки з цієї книжки:

«І групу крові має людина, яка прагне завжди бути лідером. Якщо вона поставить собі мету, за неї боротиметься, поки не досягне. Уміє вибирати напрям, щоб рухатися вперед. Вірить у свої сили, не позбавлена емоційності. Проте в неї є й слабкості: вона дуже ревнива, метушлива, надмірно амбітна.

II групу крові має людина, яка любить гармонію, спокій і порядок. Такі люди добре співпрацюють з іншими людьми, вони чутливі, терплячі та доброзичливі. Їхні слабкості - упертість і нездатність розслаблятися.

III групу крові має людина-індивідуаліст, схильна робити так, як їй подобається. Вона легко пристосовується, гнучка, має добре розвинуту уяву. Проте бажання бути незалежною часто є надмірним і перетворюється на слабкість.

IV група крові в спокійних і врівноважених, їх люди зазвичай люблять і відчувають себе добре поряд з ними. Власники цієї групи крові вміють розважати, тактовні та справедливі до оточуючих. Але інколи вони бувають дуже різкими, крім того, довго вагаються, коли приймають рішення...».

А яка у вас група крові?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке групи крові? 2. Назвіть основні системи груп крові. 3. Що таке переливання крові? 4. Які люди теоретично є універсальними донорами, а які - універсальними реципієнтами? 5. Що таке зсідання крові? 6. Яке значення має зсідання крові?

7-9

7. За якими ознаками розрізняють групи крові? 8. Назвіть сучасні принципи переливання крові. 9. Назвіть основні етапи зсідання крові.

10-12

10. Чому в здорової людини кров у судинах не зсідається?

ГДЗ до підручника можна знайти тут.