Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Дихання є одним із основних проявів обміну речовин

і енергії між організмом та навколишнім середовищем.

Біологічний словник

Узагальнення теми 3. ДИХАННЯ

ДИХАННЯ - сукупність фізичних і хімічних процесів, у ході яких здійснюються надходження кисню в організм, його доставка та використання клітинами для отримання енергії і виведення з організму вуглекислого газу.

Таблиця 9. ДИХАННЯ ЛЮДИНИ

Етапи дихання

Типи дихання

I. Зовнішнє дихання (газообмін)

II. Транспорт газів в організмі

III. Внутрішнє дихання

1. Грудне (реберне)

2. Черевне (діафрагмальне)

3. Змішане (реберно-діафрагмальне)

Процеси дихання

Значення дихання

1. Вентиляція легень (конвекція)

2. Газообмін у легенях (дифузія)

3. Перенесення газів кров'ю (конвекція)

4. Газообмін у тканинах (дифузія)

5. Клітинне дихання (окиснення в мітохондріях)

1. Повітроносна функція

2. Видільна функція

3. Функція газообміну

4. Теплорегуляторна

5. Захисна

6. Чуттєва

7. Звукоутворювальна

Органи дихання

Регуляція дихання

I. Повітроносні шляхи:

носова порожнина (cavitas nasi)

глотка (pharynx)

гортань (larinx)

трахея (trachea)

бронхи (bronchos)

II. Органи газообміну:

легені (pneumon, pulmones)

I. Нервова регуляція (дихальний центр довгастого мозку):

- мимовільна нервова регуляція (завдяки автоматії дихального центру - безумовно-рефлекторна діяльність);

- довільна нервова регуляція (кора півкуль - умовно-рефлекторна діяльність)

II. Гуморальна регуляція (залежить від СО2)

Хвороби органів дихання

Методи дослідження дихання

I. Інфекційні хвороби (грип, туберкульоз, риніт, ларингіт, фарингіт, бронхіт, трахеїт, пневмонія, ангіна, кір, краснуха та ін.)

II. Неінфекційні хвороби (пневмоторакс, бронхіальна астма, силікози, антракози, азбестози, онкологічні хвороби та ін.)

1. Флюорографія

2. Томографія

3. Спірометрія

Організм людини одержує ЕНЕРГІЮ завдяки окисненню простих поживних сполук. Цьому сприяє надходження кисню під час ДИХАННЯ із зовнішнього середовища, оскільки суттєвих власних запасів цього газу організм людини не має.

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 4. ДИХАННЯ ЛЮДИНИ

І. Завдання на вибір правильного варіанта відповіді серед трьох запропонованих (по 0,5 бала за кожне із чотирьох).

1. Укажіть етап дихання, під час якого відбувається газообмін із зовнішнім середовищем:

А зовнішнє дихання

Б транспорт газів

В внутрішнє дихання

2. Укажіть метод визначення ЖЄЛ людини:

А флюорографія

Б томографія

В спірометрія

3. Укажіть, який із утворів закриває вхід у гортань під час ковтання їжі:

А м'яке піднебіння

Б язик

В щитоподібний хрящ

4. Укажіть сполуку, що транспортує кисень в організмі людини:

А пепсин

Б глюкоза

В гемоглобін

II. Завдання на вибір двох правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих (по 1 балу за кожне з трьох).

5. Назвіть верхні дихальні шляхи людини:

А носова порожнина

Б глотка

В гортань

Г бронхи

6. Укажіть м'язи, що здійснюють вдих людини в стані спокою:

А міжреберні

Б колові

В діафрагма

Г грудні

7. Назвіть хвороби органів дихання:

А панкреатит

Б пневмонія

В гастрит

Г ангіна

ІІІ. Завдання на вибір трьох правильних варіантів відповіді з шести запропонованих (по 1,5 бала за кожне).

8. Назвіть об'єми, що утворюють життєву ємність легень:

А дихальний

Б залишковий

В додатковий

Г мертвий простір

Д резервний

Е функціональний

9. Укажіть нижні повітроносні шляхи:

А носова порожнина

Б глотка

В гортань

Г трахея

Д бронхи

Е легені

IV. Завдання на комбінування відповіді (по 2 бали за кожне).

10. Укажіть послідовність органів дихання, крізь які повітря проходить під час видиху: а - трахея; б - носова порожнина; в - гортань; г - бронхи; д - носоглотка; е - легені.

1

2

3

4

5

6

11. Розподіліть названі процеси за етапами дихання: 1 - хімічне розщеплення поживних речовин; 2 - конвекційне перенесення дихальних газів; 3 - акумулювання енергії в АТФ; 4 - хімічне сполучення кисню з гемоглобіном; 5 - розчинення вуглекислого газу в плазмі крові; 6 - дифузійне переміщення дихальних газів крізь стінки альвеол.

А Зовнішнє дихання

Б Транспорт газів

В Внутрішнє дихання

ГДЗ до підручника можна знайти тут.