Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Травна система в різних організмів різна, але процес

травлення за своєю суттю однаковий.

Основи системної біології

Узагальнення теми 2. ТРАВЛЕННЯ

ТРАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ - сукупність фізичних і хімічних процесів, унаслідок яких відбуваються переміщення й перетворення складних речовин на прості з подальшим їх всмоктуванням у кров і лімфу та видаленням неперетравлених решток.

Таблиця 5. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

Відділ

Особливості будови відділу

Функція системи

Ротова порожнина

Обмежують ротову порожнину губи, щоки, піднебіння, дно. Язик. Зуби (різці, ікла, малі кутні, великі кутні). Слинні дрібні (губні, щічні, піднебінні) та великі (привушні, підщелепні, під'язикові) залози

1. Секреторна

2. Рухова

3. Всмоктувальна

4. Захисна

5. Видільна

6. Регуляторна

Глотка

Носова, ротова й гортанна частини. Стінки зі слизової, м'язової та сполучнотканинної оболонок. Біля входу - кільце Пирогова - Вальдеєра

Стравохід

М'язова оболонка з двох шарів - поздовжнього та колового, підслизова утворює складки

Шлунок

Є вхідна частина, склепіння шлунка, тіло шлунка, вихідна частина. М'язова оболонка з трьох шарів м'язів: поздовжнього, колового і косого. Підслизова основа утворює складки, внутрішня слизова оболонка містить шлункові залози

Тонка кишка

Три відділи: 12-пала, порожня та клубова кишки. Протоки печінки та підшлункової залози. М'язова оболонка з двох шарів м'язів, слизова містить кишкові залози й ворсинки

Товста кишка

Три відділи: сліпа з апендиксом, ободова і пряма. М'язова з двох шарів м'язів. Наявні мутуалістичні мікроорганізми

Таблиця 6. ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Відділ

Основні процеси травлення

Ротова порожнина

1. Фізична обробка їжі (зуби, язик)

2. Хімічне розщеплення вуглеводів (амілази слини)

3. Переміщення їжі (язик, муцин слини)

4. Знезараження їжі (лізоцим слини)

5. Всмоктування компонентів їжі (язик, слизова оболонка)

Шлунок

1. Фізична обробка їжі (денатурація та набрякання їжі)

2. Хімічне розщеплення білків (пепсин)

3. Переміщення їжі (м'язова оболонка, м'язи-затискачі)

4. Знезараження їжі (HCl шлункового соку, лімфовузлики)

5. Всмоктування компонентів їжі (слизова оболонка)

Тонка кишка

1. Фізична обробка їжі (емульгація їжі за допомогою жовчі)

2. Хімічна обробка їжі (трипсин, ліпази, амілази)

3. Переміщення їжі (перистальтичні, маятникоподібні рухи)

4. Знезараження їжі (жовч, лімфатичні вузлики)

5. Всмоктування компонентів їжі (ворсинки)

Товста кишка

1. Фізична обробка їжі (формування калових мас)

2. Хімічна обробка їжі (симбіотичне травлення)

3. Переміщення їжі (перистальтичні рухи, сфінктери)

4. Знезараження їжі (кишковий сік, лімфовузли)

5. Зворотне всмоктування води (слизова оболонка)

Самоконтроль знань

Тест-застосування 3. ТРАВЛЕННЯ

Біологія + Фізика (1 бал) Назвіть метод дослідження органів травлення в людини за допомогою фізичного силового поля та радіохвиль.

А ендоскопія

Б зондування

В рентгенографія

Г магнітно-резонансна томографія

Біологія + Хімія (1 бал) Рентгенологічне дослідження травного каналу здійснюється за допомогою методу штучних контрастів. Для цього піддослідному пропонується «контрастний наповнювач» - суспензія барій сульфату. Вкажіть формулу.

А BaSO4

Б Na2SO3

В CaCO3

Г K3PO4

Біологія + Медицина (1 бал) Введення в організм приладів із світловодами для візуального огляду порожнини органів травного каналу - це...

А ендоскопія

Б зондування

В електрогастрографія

Г рентгенографія

Біологія + Медицина (1 бал) Якби не цей лікар, то не було б у науковому світі Д. І. Менделєєва, вождя національно-визвольного руху Джузеппе Гарібальді та інших. На його честь названо Вінницький національний медичний університет. Назвіть прізвище видатного науковця.

А Боткін С.

Б Павлов І.

В Пирогов М.

Г Мечников І.

Біологія + Логіка (3 бали) Розподіліть названі процеси травлення за відділами травного каналу: 1) хімічне розщеплення лише вуглеводів; 2) хімічне розщеплення білків; 3) хімічне розщеплення білків, жирів і вуглеводів; 4) всмоктування простих поживних речовин та емульгація жирів; 5) подрібнення й склеювання їжі в харчові грудочки; 6) денатурація білків під дією хлоридної кислоти.

А Травлення в ротовій порожнині

Б Травлення в шлунку

В Травлення в кишечнику

Біологія + Наука (1 бал) Володимир Фролькіс (1924-1999) - український науковець зі світовим ім'ям, займався вивченням механізмів старіння. На думку вченого, для того щоб подовжити життя, слід боротися не з природними віковими змінами, а підтримати процеси антистаріння, що є в кожної людини. Як називається наука, що вивчає старіння?

А цитологія

Б геронтологія

В гістологія

Г кардіологія

Біологія + Латина (4 бали) Зіставте названі латиною органи травлення людини із відповідними позначеннями на рисунку й отримайте назву хвороби підшлункової залози: п - cavum oris; т - glandulae salivariae; р - pancreas; и - hepar; а - pharynx; н - esophagus; к - gaster; е - intestinum tenue; т - intestinum crassum; а - appendixvermiformis.

Відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГДЗ до підручника можна знайти тут.