Українська література. Повторне видання. 9 клас. Слоньовська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнюємо вивчене в розділі «Давня українська література»

І рівень. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Давня українська література - це:

 • А література українського Середньовіччя, Ренесансу та Бароко;
 • Б найдавніші взірці писемності нашого народу;
 • В література Київської держави.

2. Найімовірніше, що «Слово о полку Ігоревім...» створив:

 • А народ;
 • Б половецькі хани;
 • В син Ярослава Осмомисла Володимир.

3. Рукописне «Слово о полку Ігоревім...» було виявлене серед інших пам'яток Київської Русі-України:

 • А київським князем Святославом;
 • Б графом О. Мусіним-Пушкіним;
 • В царицею Катериною ІІ.

4. Оригінальна література Київської Русі-України - це:

 • А переклади Святого Письма або його найважливіших частин;
 • Б літературні перекази античних сюжетів;
 • В «Повість минулих літ», «Києво-Печерський патерик».

5. Бароко - це:

 • А домінуючий стиль у мистецтві й літературі XVІІ-XVІІІ ст.;
 • Б усна народна творчість;
 • В оригінальні твори безіменних авторів.

6. Залишив шанувальникам своє ім'я і прізвище у власному творі, виокремивши необхідні літери:

 • А Іван Величковський;
 • Б Іван Вишенський;
 • В Семен Климовський.

7. У часи давньої України був широковідомим своїми гнівно-сатиричними листами-посланнями до польських єпископів:

 • А Семен Климовський;
 • Б Іван Величковський;
 • В Іван Вишенський.

8. Авторами козацьких літописів були:

 • А Іван Вишенський і Дмитро Туптало;
 • Б Дмитро Байда-Вишневецький і Станіслав Оріховський;
 • В Самійло Величко і Григорій Граб'янка.

9. Вертеп - це:

 • А скринька, у якій на Різдво розігрувалися лялькові вистави про народження Месії (верхній поверх), а також комедійні сценки з народного життя (нижній поверх);
 • Б лекції мандрівних дяків для простолюду;
 • В взірець писемності нашого народу.

10. Григорія Сковороду називають:

 • А приятелем поміщика Степана Томари;
 • Б викладачем Острозької академії;
 • В українським Езопом, Сократом і Горацієм.

11. Ідею «сродної праці» Г. Сковорода обстоює у:

 • А вірші «Всякому місту звичай і права»;
 • Б байці «Бджола і Шершень»;
 • В поезії «De libertate».

12. Проміняв чин у придворному царському хорі на мандрівний спосіб життя й уникнув багатьох життєвих пасток (спокуси чином, багатством; гордині, гонитви за славою):

 • А Семен Климовський;
 • Б Григорій Сковорода;
 • В Станіслав Оріховський.

II рівень. Із чотирьох варіантів відповідей виберіть довільну кількість тих, які вважаєте правильними.

1. Героями «Слова о полку Ігоревім...» є:

 • А князі Ігор та Всеволод;
 • Б половецькі хани Кончак і Гза;
 • В новгород-сіверська княгиня Ярославна та великий київський князь Святослав;
 • Г язичницькі боги.

2. Зразками історично-мемуарної прози є:

 • А козацькі літописи;
 • Б «Буквар»;
 • В Острозька Біблія;
 • Г філософські трактати Г. Сковороди.

3. Українська барокова поезія зазнала найвищого розквіту

 • А у часи Григорія Сковороди;
 • Б у період розквіту таланту Івана Величковського;
 • В завдяки пісенній творчості Семена Климовського;
 • Г з причини творчих експериментів тогочасних поетів, створення ними віршів-«раків», віршів-лабіринтів, курйозних віршів, акровіршів.

4. У літературі бароко прийнято поділяти на:

 • А «низьке» і «високе»;
 • Б співане і читане;
 • В створене відомими авторами й анонімне;
 • Г україномовне, латиномовне, польськомовне.

5. Не подають справжнього прізвища або псевдоніма авторів такі козацькі літописи:

 • А літопис Григорія Граб'янки;
 • Б літопис Самійла Величка;
 • В «Історія русів»;
 • Г «Літопис Самовидця».

6. У козацьких літописах їхніми авторами насамперед описуються події:

 • А Хмельниччини;
 • Б Великої Руїни;
 • В «чорних» козацьких рад і кривавої боротьби за булаву;
 • Г княжих міжусобиць.

IІІ рівень. У вигляді твору-мініатюри спростуйте або аргументовано доведіть слушність однієї з нижче поданих думок.

А «Краще серед жебраків голод і холод з правдою терпіти, ніж, царем ставши, правди не хотіти» (Семен Климовський);

Б «Не всяка людина має право бути при владі, а лише така, що за природою своєю прагне до правди і справедливості» (Станіслав Оріховський);

В «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися» (Григорій Сковорода).