Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Слоньовська - Нова програма

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І рівень. Виберіть правильні варіанти відповідей із п'яти запропонованих

1. Які з творів відносять до жанру новели?

А «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького

Б «Чари ночі» Олександра Олеся

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Г «Камінний хрест» В. Стефаника

Д «Intermezzo» М. Коцюбинського

2. Які з творів написав І. Франко?

А «Сойчине крило»

Б «Камінний хрест»

В «Момент»

Г «Мойсей»

Д «Чого являєшся мені...»

3. Хто з письменників має стосунок до театрального мистецтва (драматичних творів)?

А Леся Українка

Б Іван Франко

В Володимир Винниченко

Г Михайло Коцюбинський

Д Іван Карпенко-Карий

4. Який із зазначених творів належить до жанру повісті?

А «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького

Б «Чари ночі» Олександра Олеся

В «Дорогою ціною» М. Коцюбинського

Г «Захар Беркут» І. Франка

Д «Інфанта» М. Вороного

5. Який вірш відносять до громадянської лірики?

А «Чого являєшся мені...» І. Франка

Б «Блакитна Панна» М. Вороного

В «Сікстинська Мадонна» І. Франка

Г «Слово, чому ти не твердая криця...» Лесі Українки

Д «О слово рідне! Орле скутий!» Олександра Олеся

II рівень. Виберіть один правильний варіант відповіді з трьох запропонованих

1. Основною рисою реалізму є

А правдивий показ дійсності

Б сарказм

В пейзажні замальовки

2. Народницько-просвітницький напрям у літературі передбачав

А таврування виразок суспільного ладу

Б використання мандрівних сюжетів

В осуд несправедливості й повчальність

3. Події в повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького в основному відбуваються у

А Києві

Б Бієвцях

В Семигорах

4. Батьками Мотрі, Карпової дружини, були

А багаті Довбиші

Б убогі Балаші

В сварливі Кайдаші

5. Співавтором роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного був

А Іван Нечуй-Левицький

Б Іван Франко

В Іван Білик

6. Не мав кровних зв'язків із родиною Тобілевичів

А Микола Лисенко

Б Микола Садовський

В Панас Саксаганський

7. Має певні риси модернізму такий твір І. Франка

А «Сойчине крило»

Б «Захар Беркут»

В «Украдене щастя»

8. Ліричною драмою І. Франко назвав свою збірку

А «З вершин і низин»

Б «Мій Ізмарагд»

В «Зів'яле листя»

9. У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського немає

А фантастичних істот

Б списку дійових осіб

В мандрівного сюжету

10. «Intermezzo» М. Коцюбинського - це

А етюд

Б новела

В нарис

11. «Українським Мойсеєм» називають

А Михайла Коцюбинського

Б Івана Франка

В Олександра Олеся

12. На Нобелівську премію номінували

А Михайла Коцюбинського

Б Івана Франка

В Миколу Вороного

III рівень. Із чотирьох варіантів відповідей виберіть довільну кількість тих, які вважаєте правильними

1. Писали прозу, лірику і драматичні твори

А Панас Мирний

Б Іван Франко

В Леся Українка

Г Володимир Винниченко

2. Поетами-модерністами були

А Іван Франко

Б Микола Вороний

В Олександр Олесь

Г Леся Українка

3. Героями повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького є

А Лаврін

Б Карпо

В Галя

Г Омелько

4. У романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та І. Білика є такі персонажі

А пани Польські

Б баба Оришка

В дід Улас

Г Мотря Жуківна

5. До «театру корифеїв» належали

А Марія Заньковецька

Б Михайло Старицький

В Микола Вороний

Г Іван Карпенко-Карий

6. Ознаками драми-феєрії є

А казковість

Б тема кохання

В єдність людини і природи

Г міфологічні істоти

7. Риси драматичного твору

А сценічність

Б список дійових осіб

В єдність місця, часу і дії

Г поділ тексту на розділи

8. Новела «Intermezzo» М. Коцюбинського має такі ознаки лірики й драми

А список дійових осіб

Б наявність ліричного героя

В єдність місця, часу і дії

Г поділ на частини й розділи

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст