Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевір свою компетентність

Контрольні запитання

1. Що розуміють під сузір’ям?

2. На яку кількість сузір’їв розділено небесну сферу?

3. Яким чином сузір’я одержали свої назви? Наведіть приклади назв сузір’їв.

4. Яка відмінність між геоцентричною та геліоцентричною системами світу?

5. Чому в астрономії використовують різні системи координат? У чому полягає принципова відмінність між різними системами небесних координат?

6. Як називають точки перетину небесної сфери з віссю обертання Землі, що продовжена в космос?

Що я знаю і вмію робити

Я вмію розв’язувати задачі

1. Скільки (приблизно) сузір’їв на небесній сфері над горизонтом удень?

2. Які астрономічні інструменти можна знайти на карті зоряного неба у вигляді сузір’їв? Назви яких ще приладів і механізмів можна побачити на цій карті?

3. У деякому пункті спостереження найменша висота зорі становить 0°, а найбільша — 50°. На якій широті розміщено цей пункт, яким є схилення зорі?

Я вмію проводити астрономічні спостереження

4. Виконайте спостереження заходу або сходу Сонця у день рівнодення — 23 вересня або 21 березня. Сонце в ці дні сходить у точці сходу та заходить у точці заходу. Намалюйте положення цих точок відносно вашого будинку.

Я знаю, як потрібно користуватися астрономічним календарем

5. Визначте за допомогою астрономічного календаря, яка планета Сонячної системи є найближчою до Землі в день вашого народження. У якому сузір’ї її можна побачити сьогодні вночі?

6. За допомогою астрономічного календаря відшукайте на небі Юпітер та Сатурн і визначте, у якому сузір’ї спостерігаються ці планети.