Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Задачі та вправи

Рівень А

3.44. Який склад натрію 2313Na, Аргентуму 10747Ag, Йоду 53126I, Францію 22387Fr, Урану 23892U, Менделевію 256101Md?

3.45. Який склад ядра 22688Ra? Напишіть рівняння α-розпаду цього ядра.

3.46. Який склад ядра 2211Na? Напишіть рівняння β-розпаду цього ядра.

3.47. Для ядра 73Li визначте: 1) дефект маси; 2) енергію зв’язку.

3.48. Період піврозпаду 13755Cs дорівнює 30 років. За який інтервал часу на забрудненій території після Чорнобильської катастрофи кількість ядер 13755Cs зменшиться в 4 рази?

3.49. Період піврозпаду радіоактивних ядер 9038Sr становить 27,7 року. Через який інтервал часу після початку спостереження за радіоактивним зразком у ньому залишиться 25 % ядер 9038Sr?

3.50. Напишіть позначення, яких не вистачає в рівняннях реакції:

3.51. Визначте енергетичний ефект ядерної реакції: 73Li + 42He → 105B + 10n. Поглинається чи виділяється енергія в реакції?

3.52. Яку мінімальну енергію повинна мати α-частинка, щоб відбулась ядерна реакція: 73Li + 42He → 105B + 10n?

3.53. Яка енергія виділяється під час ядерної реакції: 73Li + 21H → 84Be + 10n?

3.54. Хімічних елементів, що мають заряд ядер Z, який дорівнює 0, 43, 61, 85 і понад 92 протонні одиниці, немає в природі, але їх одержано штучно. Які це елементи?

3.55. Радіоактивний ізотоп Технецію 9543Tc, якого не виявлено у природі, було одержано штучно в результаті реакції: 9442Mo + 21H → 9543Tc + ?. Поясніть реакцію. Яка частинка викидається?

Рівень Б

3.56. Чи змінюється масове число, маса та порядковий номер елемента при випусканні ядром γ-кванта?

3.57. Який склад ядра 23894Рu? Обчисліть для цього ядра: 1) дефект маси; 2) енергію зв’язку на нуклон.

3.58. Радіоактивний ізотоп 23290Th перетворився на ізотоп 21283Bi. Скільки відбулося α- і β-розпадів під час цього перетворення?

3.59. У який ізотоп перетвориться ізотоп 23892U унаслідок α-розпаду і двох β-розпадів?

3.60. Атомна маса хлору 35,5. Хлор має два ізотопи 3517Cl та 3717Cl. Визначте їхній склад.

3.61. Скільки відсотків ядер розпадеться в радіоактивному зразку через 18 діб, якщо період піврозпаду 13153I становить 6 діб?

3.62. За 8 год початкова кількість радіоактивного ізотопу зменшилась утричі. У скільки разів вона зменшиться за добу?

3.63. Період піврозпаду 6027Со дорівнює 5,26 року. Яка кількість ядер 6027Co розпадається впродовж 7,89 року в зразку масою 30 мкг?

3.64. Період піврозпаду Ітрію-90 дорівнює 64 год. На скільки відсотків зменшиться інтенсивність радіоактивного випромінювання препарату Ітрію-90 за 24 год?

3.65. Яку бомбардуючу частинку застосовували в кожній з таких реакцій:

3.66. Чому нейтрони легше проникають в ядра атомів, ніж інші частинки?

3.67. Яка енергія виділяється під час термоядерної реакції синтезу дейтрона 21Н і тритона 31Н, якщо один із продуктів реакції нейтрон?

3.68. Запишіть рівняння ядерної реакції бомбардування ядер 147N α-частинками, унаслідок якої отримуються протони. Обчисліть енергетичний ефект реакції. Виділяється чи поглинається енергія в цій реакції?

3.69. Який енергетичний ефект реакції 63Li + 11Н → 32Не + 42Не? Поглинається чи виділяється енергія в реакції?

3.70. Визначте найменшу енергію γ-кванта, потрібну для проведення реакції: 21H + γ → 11H + 10n.

3.71. Поясніть лабораторну реакцію добування золота із ртуті: 19880Hg + 10n → 19980Hg → 19879Au + 11Н. Чому цю реакцію не можна застосовувати в промислових масштабах?

Є над чим замислитися

3.72. Яке ядро має однакове число протонів і нейтронів, а радіус його в півтора раза менший від радіуса ядра 3513Аl? Вважайте густину ядерної речовини сталою. Визначте енергію зв’язку цього ядра.

3.73. Визначте енергію зв’язку α-частин у ядрі Кальцію-40, використовуючи значення мас Кальцію-40, Аргону-36, Гелію-4.

3.74. Період піврозпаду Калію-42 дорівнює 12 год. Під час розпаду кожного ядра виділяється енергія 5 МеВ. Яка енергія виділяється в цьому самому зразку за другу добу?

3.75. Період піврозпаду радіоактивного нукліда дорівнює 1 год. Визначте середню тривалість життя цього нукліда.

3.76. Унаслідок захоплення нерухомим ядром надважкого Гідрогену 31H ядра звичайного Гідрогену 11H з мінімальною кінетичною енергією 2 МеВ виникає збуджене ядро 42He. Визначте енергію збудження цього ядра.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.