Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Тестові завдання

Варіант 1

1. Математичний маятник має період коливань 2ω с. Визначте його довжину.

 • А 1 м
 • Б 2 м
 • В 5 м
 • Г 9,8 м
 • Д 11,2 м

2. Як зміниться хід (період і частота) годинника з маятником на металевому стержні при значному підвищенні температури?

 • А збільшиться період, зменшиться частота
 • Б збільшиться період і частота
 • В зменшиться період і частота
 • Г зменшиться період, збільшиться частота
 • Д правильної відповіді немає

3. Визначте максимальне значення швидкості і прискорення, якщо рівняння коливань має вигляд:

 • А 0,6 м/с; 0,2 м/с2
 • Б 0,2 м/с; 1,8 м/с2
 • В 0,6 м/с; 1,8 м/с2
 • Г 1,8 м/с; 1,8 м/с2
 • Д 0,6 м/с; 2 м/с2

 • А 6ω с
 • Б 1 с
 • В 0,33 с
 • Г 0,66 с
 • Д ω с

5. Установіть відповідність між співвідношеннями та фізичними величинами.

 • 1 закон Ома для змінного струму
 • 2 період коливань
 • 3 циклічна частота коливань
 • 4 енергія магнітного поля
 • 5 енергія електричного поля

6. Миттєве значення ЕРС E = 100 sin 800 пt, В. Визначте амплітуду, частоту, період і фазу коливань, якщо U = 50 В.

7. Генератор змінного струму складається з...

 • A замкненої рамки, постійного магніту
 • Б ротора, статора
 • B ротора, статора, щітки
 • Г ротора, статора, щіток, кілець
 • Д ротора, статора, щіток, напівкілець

8. Параболічні антени радіотелескопів та станцій зв’язку із супутниками — великі споруди, які сягають 100 м у діаметрі. На якій властивості електромагнітних хвиль ґрунтується фокусування радіохвиль такою антеною?

 • A поглинання в діелектрику
 • Б відбивання від провідника
 • B заломлення на межі двох середовищ
 • Г поляризація при проходженні крізь речовину

9. Світло — це...

 • A одночасно хвиля і потік частинок масою m
 • Б електромагнітна хвиля
 • B потік фотонів
 • Г одночасно електромагнітна хвиля і потік фотонів
 • Д потік частинок масою m

10. Визначте абсолютний показник заломлення середовища, якщо кут падіння променів у повітрі 45°, а кут заломлення в середовищі 30°.

11. Дифракційна ґратка має 40 штрихів на 1 мм. Четвертий максимум відхилений на 6° від точки центра екрана. Визначте довжину хвилі світла. Якому кольору відповідає така довжина хвилі?

 • A 523 нм, зеленому
 • Б 653 нм, жовтому
 • B 710 нм, червоному
 • Г 1024 нм, червоному

12. Максимум інтерференційної картини спостерігається, якщо різниця ходу дорівнює...

Варіант 2

 • А 100 Н/м; 0,125 м
 • Б 10 Н/м; 0,125 м
 • В 10 Н/м; 0,25 м
 • Г 100 Н/м; 0,25 м
 • Д 25 Н/м; 0,1 м

2. Під час виконання лабораторної роботи з визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника учениця зафіксувала, що маятник завдовжки 1 м за 200 с зробив 100 коливань. Визначте, яке значення прискорення вільного падіння отримала при цьому учениця.

 • А 9,86 м/с2
 • Б 9,86 м/с2
 • В 9,83 м/с2
 • Г 10 м/с2
 • Д 9,79 м/с2

 • А 3ω Гц
 • Б 3 Гц
 • В 2,5 Гц
 • Г 1,5 Гц
 • Д 3,5 Гц

5. Установіть відповідність між одиницями фізичних величин та фізичними величинами.

 • A електроємність
 • Б індуктивність
 • B сила струму
 • Г заряд
 • Д частота
 • 1 герц
 • 2 фарад
 • 3 генрі
 • 4 ампер
 • 5 кулон

6. Яка величина, характерна для електромагнітних хвиль, залишається незмінною при проходженні світла через середовище?

 • A частота хвилі
 • Б довжина хвилі
 • B швидкість поширення хвилі
 • Г усі величини суттєво змінюються

7. Вторинна обмотка трансформатора використовується для...

 • A створення змінного магнітного поля
 • Б індукування струму
 • B нагрівання
 • Г охолодження
 • Д під’єднання до споживача

8. Електричне коло складається з послідовно з’єднаних конденсатора С, котушки індуктивності L та вимикача, що дає змогу замкнути коло. Конденсатор зарядили до напруги U. Що буде відбуватись у колі, якщо вимикач замкнути?

 • A конденсатор плавно розрядиться
 • Б виникнуть незатухаючі електромагнітні коливання
 • B виникнуть електромагнітні коливання, амплітуда і період яких поступово зменшуються
 • Г виникнуть електромагнітні коливання, амплітуда яких поступово зменшується, а період залишається сталим
 • Д правильної відповіді немає

9. Дифракція світла — це...

 • A огинання перешкод
 • Б інтерференція хвиль
 • B огинання перешкод, співмірних з довжиною хвилі
 • Г відбивання від перешкод
 • Д проникнення через перешкоди

10. Плоскополяризованим називають світло, якщо коливання вектора...

 • A E відбуваються в одній площині
 • Б E змінюються по колу
 • B B відбуваються в різних площинах
 • Г E відбуваються в різних площинах
 • Д E і B відбуваються в різних площинах

11. Визначте порядок максимуму інтерференційної картини, що її дає дифракційна ґратка періодом 0,02 мм, якщо кут заломлення — 0,06, а довжина хвилі — 6 · 10-7 м

 • А 1
 • Б 0
 • В 2
 • Г 3
 • Д 20

12. Визначте фокусну відстань лінзи, якщо її оптична сила 10 дптр.

 • А 0,1 см
 • Б 10 см
 • В 1 м
 • Г 0,01 м
 • Д 0,15 м