Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання

1. Сонячна стала визначає...

 • А кількість енергії, що випромінює Сонце за рік
 • Б кількість енергії, що випромінює Сонце за 1 с
 • В температуру Сонця
 • Г кількість енергії, яку отримує вся поверхня Землі за одиницю часу
 • Д енергію, яку отримує 1 м2 поверхні Землі за 1 с, якщо сонячні промені падають перпендикулярно до поверхні

2. Для визначення світності Сонця потрібно знати...

 • А радіус Сонця
 • Б радіус Землі
 • В відстань від Землі до Сонця
 • Г температуру на поверхні Землі
 • Д температуру на поверхні Сонця

3. Які із цих хімічних елементів найпоширеніші на Сонці?

 • А Оксиген і Ферум
 • Б Гідроген і Гелій
 • В Гідроген і Оксиген
 • Г Нітроген і Оксиген
 • Д Ферум і Нітроген

4. У результаті якого процесу виділяється енергія в надрах Сонця?

 • А ядерної реакції
 • Б гравітаційного стиснення
 • В термоядерної реакції
 • Г горіння водню
 • Д падіння метеоритів

5. Грануляція у фотосфері утворюється в результаті того, що...

 • A корона дуже гаряча
 • Б енергія передається конвекцією
 • B плями дуже холодні
 • Г випромінюються нейтрино
 • Д на поверхні Сонця є хвилі

6. Які одиниці відстані до зір використовують астрономи?

 • А кілометр
 • Б астрономічну одиницю
 • В паралакс
 • Г світловий рік
 • Д парсек

7. Видима зоряна величина визначає...

 • А світність зорі
 • Б радіус зорі
 • В яскравість зорі
 • Г освітленість, яку створює зоря на Землі
 • Д температуру зорі

8. На якій відстані абсолютна та видима зоряні величини мають однакове значення?

 • А 1 а. о.
 • Б 10 а. о.
 • В 1 св. рік
 • Г 10 св. років
 • Д 1 пк Е 10 пк

9. Які з наведених спектральних класів зір мають на поверхні найвищу температуру?

 • А А
 • Б В
 • В F
 • Г G
 • Д K
 • Е М
 • Є О

10. Укажіть температуру на поверхні та спектральний клас, до якого належить Сонце.

 • А А, +10 000 °С
 • Б В, +10 000 °С
 • В С, +6000 °С
 • Г G, +6000 °С
 • Д М, +3000 °С
 • Е О, +3000 °С

11. Які із цих зір світять довше за всіх?

 • А гіганти спектрального класу О
 • Б білі зорі спектрального класу А
 • В Сонце
 • Г червоні гіганти спектрального класу М
 • Д червоні карлики спектрального класу М

12. Зорі якого спектрального класу мають найкоротше життя?

 • А A
 • Б B
 • В F
 • Г G
 • Д K
 • Е М

13. Який космічний об’єкт називають пульсаром?

 • А подвійну зорю, коли одна зоря закриває іншу
 • Б нейтронну зорю
 • В білого карлика
 • Г пульсуючу зорю
 • Д гіганта

14. Термін «нова зоря» означає...

 • А у космосі утворилася молода зоря
 • Б вибухнула стара зоря
 • В періодично збільшується яскравість зорі
 • Г відбуваються зіткнення зір
 • Д космічні катастрофи з невідомим джерелом енергії

15. У майбутньому Сонце може перетворитися...

 • А у чорну діру
 • Б у нейтронну зорю
 • В у пульсар
 • Г у червоного гіганта
 • Д у червоного карлика
 • Е у білого карлика

16. Слово «галактика» у перекладі з грецької означає...

 • А Чумацький Шлях
 • Б сріблястий шлях
 • В чорний шлях
 • Г велика дорога
 • Д Молочний Шлях

17. Що міститься в центрі Галактики?

 • А зоряне скупчення
 • Б чорна діра
 • В червоний гігант
 • Г білий карлик
 • Д чорна хмара

18. Галактичний рік визначає...

 • А період обертання Галактики навколо осі
 • Б період обертання Сонця навколо центра Галактики
 • В відстань, що пролітає світло до галактики в Андромеді
 • Г період обертання Галактики навколо центра світу
 • Д період обертання зір сферичної складової навколо центра Галактики