Фізика. 9 клас. Сиротюк

Відповіді до задач і вправ

1. в) залізо (цвях, скріпка, гвинт); е) сталевий циркуль. 2. Будуть притягуватися один до одного. 4. Для сортування магнітних і немагнітних предметів. 6. Ні. 9. Голки намагнічуються і взаємодіють однаковими полюсами. 13. Тріщини є полюсами. 14. Щоб корпус не впливав на покази магнітної стрілки. 17. За допомогою магніту. 18. Так. 20. За допомогою магнітів. 21. Буде обертатися. 25. Проти годинникової стрілки. 27. Тому що котушка має більше витків. 31. Відбулося перемагнічення вантажу. 34. У правій - до нас, у лівій - від нас. 37. Від нас. 39. Зліва - південний, справа - північний. 42. Стержень буде коливатися. 43. Мал. 108 - приймач світла; мал. 109 - джерело світла. 44. Джерело ліворуч є точковим. 47. На мал. 113, а - часткове затемнення Місяця; на мал. 113, б - повне затемнення Місяця. 50. Щоб вони не «засвітилися». 53. Єдина лампа виступає в ролі точкового джерела. 56. Верхній ряд - повне затемнення Сонця; нижній ряд - часткове затемнення Сонця. 62. Тому що дзеркала мають викривлені поверхні. 64. Товщина дзеркала. 66. Ні. 67. Розсіяне. 72. Перпендикулярно до поверхні дзеркала. 73. 45°. 75. Може. 77. Це пояснюється заломленням світлових променів. 80. Явище повного відбивання світла. 84. Це пояснюється заломленням і відбиванням світла. 87. Б, В, А. 90. Чорно-біле. 91. Так. 95. На Місяці немає атмосфери. 100. Чорного. 105. Захворюванням, яке має назву дальтонізм. 109. Можна. 111. Збиральну. 117. Між фокусом і подвійним фокусом. 120. Так. 121. У 600 разів. 123. Короткозорість. 128. Фотоапарат. 132. 0,5 с; 2 Гц. 133. 8 м. 134. 20 м/с. 135. 4 с. 138. Витягнутої форми. 141. 0,5 с; 2 Гц. 142. Так. 145. Мухи; 1/330 с; 1/2 с. 146. 48,8 с; 3 с. 147. Ні. 149. Інфразвуків; 1/9 с. 151. 2175 м. 155. Ні. 158. Комар. 164. Звук поширюється повільніше, ніж світло. 171. Вони відчувають інфразвуки. 177. 0,54 • 106 м. 179. Ні. 183. Завдяки його дослідам щодо будови атома. 189. 0,5 год. 193. Свинець найкраще поглинає всі види випромінювання. 195. У Дніпропетровській і Кіровоградській областях. 202. На 2 м/с. 203. Прискорено. 204. Сповільнено. 206. г); д). 207. ν0 = 10 м/с; а = 6 м/с2; νx = -10 + 6t, м/с. 208. v0 = 3 м/с; а = 1 м/с2. 209. I - рівномірний, а1 = 0; II - рівноприскорений, а2 = 2 м/с2; Δt = 5 с; х1 = 10t, м; х2 = t2, м. 210. 90 см. 211. За другу секунду. 212. Через 50 с. 213. v = 6 м/с; vc = 3 м/с. 214. v0 = 3 м/с; v1 = 8 м/с. 215. АВ - рівноприскорений, а = 3 м/с2, ν0 = 12 м/с, v = 18 м/с; ВС - рівномірний, а = 0, ν0 = 18 м/с. 216. ах1 = 1 м/с2; ах2 = 0; ax3 = -1,5 м/с2. 217. Рівноприскорений; рівномірний; 3 с; 5 с; 24 м; 40 м. 220. 34,3 м. 224. 3,33 м/с2. 225. 158 с. 226. Під час рівномірного руху - горизонально; прискореного й сповільненого руху потяга - під кутом. 227. 40 м/с2. 228. 25 т. 229. 5 м/с2. 230. 2500 кг; 90 м. 231. 0,5 м/с2; 10 с. 232. 0,6 м. 233. 5 кг. 234. Ні. 237. 250 Н. 238. 20 г. 243. 1 км/с2. 244. 1,2 м/с2. 246. 0,6 Н. 247. 123 кН. 249. 3,5 м/с2. 250. 25 Н. 251. 42,3 км/год. 252. 6 кН; 50 с; 375 м. 257. 10 кг • м/с. 258. а) 3 • 104 кг • м/с; б) 6 • 104 кг • м/с. 259. 0,9 м/с. 260. 0,3 м/с. 261. 5,5 м/с. 262. 5 кг • м/с. 263. 4,7 м/с. 265. 0,2 кг • м/с; 2 Н. 266. 2 • 104 кг • м/с; 1000 кг. 267. 3,4 с. 268. 4 кг. 269. 30 м/с. 270. 5 м/с. 271. 400 м/с. 272. 20 000 т. 273. 0,5 м/с.

Відповіді до рубрики «Що я знаю і вмію робити»

Розділ 1

2. Електродвигун. 5. Другий провід замінює рама велосипеда. 6. Електромагніт. 11. Потрібно використати магніт. 12. Щоб корпус судна не впливав на роботу приладів для дослідження магнітного поля Землі.

Розділ 2

3. Розміри хлопця і його зображення однакові. 6. Розкладається на 7 кольорів. 7. Кольорову лінію. 8. Забарвленими.

Розділ З

1. За виглядом хвиль. 2. Коли закріпити на ящику резонатора. 3. Звук частково поглинається. 9. 1435 м/с. 10. 0,0068 м. 12. 2 • 109 м.

Розділ 4

3. β-частинки. 5. 7 · 108 років. 7. Так. 10. Сіль. 11. Позитивний або негативний йон.

Розділ 5

1. 3,3 м/с2. 7. 1,3 м/с2. 9. 200 т. 10. Комар - 7 • 10-6 кг • м/с; електрон - 7,3 • 10-23 кг • м/с; вовк - 666,4 кг • м/с; людина - 98 кг • м/с; кит - 1,7 • 106 кг • м/с; автомобіль - 6,5 • 104 кг • м/с; ракета - 7 • 107 кг • м/с; 11. 6,841 • 1010 Дж.

Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

1. Для зручності роботи з дрібними деталями. 4. Магнітне поле Землі. 6. Південний. 9. Стрілка буде відхилятися у протилежний бік. 13. Морська. 22. Настає «полярна сліпота». 26. Краплини виступають у ролі лінз, які фокусують світлові промені. 29. Подивитися на будь-які предмети. 36. Однаково, але краще без окулярів. 37. Ні. 47. Ні. 54. Цей колір - набір багатьох різних довжин хвиль. 57. Веселкову смужку. 58. Верх - фіолетовий, нижній - червоний. 59. Чорним. 63. Чорними. 87. Медуза. Вона має «сигналізатор шторму» - орган, що сприймає інфразвуки, які утворюються хвилями. Учені сконструювали «вухо медузи». Цей прилад передбачає наближення шторму за 15 годин. 88. Комара-товкунчика. Висота тону залежить від частоти коливання і пропорційна їй. 89. Звук, що утворюється під час розламування сухаря, досягає вуха через повітря і сприймається як слабкий тріск, а під час відкушування - через кістки черепа, які є твердим і пружним середовищем, що добре проводить і підсилює звук. Тому тріск сухаря, який відкушуєте, сприймається як дуже сильний звук. 91. Унаслідок багаторазового відбивання звуку від дерев важко визначити напрямок (де знаходиться джерело звуку) до джерела звуку. 92. Звук швидше поширюється у воді, ніж у повітрі, тому спочатку можна почути звук пострілу, що дійшов до людини водою, а потім звук, що дійшов повітрям. 93. Пристроєм, який у багато разів підсилює звук, тобто виконує роль резонаторного ящика, є голосові мішки. 94. Щоб не стати здобиччю кажана, який полює, використовуючи ультразвук: до кажана не дійде відлуння надісланих ним розвідувальних сигналів і він не виявить об’єкта полювання. 95. Передчасне цвітіння «квітки землетрусу» викликають високочастотні ультразвукові коливання, які, як правило, передують землетрусу і виверженню вулкана: вони стимулюють обмін речовин у рослин і створюють кращі умови росту. 96. Хвіст у бобра виконує чимало функцій. Однією з них є сигналізація про небезпеку (б’є хвостом по поверхні води, створюючи звуковий сигнал тривоги. 100. І кінь, і віз додатково взаємодіють із Землею, але кінь ставить ноги під гострим кутом до поверхні переміщення. При цьому виникає складова сили реакції, що напрямлена в бік переміщення. 101. Швидкості човна і людини протилежні за напрямком і різні за значенням. Швидкість руху човна менша за швидкість руху людини, оскільки його маса більша. 102. Закон збереження кількості руху.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст