Фізика. 9 клас. Сиротюк

Перевірте свої знання. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Контрольні запитання

1. Яке наукове значення мали досліди Резерфорда?

2. Чому модель атома назвали «планетарною»?

3. Що таке радіоактивність і які існують її види?

4. Які радіоактивні речовини ви знаєте? Як вони використовуються?

5. Назвіть величини для визначення дози опромінення. Чим вони відрізняються між собою?

6. Назвіть основні одиниці доз опромінення. Покажіть зв’язок між ними.

7. Яким чином може уразити організм людини радіоактивне випромінювання?

8. Чи однаково реагують органи людини на радіоактивне випромінювання? Доведіть це.

9. Які радіоактивні речовини є найнебезпечнішими під час ядерних катастроф?

10. За рахунок якого виду енергії виробляють електричну енергію на атомних станціях?

11. Чому атомні реактори розміщують за масивними залізобетонними стінами та іншими захисними спорудами?

12. Які перспективи розвитку ядерної енергетики в Україні?

Що я знаю і вмію робити

Я знаю, які досліди виконав Резерфорд.

1. Чому у своїх дослідах Резерфорд використав саме золоту фольгу?

2. Чому у своїх дослідах Резерфорд використав α-частинки, а не електрони?

Я знаю, що таке радіоактивність.

3. Які частинки мають більшу енергію: α- чи β-частинки?

4. Які речовини використовують для захисту від радіоактивного випромінювання?

Я вмію визначати період піврозпаду атомних ядер.

5. За таблицею визначте період піврозпаду ядер Урану-235.

Назва

Символ

Число протонів (Z)

Число нуклонів (Z+N)

Період напіврозпаду

Вид випромінювання

Уран

U

92

238

4,5 х 109 років

α

Уран

U

92

235

7 х 108 років

α, γ

Торій

Th

90

232

1,4 х 1010 років

α, γ

Протактиній

Pa

91

231

3,4 х 104 років

α, γ

Актиній

Ac

89

227

22 роки

β-γ

Радій

Ra

88

226

1860 років

α, γ

Радон

Rn

86

222

3,8 доби

α

Полоній

Po

84

210

138 діб

α

Свинец

Rb

82

210

22 роки

β, γ

Калій

К

19

40

4,5 х 108 років

β, γ

Я вмію користуватися дозиметрами.

6. Які прилади зображено на малюнку 264? Для чого їх використовують?

Мал. 264

7. Чи можна за допомогою дозиметра виміряти еквівалентну дозу γ-випромінювання?

Я знаю, як людина захищає свій організм від радіаційного випромінювання.

8. Чому у скло для радіаційних камер додають свинець?

9. Якими хімічними елементами найбільше забруднена Чорнобильська зона?

Я знаю, як побудований атом.

10. На малюнку 265 показано зразки металічного натрію і рідкого хлору. Яка речовина утворюється при їх сполученні?

Мал. 265

11. Чому атом може втрачати електрон або захоплювати його? Що при цьому утворюється?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Яке з випромінювань відхиляється в магнітному полі?

 • А γ-випромінювання
 • Б потік протонів
 • В потік нейтронів
 • Г світлові промені

3.

 • Α Ζ = 8, N = 17
 • Б Ζ = 8, N = 9
 • Β Ζ = 17, N = 8
 • Г Ζ = 8, N = 8

4. Які з перелічених випромінювань мають найбільшу проникну здатність?

 • А β-випромінювання
 • Б α-випромінювання
 • В γ-випромінювання
 • Г рентгенівське випромінювання

5. Який порядковий номер у періодичній системі елемента, що отримано в результаті α-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?

 • Α Ζ + 2
 • Б Ζ - 2
 • Β Ζ - 4
 • Γ Ζ - 1

 • А ядерна реакція
 • Б термоядерна реакція
 • В керована ядерна реакція
 • Г ланцюгова реакція

7. Який період піврозпаду Йоду-131?

 • А 6 днів
 • Б 18 днів
 • В 8 днів
 • Г 80 днів

8. Який фізичний чинник впливає на значення активності радіоактивного препарату?

 • А температура
 • Б маса
 • В тиск
 • Г електричне поле

9. Чим відрізняються ізотопи певного хімічного елемента?

 • А числом протонів у ядрі
 • Б хімічними властивостями
 • В числом електронів в оболонці
 • Г числом нейтронів у ядрі

10. Який матеріал є найкращим для захисту від рентгенівського і γ-випромінювання?

 • А деревина
 • Б свинець
 • В залізо
 • Г бетон

11. На яких електростанціях використовують ядерне паливо?

 • А ВЕС
 • Б ГЕС
 • В АЕС
 • Г ГРЕС

12. Який прилад застосовують для вимірювання дози радіоактивного випромінювання?

 • А вольтметр
 • Б амперметр
 • В дозиметр
 • Г ватметр

Варіант 2

1. Які частинки використовував у своїх дослідах Резерфорд?

 • А нейтрони
 • Б електрони
 • В протони
 • Г ядра Гелію

2. Які із частинок, що рухаються в магнітному полі, не відхиляються ним?

 • А електрони
 • Б нейтрони
 • В протони
 • Г жодні

 • Α Ζ = 6, N =13
 • Б Ζ = 6, N = 7
 • Β Ζ =13, N = 6
 • Γ Ζ = 6, N = 6

4. Який період піврозпаду Стронцію-90?

 • А 24 роки
 • Б 24 дні
 • В 240 днів
 • Г 240 років

5. Який порядковий номер у періодичній системі в елемента, який отримано в результаті β-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?

 • Α Ζ + 1
 • Β Ζ - 0
 • Β Ζ - 2
 • Γ Ζ - 1

 • А ядерна реакція
 • Б термоядерна реакція
 • В керована ядерна реакція
 • Г ланцюгова реакція

7. Від якого з перелічених чинників залежить активність радіоактивного препарату?

 • А період піврозпаду
 • Б магнітне поле
 • В тиск
 • Г температура

8. Який з перелічених ізотопів не може бути пальним у реакторах на повільних нейтронах?

9. У яких регіонах України розміщуються найбільші поклади уранових руд?

 • А у західних областях
 • Б у Дніпропетровській та Кіровоградській областях
 • В у Донецькій і Луганській областях
 • Г у жодному з регіонів

10. Яка з перелічених речовин є найкращим сповільнювачем швидких нейтронів?

 • А золото
 • Б ртуть
 • В вода
 • Г залізо

11. Яке з перелічених джерел йонізуючої радіації є штучним?

 • А космічні промені
 • Б відходи теплових і атомних електростанцій
 • В гранітні породи
 • Г радіоактивний радон

12. Яким харчовим продуктом слід збагатити свій раціон, щоб попередити накопичення в організмі цезію?

 • А сало
 • Б хліб
 • В родзинки
 • Г цукор