Фізика. 9 клас. Сиротюк

Перевірте свої знання. Світлові явища

Контрольні запитання

1. Назвіть природні джерела світла та вкажіть, де їх використовують.

2. Чому відбуваються сонячні і місячні затемнення?

3. Укажіть, де використовуються закони відбивання світла.

4. Обґрунтуйте, виходячи із законів заломлення світла, чому промені, які падають перпендикулярно до межі поділу двох середовищ, не повинні заломлюватися.

5. Як пояснити виникнення подвійної веселки?

6. Космонавти Сонце бачать білим, ми - жовтим. Але чому біля горизонту під час заходу воно має червоний колір і диск його збільшений?

7. Які типи лінз ви знаєте і де вони використовуються?

8. Яке зображення предмета буде, якщо поєднати збиральну і розсіювальну лінзи?

9. Які оптичні прилади ви знаєте і яке їх призначення?

10. Яке призначення мікроскопа і телескопа?

11. Де утворюється зображення предметів в оці людини?

12. Яким чином виправляють вади зору?

Що я знаю і вмію робити

Я вмію будувати зображення у плоскому дзеркалі.

1. Побудуйте зображення предмета у плоскому дзеркалі (мал. 198, а).

2. Яких найменших розмірів має бути дзеркало (мал. 198, б), щоб людина могла побачити себе в ньому на повний зріст? На якій висоті слід його прикріпити? Чи залежатимуть розміри дзеркала та висота, на якій воно встановлене, від відстані між дзеркалом і людиною?

Мал. 198

Мал. 199

3. Хлопець розглядає своє зображення у двох плоских дзеркалах, розміщених перпендикулярно одне до одного (мал. 199). Які характерні особливості зображення, яке бачить хлопець? Побудуйте зображення предмета в такому дзеркалі.

Я вмію будувати зображення, яке дає лінза.

4. На малюнку 200 показано розміщення світної точки та її зображення. Побудовою знайдіть положення оптичного центра лінзи та її головних фокусів. Укажіть, яка це лінза.

Мал. 200

5. Між світною точкою і її зображенням (мал. 201) розміщено дві лінзи. Укажіть, які це лінзи. Знайдіть положення цих лінз.

Мал. 201

Я знаю, що таке дисперсія світла.

6. Білий промінь світла переходить зі скляної призми в повітря. Що при цьому відбувається?

7. Що бачить людина, яка розглядає крізь скляну призму лінію на білому папері?

8. На чорний екран наклеїли горизонтальну вузьку смужку білого паперу. Якими здаватимуться верхній і нижній краї цього паперу, якщо на нього дивитися крізь призму, обернену заломлюючим ребром угору?

9. У посудину із зеленого скла налито червоне чорнило. Якого кольору здається чорнило? Чому?

Я вмію конструювати.

10. «Орієнтація фотокамери». Електронні варіанти знімків, які зроблені сучасними цифровими фотоапаратами, містять інформацію про час та режими фотографування, камеру, якою зроблено знімок, тощо. Проте не зайвими були б і дані стосовно орієнтації камери (під якими кутами вона нахилена до вертикалі та перпендикулярної до неї лінії - горизонту). У разі потреби в горизонтальній орієнтації кадрового вікна, одним з розв’язань цієї задачі була пропозиція підвішувати поблизу площини кадрового вікна невеликий предмет у вигляді стержня або стрілочки (своєрідний висок), який залишав би на плівці (у нашому випадку - матриці) тінь, за зображенням якої і можна було б робити відповідний висновок. Проте зайві деталі на знімку завжди знижують його якість, особливо в художній фотографії. Запропонуйте розв’язання цієї проблеми сучасними засобами.

Я знаю і вмію пояснити технічне застосування оптичних явищ.

11. Побудуйте зображення дверей автобуса і мотоцикліста у дзеркалі (мал. 202), закріпленому на автобусі збоку. Яких розмірів має бути дзеркало, щоб водій міг бачити в ньому зображення обох дверей і мотоцикліста?

Мал. 202

12. Щоб збільшити точність вимірювань довжин, вимірювальну частину приладів конструюють за важільно-оптичною схемою (мал. 203). Функцію своєрідного важеля виконує промінь світла. Розгляньте схему приладу і поясніть призначення дзеркала в ньому і як досягається збільшення точності вимірювань.

Мал. 203

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Яке випромінювання називають світлом?

 • А видиме
 • Б будь-яке
 • В невидиме
 • Г теплове

2. Чи є Місяць джерелом світла?

 • А так
 • Б ні, тому що він тільки відбиває сонячне світло

3. Чому в кімнаті, стіни якої пофарбовано або поклеєно світлими шпалерами, завжди світліше, ніж при такому самому освітленні в кімнаті з темними стінами?

 • А бо світло багаторазово відбивається від світлих стін
 • Б бо світло заломлюється
 • В бо світло в кімнаті з темними стінами поглинається

4. Людина стоїть на відстані 2 м від плоского дзеркала. На якій відстані від себе вона бачить своє зображення у дзеркалі?

 • А 2 м
 • Б 4 м
 • В 6 м
 • Г 1 м

5. Чи може світло переходити з одного середовища в інше не заломлюючись?

 • А так, якщо світло поширюється паралельно до середовищ
 • Б так, якщо світло поширюється перпендикулярно до межі поділу середовищ
 • В ні, світло завжди заломлюється

6. Яке зображення дає збиральна лінза, якщо предмет знаходиться між лінзою і фокусом?

 • А зменшене, пряме, дійсне
 • Б збільшене, уявне, пряме
 • В збільшене, перевернуте, дійсне

7. Яке зображення дає збиральна лінза, якщо предмет знаходиться між фокусом і подвійним фокусом?

 • А зменшене, пряме, дійсне
 • Б збільшене, уявне, пряме
 • В збільшене, перевернуте, дійсне

8. Під час фотографування на об’єктив фотоапарата сіла муха. Як це вплине на знімок?

 • А ніяк не вплине
 • Б з’явиться зображення мухи
 • В фотознімок буде менш яскравим
 • Г фотознімок буде більш яскравим

9. Де утворюється зображення предмета в далекозорої людини?

 • А перед сітківкою
 • Б не утворюється взагалі
 • В за сітківкою
 • Г на сітківці

10. У рецепті для придбання окулярів написано: окуляри +1,5 Д. Укажіть, для яких очей вони призначені?

 • А далекозорих
 • Б короткозорих
 • В нормальних

11. Яким дослідом можна довести, що біле світло звичайної електричної лампи є складним світлом, що складається з різних кольорових променів?

 • А дослідом з розкладання світла за допомогою лінзи
 • Б дослідом з розкладання світла тригранною призмою
 • В дослідом з розкладання світла скляною пластинкою
 • Г дослідом з відбивання світла від будь-якої поверхні

12. На чорному тлі зображено спектр сонячних променів. Чи побачимо ми весь спектр, якщо його освітити фіолетовим світлом?

 • А буде видно весь спектр
 • Б буде видно весь спектр, окрім фіолетової частини
 • В спектра не буде видно
 • Г буде видно тільки фіолетову частину спектра

Варіант 2

1. Чи може тінь за своїми розмірами бути: а) більшою за предмет; б) меншою за предмет; в) дорівнювати розмірам предмета?

 • А може бути більшою
 • Б може бути меншою
 • В може дорівнювати
 • Г може бути більшою, меншою і дорівнювати

2. Тривалість якого явища більша - повного затемнення Місяця чи повного затемнення Сонця?

 • А повного затемнення Сонця
 • Б повного затемнення Місяця
 • В однакова

3. Кут падіння променя на дзеркало дорівнює 45°. Укажіть, який буде кут відбивання.

 • А 45°
 • Б 90°
 • В 0°
 • Г 180°

4. Спортсмен рухається до плоского дзеркала зі швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю він наближається до свого зображення?

 • А 1 м/с
 • Б 2 м/с
 • В 3 м/с
 • Г 4 м/с

5. Що відбувається зі світлом під час проходження його через лінзу?

 • А нічого
 • Б світло відбивається
 • В світло частково відбивається і заломлюється
 • Г світло заломлюється

6. Яке зображення дає збиральна лінза, якщо предмет розміщений у фокусі?

 • А зменшене, пряме, дійсне
 • Б зображення не дає
 • В збільшене, перевернуте, дійсне

7. Яке зображення дає збиральна лінза, якщо предмет розміщений у подвійному фокусі?

 • А зменшене, пряме, дійсне
 • Б збільшене, уявне, пряме
 • В однакове, перевернуте, дійсне

8. З яким оптичним приладом порівнюється око людини?

 • А з мікроскопом
 • Б з телескопом
 • В з лупою
 • Г з фотоапаратом

9. Де утворюється зображення предмета у короткозорої людини?

 • А перед сітківкою
 • Б не утворюється взагалі
 • В за сітківкою
 • Г на сітківці

10. Для людей з вадами зору виготовляють так звані біфокальні окуляри, у яких верхня частина кожного скла призначена для зору на далекі відстані, а нижня - для читання або розглядання предметів на близьких відстанях. Які біфокальні окуляри були б зручними для далекозорої людини?

 • А у яких верхня частина кожного скла призначена для зору на далекі відстані
 • Б для читання або розглядання близьких предметів

11. Чому виникає веселка?

 • А тому що сонячні промені розсіюються повітрям
 • Б тому що сонячні промені заломлюються в дощових краплинах
 • В тому що сонячні промені заломлюються в повітрі

12. Чому білі предмети здаються синіми, якщо їх розглядати через синій фільтр (окуляри)?

 • А тому що синій фільтр (окуляри) не пропускає синіх променів
 • Б тому що синій фільтр (окуляри) пропускає тільки сині промені
 • В тому що синій фільтр (окуляри) взагалі не пропускає світла
 • Г тому що синій фільтр (окуляри) пропускає будь-яке світло