Фізика. 9 клас. Сиротюк

Задачі та вправи № 121-130. Світлові явища

Розв’язуємо разом

1. Чи потрібно використовувати окуляри, якщо ви працюєте з будь-яким оптичним приладом, наприклад мікроскопом (мал. 192)?

Мал. 192

Відповідь: кожний оптичний прилад має свою фокусну відстань, і за допомогою відповідних регулювальних пристроїв його можна налаштувати на нормальний зір. Якщо дослідник не зняв окуляри, то в цьому випадку створюється система лінз, яка також не спотворює спостережуваних об’єктів.

2. Що означають написи на оправі лупи: 5х, 7х, 20х і т. д.?

Відповідь: збільшення в 5, 7, 20 разів.

Рівень А

121. Яке збільшення можна отримати за допомогою мікроскопа, якщо його об’єктив дає збільшення в 40 разів, а окуляр - у 15 разів?

122. На малюнку 193 зображено схеми зорової труби Галілея і телескопа Ньютона. Укажіть, яка з них є схемою телескопа Ньютона.

Мал. 193

123. На малюнку 194 зображено дівчину з вадою зору. Якою саме?

124. Які оптичні прилади зображено на малюнку 195?

Рівень Б

125. Мікроскоп можна розглядати як поєднання двох простих оптичних приладів. Яких саме? Чому?

Мал. 194

Мал. 195

126. Можна почути такий вислів: «Телескоп наближає до спостерігача небесні тіла - Місяць, Сонце, планети». У чому помилковість такого твердження? Чому ці небесні тіла здаються нам збільшеними?

127. Чому фотоапарат дає зменшене зображення предмета?

128. На який оптичний прилад найбільше схоже за своєю будовою око людини (мал. 196)?

129. Для яких людей - короткозорих чи далекозорих - призначено окуляри, якщо лінзи їх за всіх умов не дають зображення лампи на екрані?

130. Які окуляри лежать на книжці (мал. 197)?

Мал. 196

Мал. 197